Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het leger des Heils in Nederlands Indië.

 

Ach, bijna een ieder staat er niet bij stil en denkt: "Jaja, het zal wel. Ik heb er geen profijt van, dus is het voor mij de "ver van mijn bed" show toch?"

En eerlijk gezegd behoor(de) ik ook tot die groep mensen, maar ben toch wel een beetje bekeerd.

Ik ga hier niet uitvoerig het Leger des Heils bejubelen, doch vestig de aandacht slechts op een paar feiten, waar men trouwens - met een klein beetje moeite - enorm veeel meer over kan lezen in de oude kranten via Delpher.nl.

 

Feiten:

Samenwerking met de zending (zieltjes winnen in de volksmond) maar met er tegenover een stukje aards leven geven, weg uit de armoei zooi.

Samenwerking met de regering om stukken grond elders in de archipel vrij te kunnen maken en te bebouwen, opdat arme boeren (Pak tani uit Java) een bordje eten hebben. Let wel, deze projecten begonnen al in 1913 en gingen door tot het uitbrelen van de oorlog 1942-1945.  Niet te verwarren met projecten die op Java zelf plaats vonden; dat is een ander verhaal en de projecten op Java werden veelal gerund door arme Indo's.

Maar goed, op deze pagina slechts een klein beetje over de Commandant van het Leger des Heils te Indië, namelijk de heer J.W. de Groot. Te zijner ere en respect en tevens ook voor zijn echtgenote, die hem gedurig bijstond en aanvulde.

 

Hieronder volgend enkele scans uit de kranten, her en der voorzien van wat tekst.

Onderstaande foto is afkomstig uit het boek: Orang Indonesia di negeri Belanda 1600-1950. Op de foto links zijn echtgenote, die in 1924 overleed te Bern. Volgens krantenbericht woonde het echtpaar al 3 jaar in Bern, derhalve moet deze foto dan gedateerd zijn tenminste vóór 1921.

 

 

 

Het overl.bericht van mevr. de Groot uit Bern.

 

Commandant J.W. de Groot, geboren te Beekbergen (gem. Apeldoorn) 9 mei 1869 met als voornamen Johannes Willem. Zijn vader was jachtopziener en heette Cornelis de Groot en zijn moeder was Janna van Amersfoort. (Akte 169 Gelders Archief) 

Ging op zijn 20ste (8-1-1889) naar de kweekschool te Amsterdam, huwde te Amsterdam op 5 jan 1899 met juff. Johanna Leonarda de Zwaan.

 

Vertrok naar Indië in 1912, maakte carriere onder andere door het oprichten van:

tehuizen voor militairen, diverse scholen, Het William Booth oogziekenhuis te Semarang, kinderhuizen voor armlastigen van diverse nationaliteiten, landbouw projecten voor arme Javaanse boeren (Kalawara Midden Celebes had een kolonie van circa 300 man.) etc. etc.

Vóór 1932 met pensioen doch werd opverzoek van hogerhand weer in dienst aangenomen in 1932 t/m 1938.

 

 

Tot slot een foto van de v/h Burgemeester Kührweg 39 te Bandung, heden ten dage Jl. Purnawarman. Dit was de woning waar de heer de Groot vertoefde in de late jaren 1930.

In zijn late jaren vertrok de heer de Groot naar Zwitserland naar Morcote (nabij Lugano) alwaar hij ook overleed. 

Zijn overl.bericht hieronder:

Moge zij allen in vrede rusten. Hij deed zijn naam eer aan: Hij was een groot man en zo ook was zijn echtgenote een groot vrouw !!!!

 

 

Top