Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

TOKO HELLERMAN te BANDOENG.

met twee directeuren Johannes Hendricus Theodorus Pieneman en

Leopold Theodoor Hillebrandt.

Gaarne verwijs ik hierbij naar mijn website pagine over Paulus Johannes Hartman, die dolgraag ammunitie en gewerenwilde verkopen aan een aantal sjeiks en in Aden/Mokalla een filiaal wilde openen, die wapens en ammunitie kon leveren.

Te zien en te lezen op de pagina Paulus Johannes Hartman.

Maar Paulus was niet de enige die wapens verkocht en hij was ook niet de enige die benaderd werd door de vertegenwoordigers van kooplustige sjeiks. (2 Arabieren uit Tegal.)

Toko Hellerman in Bandoeng werd ook benaderd en de Engelsen en de Nationale Indische Recherche staken in dit geval er ook een stokje voor.

Hieronder een tweetal advertenties van Toko Hellerman en een stukje Confidential van de Engelse regering uit het QLD archief te Qatar. (QLD = Qatar Library Digital.)

 

 

Hieronder een stukje uit de Preangerbode 1 april 1931 inzake het ontstaan en wel en wee van de toko Hellerman. In onderstaand stukje wordt genoemd de naam van M. van den Berg als tweede opvolgende eigenaar van de zaak Hellerman. Onderaan deze pagina heb ik een stukje geplaatst inzake een juridische kwestie tussen van den Berg enerzijds en Hillebrandt/Pieneman anderzijds.

Het pand Jl Braga 37 te Bandung anno janauri 2017, maar volgens de almanakken zat Hellerman ook op nummer 12 a en 15a Bragaweg.

 

Een stukje van een rapport van de regering van Engeland inzake de verkoop uit de QLD Qatar

 

 

Ik was tevens nieuwsgierig naar wie de heren Pieneman en Hillebrandt waren en heb derhalve een paar dingen uitgezocht over hen, hetgeen ik op deze pagina dan gedeeltelijk uit de doeken doe.

Volgens het stukje van de QLD waren zij direkteuren en volgens hetstukje uit de Preangerbode waren zij eigenaren. Ik noem hen maar gemakshalve Direkteur/eignaar.

 

Direkteur/eigenaar Johannes Hendricus Theodorus Pieneman, geboren Den Haag 2 juli 1871 als voorkind van zijn ouders en gestorven 25 april 1945 kamp 4 Tjimahi in de leeftijd van bijna 74 jaar. Hij was derhalve bijna 71 toen de Japanners hem oppakten. (Foto bron OGS ereveld Leuwigajah Cimahi).

Hij huwde te Batavia op 18 april 1906 met Johanna Jacoba Maria van den Berg, geboren te Soerabaya op 15 mei 1879 en gestorven 31 mei 1931.Ik heb verder niet uitgezocht wie haar ouders waren, aangezien er veel heren van den Berg in die tijden daar woonden.

Johanna ligt samen met dochtertje Johanna te Bandoeng in een graf. In de jaren +20 van de vorige eeuw  plaatste Pieneman een advertentie met dank aan doktoren en ziekenhuis wegens een ernstig geval van TBC. Ik vermoed dat het om de kleine Johanna ging. De kleine Johanna werd in Den Haag geboren.

 

 

  • In 1894/1895 woonde Johannes Hendricus Theodorus Pieneman nog in Den Haag op de K.N. Havenstraat 124 en plaatste een advertentie als werkzoekende/remplacement.
  • Hij zal ergens in 1904 vertrokken zijn naar Indië; ik heb het niet kunnen ontdekken wanneer. Maar in elk geval was hij in 1905 al werkzaam bij 's Lands Drukkerij waar hij in 1905 ontslag nam.
  • In 1907 werd hij administrateur Pandhuisdienst 3de klasse.
  • In 1911 werd hij administrateur 2de klasse en in
  • In 1916 werd hij Algemeen Ontvanger 3de klasse.
  • Na zijn pensioen (wanneer ??)  trad hij als directeur bij Hellerman in dienst. In 1936 was hij daar niet meer in dienst en genoot van zijn pensioen, voor zover mogelijk.

 


 

De andere directeur/eigenaar bij Hellerman:

Leopold Theodoor Hillebrandt, geboren 27 dec 1885 te Batavia en overleden te Leeuwarden op 21 sept 1972, enkele maanden na de dood van zijn echtgenote Eveline Magda Santé, geboren te Soerabaja op 30 jan 1907 en overleden op 16 jan 1972. Zij huwden op 4 dec 1927 en beiden liggen bij elkaar te rusten op Leeuwarden Noord.

Ook in dit geval heb ik verder niet gezocht wie zijn ouders waren, aangezien er te Batavia in dat geboortejaar enorm veel heren Hillebrandt woorden en werkten.

Voordat Leopold directeur/eigenaar werd bij Hellerman, was hij evenals Pieneman rijksambtenaar en was werkzaam als opzichter bij Waterstaat.

In 1936 kregen hij en Pieneman nog een gerechtelijk akkefietje waarbij de gedaagde was Martinus van den Berg. (Naamgenoot van de echtgenote van Pieneman of familie?? Yo no se. Zou best 's kunnen, want zowel van den Berg als Pieneman werkten bij Waterstaat.)

Waar de kwestie over ging heb ik me er verder niet in verdiept.

 

 

 

Uit de overlijdensadvertentie valt te herleiden dat dit echtpaar geen kinderen had. En tevens wie de naaste familieleden waren. (Voor eventuele geïnteresseerden heb ik extra info geplaatst over deze familie Santé en Jasper.)

 

E.J.C. Santé woonde te Batavia op het adres Kramat 95 in 1937.

De ouders van Eveline Magda Santé waren: Charles Reinier Santé en Christine Cornelia (roepnaam Corrie) Jasper. Dit echtpaar huwde 31 maart 1906 te Soerabaja. (Hij was van de onderneming Pakisadji) en kreeg op 3 juli 1908 ook een zoon genaamd Max René. Moeder Christina Cornelia Jasper overleed te Bolsward op 16 febr 1959. Saillant detail: Charles Reinier kreeg op 31 dec 1951 nog een aanmaning van de Indonesische belastingdienst inzake een aanslag nummer 1932c ten bedrage van 198 Roepiah. 

Het echtpaar P.A.A. Baidenman - S. Santé kreeg onder andere de volgende kinderen: Max Raymond geboren te Bandoeng op 19 juni 1947 en Bartje geboren Bandoeng op 31 okt 1950.

 


 

Dan tot slot iets over de heer Martinus van den Berg, de tweede eigenaar van toko Hellerman vanaf 1908 t/m 1920 volgens het krantenbericht hierboven (Preangerbode). De almanakken benoemen tot chef maar ook als chef eigenaar.

Martinus werd geboren te Soerabaya op 19 juni 1877 en overleed op 17 juli 1945 te Bandoeng. Ook wat hem betreft ben ik niet dieper gedoken in zijn familieleden van den Berg uit Soerabaya. (Heel veel.) Hij overleefde de oorlog net niet. Ik weet niet in welk kamp hij vastgehouden werd. Het zal Tjimahi wel geweest zijn.

Hij was - voor hij eigenaar werd van toko Hellerman - opzichter 3kl van Waterstaat. 

Hij huwde Cornelia Christine Roggeveen op 17 juli 1900 te Batavia. (Saillant: Op zijn eerste trouwdag 45 jaren later, stierf hij). Uit dit huwelijk ten minste twee kinderen: Fransiscus (zo was de schrijfwijze van de naam Fransiscus in de advertentie.) geboren Bandoeng 16 april 1901 en Geertrudes (Gertrudis ??)  Maria geboren ?? oktober 1902 te ?? (Krantenberichten KB)

Na het overlijden van zijn echtgenote Cornelia Christina (geboren 14 sept 1875 Soerabaya) op 4 maart 1915 te Bandoeng, huwde hij op 12 febr 1917 zijn schoonzuster Anna Catharina Roggeveen, geboren 2 aug 1877 Soerabaja (en zij overleed 17 juni 1929 Bandoeng). (Almanakken)

De ouders van de zusters Roggeveen waren: Marinus Willem Roggeveen en Gertrudis Elisabeth Christine Liebau. Uit dit huwelijk meerdere kinderen. ( My heritage).

Ik heb verder niets meer kunnen vinden over Martinus van den Berg zelve. Zou het vroegtijdig overlijden van zijn beide echtgenotes hem parten gespeeld hebben? In 1936 staat in de advertentie hierboven: Woon-verblijfplaats in Indë onbekend.

In 1929 was hij in elk geval in Den Haag aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon FRANCISCUS VAN DEN BERG met WILHELMINA KLASINA KARSSEN op 19 nov 1929.

Direkte familieleden van deze gezinnen VAN DEN BERG en KARSSEN konden dit huwelijk NIET bijwonen wegens trieste omstandigheden, namelijk:

De 1ste echtgenote van vader Martinus van den Berg was Cornelia Christine Roggeveen en was reeds overleden in 1915 en zijn 2de echtgenote was Anna Catharina Roggeveen (jongere zuster van Cornelia Christine) die overleden was op 17 juni 1929, enkele maanden voor de trouwerij. 

De vader van Wilhelmina Klasina Karssen was Willem Karssen, die op 3 oct 1925 met pensioen zou gaan (Hij was Inspecteur Europeesch Lager Onderwijs), maar hij overleed op 7 aug 1925 te Fort de Kock.

De moeder van Wilhelmina ( Klasina Wilhelmina Keun) en haar vader waren in  nov 1918 gescheiden. Haar vader hertrouwde met Eveline Louise van Elsbroek (*1891 Buitenzorg en +1975 Den Haag) op 10 juni 1919 te Soekaboemi. (Op diverse andere genealogische websites schrijft men als huwelijksjaar 1909. Kan dus niet, als je in 1918 pas gescheiden bent toch. Zelfs niet in voormalig Ned. Indië.) !!

 

 


 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, rusten in vrede.

Top