Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

"Broodfabriek de Groot" te Soerabaja. (Pasar Toeri)

Eigenaar de heer de Groot ( volgens Fotozoektfamilie album 1023.)

 

Struinend kwam ik dit album tegen en één grote foto trok mijn aandacht: Familie de Groot eigenaar van bakkerij Soerabaja, was het bijschrift. Verder niets op nog een kleine foto na, waar als bijschrift bij stond "Siampar De Groot??" en op dezelfde pagina 15 een ander fotootje "Siantar 1931" bij een stel in badkleding. Wat mij betreft behoort dit album toe aan de familie de Groot en of verwanten.

Welu, we hebben register almanakken, Delpher.nl, Openarch.nl, Archieven.nl, Fotozoektfamilie (om de foto's te vergelijken) en ook de Moesson waar toch aardig wat tips/aanwijzingen in staan voor een speurneus.

Adressenboek RA1941 gaf aan: De heer J.A.J. de Groot, eigenaar broodbakkerij.

Moesson ingezonden stuk gaf aan geschreven door mevr. van der Gugten geboren de Groot met een stuk tekst: "  waar mijn vader vroeger een broodbakkerij had op Pasar Toeri...." (Zie onderaan deze bladzijde)

Delpher.nl geeft aan diverse artikelen over de broodfabriek de Groot. (NIET broodbakkerij als zoekterm gebruiken aub.)

Goed, voor een deel het raadsel opgelost.

Voor een deel opgelost, dat wel, maar voor de rest is het uitzoeken een moeilijk "geval", want tot nog tot heb ik niet veel kunnen vinden.

Het is in elk geval de heer Jacobus Adrianus Johannes de Groot (* 30 okt 1883) , gehuwd met juff. Petronella Josephina Maria Boin (*30 nov 1883) op 1 maart 1916 te Den Haag en beiden waren 32 jaar oud. De heer de Groot was hofmeester van beroep toen hij huwde. Voor overige beroepen zie onder deze pagina.

Zijn gezin(sleden) volgens gezinskaart Rotterdam 1935/1937 toen zij met groot verlof aldaar vertoefden

 

 

 

Mijn visie op de gezinsfoto boven: Leunend/zittend links van vader moet Cornelia Hendrika Maria zijn. Waarom? Omdat er jeugdige foto's in het album zijn en het haar op eendere wijze draagt en omdat zij de oudste (van 1917) dochter is en ouder lijkt dan dochter links zittend op de grond die dus Louise Cornelia Maria moet zijn uit 1919.

Het stel rechts moet kennissen zijn geweest (of wellicht familie? Of wellicht een employee van de fabriek??) met hoogstwaarschijnlijk hun zoon zittend op grond rechts.

 

Een korte willekeurige samenvatting wat er in de almanakken staat. Ik quote dus wat er staat:

RA1910 J.A.J. de Groot - Employee fa. Versteegh te Weltevreden Batavia.

RA1927 J.A.J. de Groot - Directeur Grand Hotel Java Weltevreden Batavia - gehuwd met ...... Boin.

RA 1930 Idem.

RA 1932 Geen vermelding.

RA 1941 J.A.J. de Groot - eigenaar Broodbakkerij te Soerbaja.

RA 1941 J.A.J. de Groot - Directeur Hotel des Indes te Soerabaja. (Klopt: zelfde alamanak RA1941. Ik vermoed dat hij op put stond om van baan te veranderen. ) Gehuwd met ...... Boin. (Almanak vult niet in)

 

Dan volgens berichten in Delpher:

Bericht 1923: Directeur Des Indes. Of heette vroeger dit hotel Grand Hotel. Niet kunnen ontdekken. Doet niet ter zake.

 

Dus één der dochters op de foto helemaal boven was mevr. Cornelia Hendrika Maria de Groot (26-6-1917 Soerabaja) gehuwd met de heer D.M.A.J. (Dirk Martinus August Johannes) van der Gugten (*5-10-1914). 

 

De verlovingsadvertentie van dochter Louise Josephina Maria met de heer Andreas Christoph Groendijk geboren 5 sept 1908 Terschelling. GaHetNa heeft een Marine dossier ter inzage wil men meer weten. Aangezien de oorlog naderde en het leger/marine/luchtmacht zich paraat diende te houden werd in dergelijke advertenties nooit de exacte woonplaats van leden der krijgsmachten geplaatst. Het huwelijk heeft waarschijnlijk nooit plaats gevonden, aangezien de heer Groendijk op 21 dec 1941 in de Zuid Chinese zee sneuvelde aan boord K17 als slachtoffer van de oorlog. Zijn naam staat op de erelijst gevallenen.

Het stukje in de Moesson van mevr. C.H.M. van der Gugten- de Groot:

 

De heer van der Gugten was Hoofd werktuigkundige KPM en hieronder een 25-jarig jubileumsfoto uit 1961.

Nog wat foto's uit het album ter vergelijking van wie is wie. Let wel: Mijn visie dus. Ik heb geen bewijzen, slechts vermoedens.

Onder: Met hondje. In het album is nog een foto met een hondje, bij een raam van de huiskamer.

 

Ik heb nog wat genealogie uitgezocht doch dat is hier niet relevant.

Belangrijk was/is: Deze familie en hun aanverwanten was/waren een stuk historie uit Ned. Indië en met name Soerabaja. ;-)  En net als velen hebben zij ook onder de waanzin van de oorlog geleden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten. 

Top