Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Eugene Jean Joseph van Alphen de Veer.

Ter ere en respect van deze familie en eigenlijk een ietsje meer voor mevr. Mathilde van Alphen de Veer geboren Maurenbrecher. Waarom? Dat staat ergens hieronder in mijn artikel.

U gelieve ook de pagina Familie Maurenbrecher te betrekken in dit artikel.

 

Bladerend in de oude Moessons/Tong Tong kwam ik een paar keer epistels tegen geschreven door mevr. Greet (M.M.) Gaudreau geboren van Alphen de Veer en sommige epistels waren voorzien van prachtige foto's van deze familie....Namen uit de almanakken en andere bercihten krijgen gezichten. De namen leven. !!! Wat is er mooier?

Wie was de heer Eugene J.J. van Alphen de Veer?

Om dat te weten zou ik zeggen: bestudeer de gezinskaart maar hieronder.

In 1902 vertrok de heer E.J.J. naar Ned. Indie volgens zijn stamboek kaart militairen, nadat hij nog een paar maanden voor vertrek bij zijn moeder samen met zijn zuster Elisabeth Everdina.

Hij was diverse jaren werkzaam als employee op de SF Poerwodadi en veranderde van werkkring en was werkzaam als Ass. Assuradeur bij Kooy Co.

Was voorzitter van het Hoofdbestuur van de Cultuurbond (Suiker), welke in 1934 failliet ging wegens de crisisjaren. De opbrengsten van de abonnee gelden wogen niet op tegen de kosten van de bond.

Op 26 juni 1946 overleed de heer E.J.J. van Alphen de Veer te Den Bilt.

 

Hieronder iets meer en een paar foto's van (delen) van het gezin Eugene Jean Joseph van Alphen de Veer - Mathilde Maurenbrecher.

Zij huwden 14 mei 1908 te Bandoeng en kregen de volgende kinderen:

Adriana Johanna Mathilde (Nannie), * Djombang 28-3-1909. Zij huwde de heer J.S. Holster.

Romea Alexandre (Mea), * Djombang 20-7-1910. Zij huwde de heer R.A. Spoelstra.

Eugene Joan (Boet), *Djombang 12-12-1912 (Mooie datum 12, 12, 12!!!) Hij werd later Opperhoutvester en droeg de titel van IR. Genoot na zijn pensionering, van de wijde wereld en woonde o.a. Tunesie en overleed in Oostenrijk. Hij huwde mevr. J.M. Teding van Berkhout. De heer E.J. schreef ook een paar artikelen in de Tong Tong en was goed bevriend met de heer Tjalie Robinson.

Margaretha Mathilda (Greet), *Modjokerto 3 mei 1921, de Benjamina van het gezin en zij schreef diverse stukjes in de Tong Tong / Moesson. Zij huwde de heer Gaudreau en woonde ook te Canada.

 

Foto onder: In 1931 was het gezin op vakantie te Trawas (bergen nabij Pasoeroean Malang). De familie Iken was erbij en waarschijnlijk waren het goed kennissen van elkaar. Adriana (Nannie) en Romea Alexandre (Mea) staan hier niet bij, aangezien zij al gehuwd waren en uithuizig. Greet is hier circa 10 jaar en Eugene Joan (Boet) een jaar of 19.

 

Foto onder: Deze foto zal circa gedateerd zijn de jaren 1920/1923. Boet lijkt me op deze foto de leeftijd te hebben van een jaar of 10. J.H.A. baron van Ittersum was administrateur van Poerwodadi en huwde mevr. A.E. Lincklaen Westenberg te Poerwodadi op 6 okt 1899.... Het zal me niet verbazen als de dame links en de jonge heer links van de baron zijn familie is. Wellicht zoon E.H. die later in 1935 ook werkzaam was op Poerwodadi?

De bossen bloemen in handen van de dames. Waarom? Ter welke gelegenheid? De baron (sr) ging in 1926 met pensioen.

Henri van Baak op de foto. Er huwde te Modjokerto (sf Poerwodadi) een medewerker Henri van Baak in 1904 met juffr. Cornelie Mathilde Marguerite van Cattenburch.

 

 

Foto onder: De Ketabang HBS 1927/1928. Een uitsnede van een grotere foto waar Mea van Alphen de Veer (3de meisje van rechts) op staat. Ze zal hier een jaar of 17 á 18 oud zijn.

 

Dan rest me nog iets over mevr. Mathilde Maurenbrecher te verhalen. Een speciaal plaatsje voor haar, want ze was onderwijzeres en ik heb nu eenmaal een zwak voor onderwijzeressen en onderwijzers. In die bloedhitte een stel vervelende jochies en meisjes iets bijbrengen en dat jaar in jaar uit. (Ik betrek mezelf er maar bij en weet wat ik voor een secreet was.) Daarom mijn eer en respect voor deze mensen.

Bron 1979INN 10:

Mevr. Mathilde Maurenbrecher was de dochter van  de heer Romeo Alexis Maurenbrecher (1854 - 1934) en de lokale dame Ida en mevr. Mathilde werd geboren 30 aug 1880 te Poerworedjo. Het gezin had nog een zoontje Louis die als baby van een paar maanden oud al overleed.  Zij was directrice van een Fröbelschool te Buitenzorg en was ook tijd.onderwijzeres van de Hollands Chinese school te Modjokerto. Mevr. Mathilde was ook in het bezit van de akte Frans M.O. maar daar in Modjokerto had zij er weinig aan. Modjokerto was in die dagen slechts een sociaal verzamelpunt van mensen die hun brood verdienden op de nabij gelegen ondernemingen (suiker veelal.) Volgens de epistels van mevr. Greet Gaudreau -van Alphen de Veer in de Moesson, was haar moeder (Mevr. Mathilde) geen makkelijke onderwijzeres.

Haar stamboekkaart als onderwijzeres kan men inzien op de volgende link: https://www.openarch.nl/ghn:231874c2-64c3-48bb-9daa-43654903f922

 

Mevr. Mathilde's vader,  de heer Romeo Alexis Maurenbrecher (OON) was ass.resident Wonogiri 1894, Tegal 1897-1898, Bandoeng 1899-1907 en overleed in 1934 te Den Haag. Hij huwde in 1885 met Johanna Mathilde Dorothea Tydeman

De grootmoeder van mevr. Mathilde was juff. Angeline Wilhelmine Jeanne Barones van Reede van Oudtshoorn (*Semarang 1825) die op 21 nov 1844 huwde met  Kolonel Frederik Louis Maurenbrecher, Direkteur  Genie en Inspecteur Sappeurs. Hij werd geboren te Berbice Brits Guyana. Zijn vader had daar een plantage.

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten. Met dank aan alle bronnen.

 

 

Top