Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Heuvelschool te Semarang.

 

Zomaar voor hen die daar op school zaten. Voor eens wat ooit was en nooit meer zal zijn. Uit respect voor hen en omdat zij een stuk historie waren van dat oude voormalige Ned.Indië.

Ik was op zoek naar gegevens over mijn familieleden uit het verleden en struinde daartoe alles en nog wat af en kwam zodoende weer op de Moesson Online en vond daar inderdaad een familie lid... een oud tante; dank zij de ingezonden foto's van de Heuvelschool, waarvoor dank aan de inzendster/inzenders die ooit op die school leerlingen waren.

 

Het is niet de bedoeling om al die leerlingen op die oude foto's onder de loep te nemen, één en ander uit te zoeken en me af te vragen wie zij allemaal waren.

Ik heb slechts één leerlinge (+ een nader familielid van me) nader bekeken en de foto's van verschillende jaargangen bekeken ter vergelijking hoe deze leerlinge zich had ontwikkeld. Ik ben er van uit gegaan de de namen in de bijschriften juist zijn. En moge mijn respect via deze éne leerlinge ook voor alle andere niet genoemden dienen.

 

Dank zij de moderne digitale bronnen  en met een beetje zoek- en speurwerk is de historie te achterhalen.

 

Hieronder een aantal foto's van de leerlingen van die school en voorzien van de bron.

 

De school anno 2018 via Google View. Tegenwoordig dienst doend als PUSKESMAS =  Centrum voor de Volksgezondheid = Pusat Kesehatan Masyarakat.

Aan het glooien van de weg is te zien waarom de naam Heuvelschool bedacht werd.

 

Uit de Moesson:

 

Hieronder de tweeling zusjes Elly en Jessie de Sevren Jacquet (nr 7 en nr 9). De Moesson vermeldt de achternaam als de Sevrin Jacquet. Nummer 18 was eigenlijk de leerlinge waar ik mijn speurtocht mee begon. De dames in spé zullen hier gemiddeld tussen de 13 en 15 jaar oud zijn. Afhankelijk van de duur van hun vooropleiding, geboorte datum en maand dat het nieuwe schooljaar begon. (Ik ben zelf ooit het "slachtoffer" geweest van zo'n soort jaar-maandtelling en het kostte me een jaar langer zitten op de LS. een soort "vroege leerling dus, te vroeg om toegelaten te worden tot de middelbare school.)

De heer Wilhelm Kwant was Directeur van een verzekerings maatschappij te Semarang en huwde op 18 juli 1918 met juff. Jeannette Marie van Beek te Amsterdam. Hij was toen al een kantoor geëmployeerde.

In 1922 verhuisde het gezin van Amsterdam naar Rotterdam en op 27 okt 1925 vertrok het echtpaar naar Semarang vanuit Rotterdam. Zij hadden inmiddels al een dochtertje geheten Jacomijntje Jeannette Emma geboren te Rotterdam  18 april 1923, het bijna 5-jaar oudere zusje van Ellen Marie Elisabeth Kwant.

De heer Wilhelm Kwant kwam in een gevangenkamp terecht maar overleefde gelukkig de oorlog.

 

Vrolijke lachende en soms ernstig kijkende kinder gezichten...de laatste schoolfoto boven 1941.....Nog geen jaar later waren de lachende gezichten weg, want het was oorlog en de ellendige tijden van prikkeldraad en gedek (gevlochten omheiningen van bamboe) braken aan voorzien van barse vloekende bevelen en soms ook slaag van de overheersende soldaten uit dat land van die zogenaamde rijzende zon en Datsun's en Toyota's enz. En sommigen zaten niet achter prikkeldraad maar gewoon thuis maar hadden net zoveel honger en ellende...Zij waren met een modern woord: buitenkampers.

Ik kan er van meepraten: Ben achter dat prikkeldraad geboren en toen Nederland al 3 jaar lang bezig was zich te herstellen van de oorlogsellende in Europa, werden voor mij pas de poorten geopend: naar vrijheid en veiligheid verstrekt door een pleeggezin, want pa en ma waren allang engelen geworden, maar zaten wel altijd op mijn schouder om over me te waken....En sommige herinneringen laten je niet los en blijven je bij, maar het leven gaat door en je maakt er wat van.

Hoe zou het al die lachende jongens en meisjes verder vergaan zijn? Wat is er bijvoorbeeld met Liesje uit 1928 gebeurd?.....

 

Wat is er met Ellen Marie Elisabeth  Kwant gebeurd? ... Ellen overleefde de oorlog gelukkig ook en huwde later en stichtte haar gezin. Haar moeder mevr. Kwant-van Beek overleefde de oorlog ook en oudste dochter Jacomijntje Jeannette Emma eveneens. Gelet op de overlijdens advertentie van de heer Wilhelm Kwant, die op 70-jarige leeftijd geheel onverwachtte Amstelveen overleed. Mevr. de weduwe Kwant-van Beek overleed op 79-jarige leeftijd eveneens te Amstelveen.

 

Na de oorlog werden diverse kinderen naar Australia gestuurd om op krachten te komen en hun eventuele achterstanden op school door en tijdens de oorlogsjaren weer op peil te brengen.

Hieronder een foto uit de Moesson waarbij vermeld wordt dat één der leerlinges MINEKE KWANT was.

Ellen had een zuster genaamd Jacomijntje...Zou Jacomijntje de roepnaam hebben gehad van Mineke???

Als dat zo was, dan zou Mineke op de foto dan 23 jaar oud zijn geweest...Immers Jacomijntje was in 1923 geboren en zou in 1942 dan oud zijn geweest 19 jaren en dan de HBS al afgemaakt hebben? Dus volgens mij is Mineke op de foto NIET de zuster van Elly. Alhoewel? Men werd ook naar Perth gestuurd om bij te komen van de oorlog en ik zie ook oudere personen op de foto. Gelet op het kleine aantal leerlingen kunnen dat toch niet allemaal leraren/leraressen zijn?

 

 Moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede hun rust hebben.


 

Top