Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Oom Jacob Roelof de Vries en neef Marten Klaas de Vries.

 

Bronnen: Openarch.nl, Delpher.nl, almanakken, prive dossiers.

 

Lang geleden trok de heer Jacob Roelof de Vries vanuit Groningen naar het verre Indië en was van beroep koopman en vestigde zich te Batavia, kwam daar de 19-jarige mej. Levina Emma Margaretha Mutter tegen waar hij mee huwde op 27 juni 1874 te Batavia. Vertrok naar Bandoeng en dreef daar zijn zaak Toko J.R. de Vries.

SVP Niet te verwarren met Toko De Vries te Bodjong/Gendingan/Semarang. Daar kom ik later - onderaan deze pagina - op terug. Da's familie van me zunne.

Op 22 juli 1893 trof het noodlot het gezin en echtgenote Levina overleed op 22 juli 1893 te Bandoeng.

Ondanks de tegenslag breidde hij zijn aktiviteiten uit en richtte ook nog een drukkerij op geheten Drukkerij De Vries En Couperus, gelegen naast zijn winkelpand.

In maart 1899 arriveerde, vanuit Amsterdam vertrokken en via Padang doorgereisd naar Bandoeng, zijn neef Marten Klaas de Vries, die te werk werd gesteld in zijn bedrijf en aldus het vak van koopman leerde.

De zaken gingen nog beter en de toko werd omgetoverd tot Toko J.R. de Vries & Co, omdat neef Marten in het compagnonschap toetrad.

Inmiddels was het 1901 geworden en de heer Jacob Roelof de Vries huwde op 15 nov 1901 te Bandoeng met de jonge weduwe Emma Charlotte Ploem. Na verloop van tijd zag de heer Jacob Roelof het voor gezien en keerde naar Nederland terug. Wanneer precies is mij onbekend en de zaken werden energiek voortgezet door de heer Marten Klaas de Vries, zijn neef.

Marten Klaas werd te Groningen geboren op 26-1-1876 te Groningen uit ouders Johannes Hermannus de Vries en Klaassien Wolters en hij huwde op 11 nov 1916 te Bandoeng met Emma Mathilde Baumbach.(1890-1961)

 

In 1912 werd een gehele nieuw pand geopend en het bedrijf heette voortaan Warenhuis De Vries. Dit pand bestaat nog steeds en valt onder monumentale zorg van Indonesia.

Enkele foto's en scans hieronder.

 

Foto onder bron Album 833 Fotozoektfamilie. Met bijschrift.

 

 

Ook voor dit gezin de Vries kwam de oorlog naderbij en werd Klaas (zoals hij werd genoemd) het slachtoffer van de internering en overleed kamp Ambarawa 8 enkele maanden voor het einde van de oorlog op 68-jarige leeftijd.

 

 

Hieronder het warenhuis vóór 1912.

Het warenhuis na 1912 en anno heden ten dage nog steeds bepalend voor het stadsbeeld van Bandoeng. (Foto via Flickr)

 


 

 

Zoals bovenaan deze pagina gezegd, hieronder iets over Toko De Vries te Semarang. Niets met elkaar van doen, slechts het feit dat men een Toko had, de naam "de Vries" droegen en uit Nederland vertrokken om elders hun geluk te vinden.

 

Op 3 okt 1816 werd te Amsterdam geboren HENDRIK ADRIANUS DE VRIES uit ouders Hendrik de Vries en Geertrui Korte. Dit echtpaar kreeg 2 zonen, waarvan Hendrik Adrianus de jongste was.

In 1835 meldde Hendrik zich bij de militie en werd afgewezen omdat zijn broer tijdens de dienst was overleden en zo trok Hendrik naar den Oost om aldaar zijn geluk te beproeven.

Wanneer dit precies gebeurde is mij onbekend, maar volgens de almanakken verscheen zijn naam voor het eerst te Soerabaja in het jaar 1853. Hij scheen handelaar koopman geweest te zijn, want daar barstte het ervan te Soerabaja.

In 1855 maakte hij kennis met de weduwe Carolina Bultman (weduwe van Ernest Fredric Rattig) en zij huwden op 8 sept 1855 te Soerabaja. Uit dit huwelijk werd o.a. geboren GEERTRUIDA LOUISA DE VRIES en Geertruida was een heel ondernemend dametje, want op 20-jarige leeftijd was zij al eigenaresse van Toko De Vries te Semarang. (Sla de oude kranten maar open en zoek naar toko de vries.)

Semarang en Soerabaja: Beide steden waren de handels domeinen van Armeniërs en het is dus niet zo gek, dat Geertruida Louisa de Vries in het huwelijk trad met Eleazar Gregory Gasper. Na haar huwelijk doekte zij de toko op en wijdde Geertruida zich aan haar gezin, want het zakendoen liet zij liever over aan haar schoonfamilie Gasper (diverse handelskantoren), die niets liever deden.

De schoonouders van Geertruida Louisa (roepnaam Trui) waren:

Gregory Eleazar Gasper die gehuwd was met Mary Gasper Johannes en hiermede zijn we dus aangekomen bij mijn familie Johannes.

 

Uit het huwelijk van Geertruida met Eleazar kwamen 2 kinderen voort en de zoon werd vernoemd naar zijn grootouders van beide zijden: Gasper Hendrik Adriaan Gasper. Wat hij precies deed in het leven is mij onbekend, maar in elk geval reisde hij op en neer naar de USA/Mexico, dus zal hij wel iets in de handel gedaan hebben.

Geertruida overleed te Semarang in 1906 op 51-jarige leeftijd.

Voor meer details over de familie Gasper: zie de pagina https://www.imexbo.nl/peneleh-deel-7.html

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

 

Top