Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zomaar een stukje uit het leven (begin jaren 1900) van een Sergeant van het KNIL genaamd Jacob Voorwerk.

Het is hier NIET de bedoeling, dat ik de complete genealogie van de heer Jacob Voorwerk uit de doeken zal doen, want daar is op het internet genoeg over te vinden. Ik beperk me hier slechts tot het hoognodige.

Maar deze sergeant Jacob Voorwerk speelde een klein rolletje in het leven van mijn oudoom te Magelang en daarom voor hem een apart stukje in de historie.

 

Jacob Voorwerk ( *1-4-1971) verloor op circa 4-jarige leeftijd zijn vader Pieter Voorwerk (1831-1875) en 4 jaar later hertrouwde zijn moeder Wipke van Kregten in 1879 met de heer Jacobus Frans Josef Zijlstra.(1840- ..)

Uit dit huwelijk van Pieter en Wipke werd dochter HARMANNA ZIJLSTRA geboren op 12 sept 1880.

Jacobus was eerder gehuwd geweest Hermanna (Harmanna) Maria van Kregten en kreeg uit dit huwelijk een dochter MARIA ELISABETH ZIJLSTRA.

De halfzuster zoals hierboven genoemd HARMANNA en de stiefzuster MARIA ELISABETH speelden in het najaar van het jaar een extra rol in het soldatenleven van deze sergeant Jacob Voorwerk.

N.B. Er was een sergeant Voorwerk die in 1902 terugkeerde te Assen nadat hij circa 2,5 jaar had meegevochten naast de Boeren te Transvaal. Of het hier dezelfde sergeant betreft is mij onduidelijk aangezien ik verder er niets over heb kunnen vinden. Ik zou zijn stamboekkaart kunnen bekijken, maar daar heb ik geen toegang tenzij ik wat centen neer lap. En zo noodzakelijk lijkt het me nu ook weer niet om er een paar euro's tegen te gooien.

Maar goed, de hier bedoelde sergeant was dus werkzaam in het KNIL en moest wel eens vaker het oorlogspad op met zijn medesoldaten en tijdens een van de veldtochten te Boeboenta Celebes om aldaar een oproerige lokale bende op te ruimen, werd sergeant Jacob licht gewond, zoals blijkt uit onderstaand krantenknipseltje.

Kortom circa 2 maanden later was de compagnie soldaten weer terug op het honk te Magelang, alwaar de kazerne c.q. militaire opleiding De Hoofdwacht was gelegerd.

Hieronder twee afbeeldingen van de Hoofdwacht te Magelang. Het zal me niet verbazen als de officier op de foto in het witte pakkie de bedoelde sergeant - en in 1910 inmiddels onder-luitenant geworden - Jacob Voorwerk is. De foto's zijn volgens het KITLV van 1910.

 

Aldus teruggekeerd te Magelang van de expeditie naar Celebes en bekomend van zijn verwondingen, zal de sergeant Jacob Voorwerk nagedacht hebben over zijn leventje. Per slot van rekening was hij al een jaar of 35 oud en liep toch regelmatig de kans dat hij uit hoofde van zijn loopbaan als militair, wel eens onverwacht het leven kon laten.

En gezeten op zijn achterterras van zijn onderofficiers woning te Magelang met waarschijnlijk een paitje (bittertje) in zijn hand en een sigaartje besloot hij om de volgende morgen naar het centrum van de stad Magelang te gaan en één en ander te regelen.

Foto onder: Het kampement van de onderofficieren van de Hoofdwacht te Magelang.

En inderdaad :de volgende dag in zijn mooi gesteven wit legeruniform toog hij naar het centrum van de stad en belde aan bij een kantoor vlak tegenover de sociëteit de Eendracht, alwaar een notaris C.P.A. Boelen zetelde. (Mijn oudoom dus.)

"Kom binnen en neem plaats en vertel wat ik voor u kan betekenen." was het welkomstwoord van de notaris.

En zo is het gekomen, dat ergens in aug 2006 te Magelang een sergeant Jacob Voorwerk van het KNIL zijn testament door de notaris liet opmaken, met daarin onder andere de volgende bepalingen:

 1. Eventuele voorgaande wilsbeschikkingen vervielen.
 2. 1/3 deel van zijn nalatenschap ging naar zijn halfzuster Hermanna Zijlstra, gehuwd met Gerrit Balt en wonende te Bosnië.
 3. 1/3 deel van zijn nalatenschap ging naar zijn stiefzuster Maria Zijlstra, gehuwd met Wijnand de Haan en wonende te Utrecht.
 4. 1/3 deel ging gezamenlijk naar de kinderen van zijn oom Harm Voorwerk,

zijnde:

 • Antje gehuwd met Imko Kimm en zij stichtten een zegenrijk gezin met 9 kinderen (waarvan echter helaas enkelen niet oud werden.)
 • Klaas Pieter ongehuwd
 • Martje gehuwd met de heer Koning (ietwat onleesbaar)
 • Anne gehuwd met de heer Hart (ietwat onleesbaar).

Sergeant Jacob Voorwerk had de volgende broers: Johan Willem (1872-1876) en Klaas (1874 - ??) Deze laatste zal ook wel vroeg overleden zijn, daar hij niet genoemd wordt in het testament.

Waarschijnlijk was Jacob niet gehuwd volgens mijn speurtochten, alhoewel ik wel de volgende noot moet bemerken: Op 31 okt 1918 overleed te Arnhem Elisabeth Maria Balt, volgens de pk gehuwd was met Jacob Voorwerk. Zij was een zuster van Gerrit Balt die met Jacob's halfzuster Hermanna Zijlstra was gehuwd en in Bosnie woonde. Of het dezelfde Jacob Voorwerk betreft is mij onbekend, aangezien ik er niet verder in ben wezen spitten.

 

Hieronder een deel van het testament:

Enkele details over de carriere van Jacob Voorwerk: (uit de kb.nl en de almanakken.)

 • In 1908 wordt hij voorgedragen als onder luitenant te Magelang.
 • In 1909 rang van onderluitenant te Magelang.
 • In 1913 standplaats Tjimahi als onderluitenant
 • In 1916 een jaar verlof naar Nederland.
 • In 1920 standplaats te Banjermasin als onderluitenant.
 • In RA 1921 verschijnt hij voor het laatst in de almanakken. Gaat hij terug naar Nederland met pensioen? Is hij overleden?

 

 

Top