Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Motorrennen in voormalig Indië te Java.

 

Mijn pleegpa Thom had diverse motoren gehad en op jonge leeftijd (vanaf mijn 8ste ongeveer) leerde hij me de Jeep en de motorfiets besturen en berijden. Kon amper bij de pedalen en over de motorkap heen kijken van de Jeep, kon nauwelijks met mijn poten bij de grond gezeten op de motor, maar ik kon wel zowel de Jeep alsmede de motor in bedwang houden.

Pa had zo'n oude legerjeep op de kop kunnen tikken en vraag me niet hoe hij het deed, want centen had ie niet, maar hij had er één. En ook nog een oude leger HD met zijspan. Mijn eerste oefeningen op de weg waren deze beide vehicles.

Van de website www.maaldrift.tk heb ik onderstaande afbeelding gedupliceerd, opdat de lezer een idee heeft wat een Willys jeep is zols dat ding destijds in de jaren van de politionele acties eruit zag. Pa gebruikte deze jeep te pas en te onpas maar hoofdzakelijk toch wel voor de zwijnenjacht.

 

Waarschijnlijk door gebrek aan vulling van zijn knip voor reparaties en dergelijke was dat ding ineens verkocht samen met de oude leger HD met zijspan. Deze laatste was niet zo vaak in gebruik geweest en ik kan me slechts één ritje herinneren, dat ik in de zijspan zat. Op deze HD had ik niet mijn motorlessen gekregen, maar later op een Jawa 250cc.

Hieronder een foto van een soortgelijke leger HD die destijds bij de KL in gebuik was. Er zat dan geen geweerfoudraal op aan de voorkant, geen ehbo doos of wat het dan ook mocht wezen en geen zijtassen achter en voor de meerijder zat er op het achterspatbord dan ook nog een hoog zweefzadel. En de ziispan zat rechts aangebouwd.

 

Uiteraard vertelde Pa mij wel eens over het motorfiets gebeuren in voormalig Indië vóór de oorlog in de jarn 1930 en vervolgend en vooral één naam is me bij gebleven en wel de naam "De Raadt" en eigenlijk om 2 redenen:

 

  • Pa noemde de naam "De Raadt" in verband met het motorgebeuren en
  • ik had als hoofdonderwijzeres op de lagere chool een juffrouw genaamd "De Raadt" en volgens mij had pa een welwillend oog voor haar, omdat hij me maar al te graag naar school bracht op school.

En om de eerste genoemde reden besloot ik dan maar om hier iets summiers te wijden aan het motor gebeuren van "die goeie ouwe tijd"

Andere genoemde namen waren die van M.W.F. Bekker, Goddy (Goody)  de Younge en Demmeltraadt bijvoorbeeld. Er waren er meer, maar dan kan ik wel de hele bibliotheek hier neerplonken en dat is niet de bedoeling.

 

Frits Eduard Maximiliaan Demmeltraadt:

Geboren op 16 mei 1905 en  gehuwd met mevr. Erna Schmidt. Hij werd een gevangene van de Jappen. Zie kaart onder. Motorrenner, motorhandelaar en motorreparateur. (Pakan Baroe spoorweg). Hij overleefde het gevangenschap en overleed te Texas op 10 aug 1979.

Hieronder Frits op oudere leeftijd en de foto is van de website op Geni.com.

 

 

M.W.F. (Willy) Bekker. (rechts). Foto Copyright Rudy Bekker, zijn zoon.

Willy Bekker huwde in 1935 met Hendrika Lucie Kloosterboer, geboren 26 maart 1914 te Surabaya en overleden te Vinkeveen op 12 maart 1989. (Gegevens van de website Kloosterboer door Jaap van der Putten, halfbroertje van Rudy Bekker). De familie Kloosteboer was in Batoe gevestigd voor de oorlog en na de oorlog tot en met 1950 dacht ik. Willy Bekker moet rond 1910 geboren zijn. Het gezin Bekker Kloosteboer woonde onder andere op Kaliasin Soerabaya, waarschijnlijk inwonend bij Gerrit de Raadt en zijn famile, die daar ook zijn domicilie en motorzaak had. Gerrit stond namelijk te boek op de Kaliasin 49 en evenzo mevr. Bekker Kloosterboer als nieuw ingezetene op het zelfde adres. Gegevens uit de www.kb.nl nieuwe ingezetenen.

Hieronder Willy Bekker. (Foto copyright Rudy Bekker, zijn zoon.)

 

Tja, dan had je ook nog Harold Godfrey Younge, roepnaam Goddy of Goody. Hij was een zoon van John Younge. Goody was geboren in 1898 te Batang en had een broer Richard Willem Younge, geboren 1893 te Weleri.(Deze laatste was ook actief in het jachtgebeuren. Hij was voorzitter van het Ned.Indich Jagers Genootschap.)

Beide broers deden ook nog aan vliegtuigsport. Hun vader John zat in de zakenwereld (John Younge Ltd te Semarang)  samen met zijn broer W.A. Younge en deze laatste was tevens landheer van het land Pesabetan Kendal. Een zus van de beide jongens Goody en Richard was B.H. Younge die met L. Jetten huwde.

 

 

Gerrit de Raadt. Last but not least.

Gerrit was zowat de meest bekende in het motorgebeuren. Hij dreef een motorzaak te Soerabaja en verkocht motoren van het merk de Sturler. Hij vierde heel wat triomfen en heel triest is dan ook de wijze hoe Gerrit de Raadt aan zijn levenseinde kwam.

Behalve het motorrennen beoefende Gerrit ook het voetbal spel.

 

Hieronder: Gerrit vestigde een nieuw Java record. Van Batavia naar Soerabaya in 10 uren en 1 minuut over een afstand van 855 kilometer !!

 

Op 15 okt 1934 deed Gerrit nog mee aan een race te Soerabaya en bezette de eerste plaats.

 

In december werd deze advertentie geplaatst. Gerrit was niet meer en liet een gezin achter.

 

Hieronder het relaas van het ongeluk. In een ander krantenartikel schrijft men dat zijn zoontje getuige was van het ongeluk.

 

Wat mij opval in dit motorgebeuren in voormalig Ned. Indië.

In Nederland is vrij weinig geschreven of  gepubliceerd in vergelijking met het buitenland. Indonesia bijvoorbeeld telt heel wat weblogs die er over schrijven. Maar ja, da's alvaker gebleken dat Nederland een grote kolong heeft.

Top