Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Gouvernements/Residentie arts dokter Roelof Dunnewold. 

 

Van een bevriende kennis, de heer Peter Storm van Leeuwen, kreeg ik recentelijk (half dec 2019) een verzoek om assistentie bij het uitpluizen van een brief gericht aan mevr. J. Dunnewold met als afzender dokter Roelof Dunnewold uit Singaradja.

Peter is een filatelist, tevens veilingmeester postzegels en aanverwante zaken zoals brieven/postkaarten/poststempels en dies meer en de mij toegestuurde scan van deze brief ziet er inderdaad oogstrelend uit; puntgaaf en nog voorzien van diverse extra vermeldingen etc etc. Kortom voor de liefhebbers een juweeltje.

Zelf ben ik jaren geleden gestopt met de filatelie, de hele bups richting : "wie alles in een keer koopt krijgt vriendenprijs" gedaan; ben er helaas geen multimillionair van geworden (eerder er op toegelegd, maar ik was alles zat.)  Ik heb me geworpen op genealogie en de historie erachter van talloze personen, die wat met voormalig Ned. Indië te maken hadden.

Ik heb toestemming verkregen van Peter om de scan hieronder hier te plaatsen. Hieronder een fragment van het poststuk en het COPYRIGHT behoort toe aan VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN.

 

Dokter Roelof Dunnewold was gedetacheerd (mei 1941 als Residentie arts DVG) te Singaradja Bali toen hij op 17 febr 1942 een brief schreef naar zijn echtgenote Jenneke Ehrmann, die tot vóór die datum in huis was bij haar ouders op de onderneming te Kalisat (Kalisat zelf was en is een gehucht). Onbekend was op dat moment voor dokter Dunnewold, dat zijn echtgenote reeds verhuisd was naar de Tjilaket weg 63 te Malang. Was de familie mede verhuisd? Mij onbekend. Het was per slot van rekening bijna 7 maart 1942. De aangetekende brief werd op 20 febr 1942 door de censuur geopend en kwam aan op 24 febr 1942 te Kalisat en werd daar vandaan doorgestuurd naar Malang op dezelfde datum 24 febr 1942.

De grote vraag wat Peter zich afvraagt: Is deze brief ooit wel in handen gekomen van echtgenote Jenneke en hoe is het mogelijk geweest, dat deze brief puntgaaf is gebleven en in maart 2020 op de veiling zal worden geveild? 

Het bovenstaande terzijde.

 

Wie was Roelof Dunnewold? Hij werd geboren in het Ambt Hardenberg te Overijssel op 2 nov 1895 uit ouders Gerrit Hendrik Dunnewold (ook arts) en Cornelia Johanna Avis en het gezin had meerdere kinderen. Roelof studeerde af voor arts te Amsterdam. Huwde (met de handschoen) met Jenneke Ehrmann (zij woonde nog te Apeldoorn en hij was in Indië) in 1925. Zij kenden elkaar uit Apeldoorn alwaar vandaan op 7 nov 1924 Roelof naar Ned. Indie vertrok. (PK Amsterdam)

Als men meer wilt weten over de carriere van dokter Dunnewold: In Openarch.nl zoeken op naam Roelof Dunnewold en dan vindt men zijn ambtenarenkaart.

Hieronder heb ik de kaart ook geupload, maar deze is voor bij-en slechtzienden een beetje moeilijk lezen. Op de site zelf kan men de kaart uitvergroten.

 

Een broer van Roelof Dunnewold was Willem Dunnewold en deze laatste was een militair arts. Helaas werd hij het slachtoffer van de oorlog en overleed in het krijgsgevangenkamp.

 

 

Dokter Roelof Dunnewold maakte wat mee in zijn carriere in Indië.

 

In Tanjung Priok Batavia o.a. brak een epidemie uit in 1938 en de Javabode had kritiek op het beleid van de regering, omdat er geen pre-maatregelen waren genomen in voorgaande jaren en de havenarts was in die tijden de heer Dunnewold. De Javabode was er als de kippen bij om breeduit en zeer uitvoerig dokter Dunnewold journalistiek er over te berechten en in de hiernavolgende link werd op deskundige wijze deze journalistieke "berechting" ontkracht ten gunste van dokter Dunnewold. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=dokter+dunnewold&coll=ddd&identifier=ddd:010382794:mpeg21:a0062&resultsidentifier=ddd:010382794:mpeg21:a0062

 

In 1932 vond een moord plaats en toevalligerwijze was dokter Dunnewold in dat hotel aanwezig. De eerste hulp werd door dokter Dunnewold uitgevoerd. Het relaas - van dit liefdesdrama waar dokter Dunnewold totaal niets mee te maken had gehad -  kan men via deze link lezen. Kortom, toen al had men de STORY en WEEKEND en nog meer van dat soort verhalen waar de kranten met genoegen aan bladvulling deden.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=dokter+dunnewold&coll=ddd&identifier=ddd:011073326:mpeg21:a0013&resultsidentifier=ddd:011073326:mpeg21:a0013

 

Via Collectie Tropenmuseum een foto van het echtpaar Dunnewold / Ehrmann op bezoek bij de houtvester Christoffel Hendrik Japing en op de foto staat het zoontje van de houtvester. De foto is gedateerd 1930/1935 in de kloof van Harau Sumatra - volgens mededeling Tropencollectie. (De foto is door mij ten dele vergroot en helaas kan ik hem niet duidelijker maken.). Zijdelings: Christoffel Hendrik Japing werd in 1934 bevorderd tot Inspecteur Dienst Boschwezen vanuit zijn vorige rang Opper Houtvester.

Per 31 aug 1938 ging de heer Japing eervol met pensioen en als extraatje: Het bezoek van dokter Dunnewold (onderstaande foto) en zijn echtgenote aan de houtvester Japing in de kloof van Harau was natuurlijk niet zomaar toevallig, want de familie Ehrmann was gerelateerd aan de familie Japing en beide families hadden hun roots in de buurten van Apeldoorn, net als de familie Dunnewold.

 

In GaHetNa is een PK te vinden van het echtpaar Dunnewold-Ehrman en in 1931 woonden zij te Den Haag in de Tomatenstraat 133. In 1938 was het gezin met groot verlof, wederom op dit zelfde adres Tomatenstraat 133 woonachtig.

Welnu, in de Tomatenstraat 133 den Haag woonde de heer Karel Eduard Ehrmann, die op 16 febr 1930 op dit adres overleed. De weduwe van Karel Eduard Ehermann, zijnde mevr. Jenneke Ehrmann-Stöcker bleef tot haar overlijden in dit huis wonen. Ook gerelateerd is de familie Breman (Banka Tinmijnwinning).

De broers Karel Eduard Ehrmann en Karel Frederik Ehrmann huwden respectievelijk met de 2 gezusters Jenneke Stöcker en Jannetje Cornelia Stöcker. De genealogen die hier op deze pagina passeren mogen het zelf verder tot in detail uitzoeken. 

 

Dankzij de inspanningen van de heer Peter Storm van Leeuwen, zijn de verdere lotgevallen na de oorlog van de heer Roelof Dunnewold en zijn echtgenote bekend. Ik kreeg de volgende mededelingen van Peter waarvoor veel dank aan Peter. !!

 

  1. Het echtpaar blijkt in 1947 met het MS TOSSARI te zijn gerepatrieerd en komt op 9 april 1947 in Rotterdam aan: https://igv.nl/wp-content/uploads/2018/03/Tosari_1947-1951.pdf
  2. Mevr. Jenneke Dunnewold-Ehrmann overleed in Den Haag in 1998. https://eo.wikipedia.org/wiki/Ĝermolisto_de_nederlandaj_esperantistoj
  3. Dokter Roelof Dunnewold zelve overleed Den Haag in 1966: http://opleid.info/berndt-bruggers-descendants-compiled-29-june-2010-by-robert-s.html?page=5

 

De heer Peter Storm van Leeuwen zelf, had ook niet stilgezeten en schreef over de bewuste brief een mooi artikel in het Philatelieblad editie maart 2020, waarvan hieronder scans. Het artikel heb ik gesplitst, zodat het beter leesbaar is voor het passerend publiek alhier op deze webpagina. Plaatsing van dit artikel is met toestemming van de heer Peter Storm van Leeuwen en de NPV (via Peter), waarvoor veel dank.

De lezer dient het artikel van boven naar beneden te lezen, dan naar de tweede kolom van boven naar beneden en dan daarna weer naar de derde kolom van boven naar beneden.

Aanvulling d.d. 30 maart 2020:

Recentelijk kreeg ik van de heer Peter Storm van Leeuwen de hieronder geplaatste brief toegestuurd gekregen. Een brief van 14 ferb 1942 gericht aan Dr. Dunnewold. Ik heb toestemming gekregen om deze brief te mogen plaatsen, waarvoor dank aan Peter. UIt het oogpunt van verzameling is het wederom een prachtig object.

 

Stille getuigen van een oorlog en angst voor wat er komen gaat, het onbekende, als men goed tussen de regels door leest.

 

Moge zij in vrede rusten.

 

Top