Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Raden Mas Noto Soeroto.

Veel is reeds over hem geschreven, maar helaas slechts te vinden in hoofdzakelijk de semi-wetenschappelijke hoek in het koloniale verleden van Nederland. 

Daarom van mijn kant een kleine poging om Raden Mas Noto Soeroto wat meer "gewoontjes" neer te pennen alhier. Geen uitgebreid relaas, want dat kan men zelf wel opzoeken en trouwens: men mankeert toch niets aan de klauwtjes om zelf iets te doen?

Nu zal het me niet verbazen, als er natuurlijk weer lezers/-eressen zullen zijn, die zich dan afvragen: Wat moet ik nu met een Raden Mas? En wie is hij dan wel? Niks mee te maken, want ze hebben mijn familie kwaad gedaan enzovoorts enzovoorts.

En dat zullen dan weer typisch die figuren zijn, die Indonesia slechts kennen van de sate, de gado gado, ayam panggang, mangga en hun zogenaamde goeie ouwe gouwe tijden waarbij een vingerknip hunnerzijds voldoende was om de baboe en djongos op te laten draven...... en totaal onbekend zijn met de cultuur en adat van een deel van hun stammoeder, afkomstig uit dat land Indonesia waar Nederland een aardig aantal jaren de baas speelde (ongenood en ongevraagd) en de zakken vulde.....

Welnu, dit soort lezers mogen van mij meteen hun biezen pakken en op sites gaan struinen, die volop beplakt zijn met plaatjes van de sate ayam en de kumpulans.

Nou, wie was die Raden Mas Noto Soeroto dan wel.

(Gegevens ontleend aan diverse bronnen op het internet en foto's hoofdzakelijk uit het boek van H.G. Cannegieter - uitgeverij Servire te Den Haag anno weetikveel. Doet er niet toe.)

Hieronder enkele feiten uit zijn leven:

 1. Geboren te Yogya (vlgs Wki Solo) op 5 juni 1888 als zoon van Pangeran Ario en Raden Ajoe Noto Dirodjo en als kleinzoon van Pakoe Alam V (regeerde van 1778-1900).

 2. Gestorven te Solo op 25 november 1951 in armoe. (Hij was geen zuinig personage of te wel hij kon niet met geld omgaan.). Hij bezat een uitgeverij in Nederland en gaf het maandblad Oedaya uit, hetgeen Zonsopgang betekent.

 3. Hij was dichter, schrijver, journalist, danser, cultuuractivist.

 4. Hij werd door het hof naar Nederland gestuurd in 1906 na het doorlopen van de HBS te Semarang.

 5. Tijdens de mobilisatie periode van de 1ste WO (1914-1918) was hij Reserve Luitenant Huzaren.

 6. In 1918 gehuwd met Jo Meijer (hij scheen al eerder "verkering" met Jo gehad te hebben). Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen voort, te weten:

  • Rawindro geboren 1918 en stierf enkele maanden na beëindiging van de oorlog in 1945.

  • Dewatya (Dewi) geboren 1922

  • Harindro Diredjo geboren 1928

   • Jo, zijn  vrouw, de oudste zoon Rawi en dochter Dewi zaten in Nederland in het verzet. Jo en dochter Dewi overleefden de oorlog. Rawi overleed aan de gevolgen van zijn gevangenschap.

7. Door geldgebrek gedwongen ging RM Noto Soeroto in 1932 terug naar Indonesia om zich aldaar voorgoed weer te vestigen. Hij kreeg een "erebaantje" aan het hof en had daarnaast een batikwinkeltje. Vrouw en kinderen gingen niet mee. Een dag voor zijn sterven - volgens de geschriften - kreeg Noto bezoek van zijn jongste zoon.

Heeft men een PDF reader op de PC of smartfoon of iPad of lappetoppie? Door hierop te klikken kan men het complete proefschrift lezen over Raden Mas Noto Soeroto, geschreven door Rene B. Karels in 2008. Het is een kluif; u bent gewaarschuwd. 

 

Hieronder enkele foto's van Noto en zijn familieleden te Indonesia en Nederland. Waar nodig van kommentaar voorzien. (Foto's boek H. Cannegieter tenzij anders is vermeld). Men kan ook nog meerdere en andere foto's zien op de Facebook pagina van Orchid van Dordrecht door hierop te klikken.

 

Tijdens de opleiding als Reserve Luitenant Huzaren.

 

 

De vader van RM Noto Soeroto.

 

 

Zijn echtgenote Jo en de twee oudste kinderen, zoon Rawi en dochter Dewi. Wanneer en waar?

 

 

 

De krant had in onderstaand stukje wel iets duidelijker mogen zijn en de voornaam van de zoon van RM Noto Soeroto erbij moeten vermelden.

 

Top