Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Jagen in Indië, ook wel genoemd dierenleed.

In memoriam Romeo:  *2 augustus 2003 +11 februari 2016. Hij deed zijn naam eer aan, want hij stal mijn hart.

 

Het hieronder geschrevene gaat NIET om het Jagen om den brode, zoals mijn (pleeg)pa het vroeger deed, mij mee nam op zwijnenjacht en mij de fijne kneepjes van het vak leerde. Wij moesten wel, want wij hadden geen eten en wilde zwijnen was een equivalent voor eten op ons bord. Waren het normale tijden geweest na die verdomde oorlog en bersiap- en volgende opkrabbelperiodes, dan hadden wij nooit beesten neergeschoten. Slap excuus, weet ik, maar het kon niet anders.

Hieronder probeer ik wat neer te pennen over het jagen voor de lol, het rondlopen met een groot geweer en onschuldige dieren neerknallen voor de streling van de eigen ik.

Het gebeurde vaak genoeg in dat oude Indië, helaas. Maar ook dit gebeuren is iets wat onder de noemer voormalig Indië behoort en daarom meen ik het mij te veroorloven om het hier maar neer te plonken.

Of ik het er mee eens ben met dat nodeloze afknallen is een tweede.

 

De hier geplaatste foto's zijn het copyright van de heer Pieter Hoets te USA en met wiens instemming ik het hier mag plaatsen. Mijn dank ervoor. Let wel: de foto's dragen het copyright .

Waar het mogelijk was, heb ik bij de genoemde namen in de ondertitels getracht iets bij te zoeken op het gebied van genealogie en achtergronden. Daar er nog nazaten in leven zijn, heb ik niet alle genealogische informatie erbij geplonkt.

Wil men tussentijds iets horen aan muziek? Klik dan op deze link. Het opent zich in een nieuw venster en de clip heet: "Vanmorgen vloog ze nog." gezongen door Robert Long en Simone Kleinsma. Robert Long , geboren op 22 okt 1943 te Utrecht en overleden op 13 dec 2006 te Antwerpen.


 

Foto onder: De heer W. van Asselen bij zijn prooi, zoals omschreven "Jan Cornelis een prachtige Rimau (van Harimau). Uit welke periode dit tafereel stamt, kan ik niet terugvinden en wie W. van Asselen was evenmin. In de Kb wordt melding gemaakt dat per Willem I in 1899 naar Europa vertrekt ene W.A.M. van Asselen. In 1891 was er een adelborst 1se Klasse geheten van Asselen. In Amsterdan werd in 1907 een diamant bedrijf van Asselen  gesloten. Ikke niet weten verder en allemanakken ook al niet, terwijl je via Google Search de moord stikt van de naam van Asselen. Maakt niets uit verder, maar als een verdwaalde lezer-es toevallig iets weet???


 

Foto onder: Adriaan Kerkhoven, een welbekende naam, want Nederland is trots op zijn dochter Anda Kerkhoven en dat mag gezegd worden. Anda stierf op 26 jarige leeftijd te Harenermolen Glimmen door de kogels van de collaborateurs van de Duitse bezetters wegens verzetswerkzaamheden, na hevig gemarteld te zijn geweest. Zij werd geboren te Saint Cloud West Parijs en leerde in Indië (Thee en rubber plantage Panoembangan Sumatra) van de natuur te houden, studeerde voor dokter te Batavia maar weigerde proefdieren te gebruiken en studeerde verder in Groningen vanaf 1938, waar zij het zonder dierproeven mocht doen. Meer lezen over Anda: KLIK HIER. (De website is gemaakt door een nichtje van Anda.)

Zacharias Sleijfer was verantwoordelijk voor haar dood. Meer schrijf ik niets over deze psychopaat.

Anda heette voluit Melisande Tatiana Marie Kerkhoven. (10-4-1919 / 19-3-1945).

Haar ouders waren: Adriaan Rudolph Willem Kerkhoven (26-3-1868 Sinagar / 15-3-1944 Bandung) en Constanze Pauline Marie Bosscha ( 22-9-1885 / 27-9-1961). Anda's grootmoeder was van Chinees Sumatraanse afkomst. Adriaan stierf in het Borromeus ziekenhuis te Bandung als slachtoffer van de oorlog op 75-jarige leeftijd.

Meer foto's en gegevens over de familie Kerkhoven kan men hier vinden.

Anda en haar vader botsten vrij vaak met elkaar, vanwege haar liefde voor de natuur en haar aversie tegen zijn jachtpartijen. Foto van Anda is afkomstig van Defensieherdenkt.nl

 


Foto onder: In het onderschrift worden de namen Paul Wiemans en Han Hamaker genoemd. De jacht op de olifant gebeurde te Wai Kambas (Way Kambas tegenwoordig geheten en een natuurreservaat te Lampung Zuid Sumatra.

Paul heette voluit Paul Willem Wiemans. Hij werd geboren op 17 aug 1909 te Makassar en stierf te Namchungin op 21 mei 1943 aan ondervoeding in het Japans kamp. Hij huwde met Jetje (Henriette) Götz van der Vet en kregen een dochter Hermine.

Moeder/weduwe Henriette Wiemans-Götz van der Vet hertrouwde te Batavia met G. Tauw op 27 januari 1947. Omwille van de nazaten publiceer ik hier geen verdere gegevens.

De heer Han Hamaker heb ik niet (duidelijk) kunnen vinden in de almanakken. Is de naam Hamaker goed geschreven? Ik weet het niet, want er vond wel een huwelijk plaats tussen E.G. Wiemans en C.E. Hamakers (met een "s" aan het eind.) Of was het toeval dat beide heren elkaar kenden en samen op jacht gingen?

Het zou  ook Johannes Theodoris Hamaker geweest kunnen zijn. *19 sept 1885 te Soekaboemi en te Ambarawa gestorven op 8 juni 1945.

 

 

Voor Romeo:

  • Je leven was vol zin, je dood was nodeloos.
  • Toen je je laatste adem uitblies lag je daar zo teer en broos.

Voor alle andere:

  • Je werd neergeschoten voor des mensens lol en plezier.
  • Ach, wat maakt het uit, dacht men. Je bent slechts een dier.

 

 

 

 

Top