Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zomaar honneurs aan enkele leden van de familie HARDEMAN (en verwanten).

Zie ook de pagina KW3 te Batavia omstreeks 1899/1900 

 

Bron: Diverse edities Moesson Online....Maar ik moet er wel bijzeggen, dat er soms wel een paar kleine foutjes zitten in de om-/beschrijvingen. Dus wel even goed opletten. Denk er wel bij aan, dat Moesson een informatief blad is en geen wetenschappelijk historisch of wat dan ook voor blad. Het is een MOOI blad, dat wel en ik ben de redactieleden/uitgevers dankbaar dat dit blad (nog steeds) bestaat en zeer zeker de oprichter destijds wijlen de heer Tjalie Robinson en echtgenote als steun en toeverlaat en medewerkster 1ste klasse en later de "nieuwelingen" natuurlijk ook niet vergeten aub.

Meer weten over Tjalie en Lilian? Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lilian_Ducelle

 

In vol bestuursornaat vader Johan Anthonie Hardeman. Meer weten? Genoeg te vinden, dus ik ga het hier niet weer dupliceren. Maar diverse portretten van medewerkers uit de dienstjaren Buitenzorg van de heer Hardeman, kan men hier vinden: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/search/johan%20anthonie%20hardeman?type=edismax

 

Hij huwde 29 maart 1883 met Wilhelmina Carolina Gerharda (sommige bronnen noemen de naan Gerarda) van ZIJLL de JONG. (Let wel: Moesson spreekt over van Zeijl de Jong.) Bron RA 1884. Mevr. van Zijll de Jong overleed op 6 nov 1899 te Serang waar het gezin woonde.

 

Hieronder mevr. van Zijll de Jong: 

Uit dit huwelijk kwamen kinderen voort en ik ga slechts hieronder summier verder over 2 zonen. (Het betekent niet dat ik de andere kinderen "minder" zou vinden. Totaal niet, allemaal evenveel mijn respect en eerbied.)

 

Zoon: Willem Charles Hardeman, volgens mij de meest bekende. Tot 4 jan 1931 Gouverneur Oost Java. Zijn staat van dienst? Even zelf opzoeken.

Geboren Soerabaja op 31-1-1884. Overleden 7-2-1947 aan de gevolgen van zijn internering door de Japanse bezetter. De heer Hardeman ligt op Ereveld Pandu begraven.

 

Hieronder de echtgenote van de heer Willem Charles Hardeman, namelijk mevr. Sophie Emelie Scheel. Iets meer over mevr. Scheel is te lezen op de pagina 4: https://www.imexbo.nl/tampras-verzamel-4.html   Zij was een dochter van Ass. Res. John Scheel te Semarang.  Foto afkomstig uit Moesson 15 juni 1986 pag. 6.

 

Iets minder bekend op het gebied van zijn werkzaamheden dan oudere broer Willem Charles was een andere zoon van het echtpaar Hardeman-van Zijll de Jong en dat was zoon Johannes Hardeman. (Roepnaam Joop). Hij kreeg veel met tegenslagen te maken en vooral op het gebied van zijn gezondheid. Maar hij had vechtlust en sloeg zich bijna overal door heen. Zijn levensverhaal is in de Moesson te vinden. Uitgave 15 maart 1960 pag.6 geschreven door Mies Roelofsma. Hij was gehuwd met Anna Sophia Maria (Roepnaam Annie)  von Stietz, dochter van George Eduard Gerard von Stietz en Jeanette Francoise Jacqueline Hardeman. Meer kan men zien en lezen over de familie van Stietz op deze pagina: http://indisch38.rssing.com/chan-26057560/all_p4.html

 

Prachtige Indische Nederlanders en moge zij rusten in eeuwige vrede.

Top