Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De KW3 school te Batavia - eindklas 5a anno 1899/1900

In de Moesson vond ik een groepsfoto van studenten van de KW3 jaargang 1899/1900 klas 5a en besloot iets over de studenten digitaal vast te leggen. Jammer dat de fotograaf van deze groep studenten er zelf niet op staat en dat was de heer Alfred Arathoon Galestin, een Armeens oudoom van ondergetekende. (Ondergetekende behoort tot de Johannes clan.)

(Fam. Galestin onder andere gerelateerd met Fam. Arathoon, fam. Groos Den Haag, fam. Martherus, fam. Johannes. Vader van Alfred was Gasper Galestin, moeder was Carolina Martha Arathoon. Carolina had een zuster Maria Madlina Arathoon en deze was weer gehuwd met George Mackertich Johannes = oudoom van ondergetekende. En dan hadden we nog een halfzuster geheten Peirie Arathoon en die was weer gehuwd met Joseph Mackertich Johannes = andere oudoom = broer van oom George).

Alfred werd in 1921 Officier de L 'Instruction Publique benoemd door de Franse regering. Promoveerde in 1906 tot Doctor Rechtsgeleerdheid te Leiden, was ook oud lid Volksraad, was commisaris Javaasche Bank en nog meer....

Gek toch, dat Frankrijk de Armeniers met open armen ontvangen hebben, daar waar Nederland zo snel mogelijk een andere kant uitkeek als het Armeniers betreft. Ik ken slechts één geval dat een Armenier een hooooooge functie in de Nederlandse regering kreeg en dat was ook nog omdat ie zijn naam veranderde van Petrus (=achternaam) naar Petrus Blumberger en een ieder dacht dat ie Petrus van voornaam heette. Ik denk dat ie het anders wel had kunnen schudden in dat voorname Nederlandse bekakte gedoe uit die tijden. (Petrus Blumberger was een zoon van de zwager van mijn overopa Joseph Johannes.)

Hieronder nog een foto uit de Moesson voorstellende een scene uit de biologie lessen met oom Alfred in zijn jonge jaren circa 17 jaar oud.

 

Wat precies de KW3 inhoudt, mag de lezer zelf uitzoeken: genoeg erover te vinden, mits men er moeite voor doet.

 

Hieronder een foto van de KW3 van Tropencollectie met de waringinboom op de voorgrond waar de studenten in dit artikel voor geposeerd hebben in 1899/1900.  Circa 10 jaren eerder dan 1900 zaten 2 van mijn ooms op deze school. Hun vader - mijn grootvader - was werkzaam te Bandjarmasin en waren bij hun grootouders (TCJ Kroesen)  in huis.

Hieronder een foto uit de Moesson voorzien van tekst wie wie was en de foto zelf heb ik opgesplitst in een boven- en onderstuk, teneinde het te kunnen vergroten en de figuren duidelijker herkenbaar zijn.

Ik heb getracht om over de figuren op de foto iets meer te weten te komen om het hier te plaatsen, zodat zij niet in de onbekende grochten van de vergetelheid zullen geraken.

Ik ben er vanuit gegaan dat de namen en bijbehorende informatie op de foto juist zijn en tevens ook dat de jaargangen 1899/1900 eveneens juist zijn... Soms kunnen door mij gevonden achtergrond informaties afwijken van de genoemde informatie in de bijbehorende tekst van de foto. Ik ben tevens er vanuit gegaan, dat de gemiddelde leeftijden van de studenten ergens moeten liggen tussen de 25 en 16/17 jaar, gelet op het feit, dat sommige studenten niet direct na het doorlopen van de lagere school direct naar de KW3 gingen, doch wel eens een voorlopleiding dienden te volgen. Aan de andere kant waren er ook supersnelle leerlingen, die op hun 16/17de jaar al het diploma op zak hadden en doorstoomden naar een hogere opleiding.

 

 

 • Ad 1: Kal. Geen info kunnen vinden.
 • Ad 2: Pierre Joseph Rozenberg, *11-9-1883 Batavia. Huwde met Lucie Henriette Gijsbers te Batavia op 17-8-1906. Woonde in 1932 Tjikini 2a te Batavia. Woonde in 1939 te Soerabaya Tamarindelaan 81/Hoek van Heutsz straat en huis was groot 1137m2 incl. tuin etc.
 • Ad 3: Haak Bastiaanse = Frederik Alexander Haak Bastiaanse. Zie tekst bij de foto. Daar staat uitgebreid zijn levensloop. Hij huwde Hillegonda Deborah Kuneman.
 • Ad 4: G. Tenret = Gustave Tenret geboren  12 nov 1878 Batavia, doorliep de HBS te Batavia en overleden 6-9-1935 Malang tijdens zijn functie als redacteur Indische Courant te Malang. Was tot 1917 administrateur. Een woord van afscheid en iets over zijn levensloop is te lezen in de Indische Courant 6 sept 1935 Eerste blad. Hij huwde Amanda Virgenie Boogaardt (roepnaam Toetie. 1888 - 1976)
 • Ad 5: Rambonnet = H. Rambonnet. Als ads. contr. te Palembang Sumatra zijn carriere begonnen en daar geplaatst. Geboren circa 1882. Overleden 18 november 1909 te Sindanglaya oud 27 jaar. Hij was zoon van Mr. L.H. Rambonnet. +1928 Semarang.(Voorzitter Landraad Soemenep) en van mevr. Kaliah Rambonnet, +1936 Semarang. (Zij huwden in 1900 Madoera). Familie Rambonnet was gerelateerd aan mijn familie Kroesen.
 • Ad 6: de Bergh = Johan Charles de Bergh, * Batavia 30-3-1882. Huwde te Soerabaja op 26-3-1906 met Wilhelmina Helena Paulina Maria BISCHOFF * 1886 Tjiandjoer.(Zie 11 op de groepsfoto).
 • Ad 7: Oostenbroek. Geen info kunnen vinden.
 • Ad 8: Hardeman = Willem Charles Hardeman, *31-1-1884 Soerabaja + Bandung 7/2/1947 (Zie ook OGS). Huwde 9/3/1908 te Semarang met Sophie Emelie Scheel.  (Een lid van de familie Scheel huwde een jongere zus van mijn vader en zij vertrokken later naar Hamburg om aldaar uit elkaar te gaan. Kan gebeuren.) Begon zijn carriere als Ads.Contr. in 1903 en klom uiteindelijk op tot gouverneur Oost Java per juli 1928.
 •  
 •  
 • Ad 9: Loze. Geen info kunnen vinden.
 • Ad 10: Agerbeek in 1904 geslaagd voor examen BB - heb ik een paar jaren terug al iets geschreven en dat relaas kan men lezen op de pagina: https://www.imexbo.nl/contr-g-agerbeek.html  Hij werd in 1914 vermoord tijdens uitoefening van zijn werkzaamheden.
 • Ad 11: Bischoff = Jan Jacob de Bischoff * 24/4/1883 Bandoeng. Hij huwde Cornelia Elisa de Bergh op 11/10/1906 te Soerabaja. (Zie 6) Zij was geboren 2/2/1884 Soerakarta.

 

Hun namen hebben nu gezichten en moge zij in eeuwige vrede rusten. Zij waren een stukje van Nederlands Indië en zijn een wezenlijk onderdeel van de koloniale geschiedenis van Nederland. (Alhoewel Nederland dat soms maar al te graag wilt vergeten.)

Top