Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Iets over ELLA SUNDAH, een meisje dat ooit op de RK-MULO van de zusters Ursulinen te Noordwijk Batavia op school zat en zomaar ter ere en respect voor haar en al die vriendinnen die op de foto's staan, heb ik deze pagina gemaakt.

 

In de Moesson Online vond ik diverse klassefoto's van de mulo waar Ella op zat en zij en haar vriendinnen hun schooljeugd beleefden en Ella schreef ook enkele stukjes in de Moesson. Geen bizondere dingen waar ze over vertelde, maar gewoon het alledaagse uit een Indische jeugd; maar zij waren een stukje van dat vroegere Indische leven en daarom lijkt het me goed om haar en haar vriendinnen niet door de wereld vergeten te laten worden.

Bij de foto's heb ik de namen geplaatst zoals die in de Moesson werden gepubliceerd, dus niet brullen en gillen tegn me, dat ze eventueel niet juist zijn wat betreft de namen.

Ik heb deze pagina NIET opgezet om het hele hebben en houwen van al die meisjes hier neer te plaatsen en slechts in summiere mate zal ik informatie hier neerzetten en aangevuld met wat er door Ella Sundah in de Moesson is geschreven. (Even zelf in de zoekbalk zoeken op Ella Sundah.)

Al die giechelende lachebekkies bij elkaar in gelukkige schooljaren. Opgroeiende bakvissen...Krap 5 jaren later brak er een oorlog uit en daaropvolgend de Bersiap en vrijheidsstrijd van Indonesia (en sommigen noemen het de politionele acties.)

Hoevelen van deze meisjes zijn door de oorlog getroffen? Hebben zij allen het heelhuids overleefd? Of zijn sommigen van hen levenslang beschadigd. Ik hoop van niet.

Foto hieronder: Lies Bergmans was op deze foto slechts verkleed als non.

 

De Moesson vermeldt haar naam als Ella Brilleman en dan is er volgens de Moesson ook een Els Brilleman, maar de berichtgevingen in de kranten vermelden Else.

Het Bataviaasch Nieuwsblad 31 mei 1941 vermeldt als geslaagden voor het C-diploma RK Mulo St. Joseph:

Else(Els) Brilleman (bovenste en middelste foto), Else(Els) Jahn (bovenste en middelste foto), Julia (Juul) Nooteboom (middelste foto boven)

Het Alg. Indisch Dagblad van 10 maart 1952 vermeldt: Mej. Ella Brilleman, werkzaam als 3de Commies bij het Indonesisch gouvernement opteert voor het Warga Negara schap en blijft derhalve op dat moment als Indonesische voortaan.... Vertrekt zij later alsnog naar Nederland? Vermoedelijk wel, want er verschijnen meerdere berichten over Ella, maar of het dan dezelfde Ella betreft is mij onbekend. 

De Moesson vermeldt: Ella Sundah, overleden te Jakarta 6 okt 2000 in het Carolus ziekenhuis alwaar zij in 1947 /1951 werkzaam was. Ik heb haar geboorte datum niet kunnen vinden. Ik vermoed ergens ook in de jaren 1920. In elk geval was haar vader een Menadonees KNIL militair en gevestigd te Magelang de garnizoensstad. Ervan uitgaande dat Ella ongeveer in de dezelfde jaren geboren zou zijn als haar vriendinnen, dan neem ik aan dat zij dan circa 1921 geboren was.

RA 1923 vermeldt de geboorte van Adolphine Hortence van de Kerchove te Tasikmalaja op 24-4-1922.

Emmy Sigmond op de onderste foto.  Zou zij voluit geheten zijn Emmy Leonie, geboren 19 nov 1921 te Semarang en later gemeente ambtenaar te Tilburg? 

Gerdie Holliger onderste foto: Zou zij G.C. Holliger geweest kunnen zijn geboren te Batavia 6 jan 1921 te Batavia? (G van Geertruida?)

Truus Soentken onderste foto. Zou zij Geertruide Maria Soentken geweest kunnen zijn, geboren 29 aug 1921 te Padang Pandjang?

Cootje de Soete onderste foto. Zou zij J.L. de Soete geweest kunnen zijn, geboren Batavia 4 aug 1921. (J van Jacoba?)

Ida Hartman onderste foto. Zou zij Amanda Martha Francisco geweest kunnen zijn, geboren 11 maart 1921 te Soerabaja.? (Afkorting van Amanda = Ida)

Yo Piekhaar onderste foto. Zou zij Johanna Cornelia Piekhaar geweest kunnen zijn, geboren 26-8-1921 Pekalongan?

Maud Kepel onderste foto. Zou zij Maud Edith Kepel geweest kunnen zijn, geboren 3 febr 1921 te Buitenzorg? Zie my Heritage de website Kepel.

Thera Mac-Lennan onderste foto. Zou zij Th.J. Mac-Lennan geweest kunnen zijn, die op 22 aug 1946 huwde met Mr. Theodor Leonard Doornweerd? En in 1949 een zoon kreeg Erik Johan Maria? Ja, want mevr. Th.J. Mac-Lennan was Thera Josephine Mac-Lennan. En in 1952 woonden zij in Voorschoten.

Silvie ten Cate middelste foto. Zou zij Silvia Cornelia ten Cate geweest kunnen zijn, geboren Bondowoso 22-5-1921. Zo ja, dan was zij een achternicht/oudtante van me; dochter van mijn grootvaders halfbroer Carel Jean Philip ten Cate gehuwd geweest met Susanne Eckhart. Silvia Cornelia overleed te Drachten in 1993. Het "ja" baseer ik op het feit dat haar geboortejaar/datum eensluidend is aan die van haar klasgenoten. Er is een twijfel; ik kan niet ontdekken dat het gezin in Batavia woonde of heeft gewoond in die bewuste jaren zoals bedoeld op de foto's. Bij mijn weten was het gezin van oom Carel altijd in Oost Java gebleven, maar ik kan me vergissen. Want per slot van rekening werkte hij bij de SS/Tram als opzichter en die ambtenaren werden vaker gedwongen te verkassen.

Wat betreft de overige namen der vriendinnen heb ik niets kunnen vinden. Ik vermoed dat zij allen wel omstreeks de jaren 1920/1921/1922 geboren waren.

 

Dan als extraatje nog een foto van Ella Sundah met andere klasgenoten en op die foto staat al weer een andere oudtante van me: Yvonne Johannes. (En ik zeg waar ze staat. Niet interessant voor derden, want ze heeft Armeens bloed in zich.) Ze staat naast haar nicht Silvie ten Cate. Deze foto betreft de leerlingen Materdei 1939.

 

 

De RK MULO  Noordwijk en v/h HBS was gesticht door de zusters Ursulinen, die in andere steden (ONDER ANDERE Bandung Surabaya ) ook hun scholen hadden gesticht. Meer daaarover kan men lezen in de Delpher en zie de scan hieronder met de link naar het complete artikel.

 

Hieronder een stukje over de omzetting van HBS naar MULO.

 

Hieronder enkele beelden van de scholen der Ursulinen.

 

Hieronder een foto uit de Moesson opgestuurd door Ella Sundah.

Als ik deze foto en andere foto's van Noordwijk met elkaar vergelijk, dan kan ik geen overeenkomst ontdekken. maar goed, dat terzijde.

 

Moge zij die niet meer zijn, in alle eeuwige vrede hun rust hebben en speciale dank aan Ella Sundah die regelmatig de Moesson vanuit het verre Jakarta voorzag van haar verhalen, foto's en de namen van haar vriendinnen c.q. klasgenoten.

Top