Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

GEORGE ERNST RAKET.

Een pagina t.z. respect en ere.

 

De familienaam RAKET was in voormalig Nederlands Indië ruimschoots vertegenwoordigd en zoo ook in Nederland.. In de VOC tijden kwam deze familienaam al voor alsmede in Ceylon.

Bronnen: Fotocollectie Tropenmuseum, almanakken, www.kb.nl Delpher

George Ernst Raket werd geboren te Tjilatjap op  30 mei 1907 en overleed op 25 augustus 1935 in een ravijn van de hellingen van de Margoyoso nabij Magelang waar hij ook begraven werd.

In vroeger dagen waren de wegen op de hellingen levensgevaarlijk en heden ten dage nog steeds en gebeuren er dagelijks ongelukken waarbij auto's de ravijnen in storten, veelal veroorzaakt door zware regenval en aardverschuivingen en daardoor gladde wegen veroorzakend.

 

Hieronder een foto van George Ernst Raket tijdens één van zijn autotochtjes, gezeten op de achterbank. Een dergelijke tocht werd hem op 25 augustus 1935 fataal, toen hij als passagier met een vriend en overige gezelschap meereed. Dit is dus NIET de auto waarin George Ernst het ongeluk keeg. Zie onder deze foto.

 

 

Met deze Auburn reed de familie Raket in 1935 van Batavia naar Magelang waar George Ernst werd begraven. (Bron Moesson 1-9-1975 pag.19-24). Toen de oorlog dreigde heeft de heer Johan Raket de Auburn aan het Rode Kruis geschonken die er een soor ambulance van maakte.

 

Zijn ouders waren:

ELIAS PETRUS RAKET (1872-1944 Batavia) en MARIA EGBERTA GOUWINA TOENS (1875-1945) en Elias was werkzaam op een suikerfabriek (vlgs een kaart uit het archief Amsterdam.)

Er is een website genealogie online / van den Eijkel en van den Haak welke aangeeft dat George Ernst als ouders had ALBERT FREDERIK RAKET (1870-1940) en CHRISTINA CORNELIA BIERLEE (1875-1948), doch dit is niet juist; Albert was een broer van Elias - zie overlijdens advertentie hieronder geplaatst door de ouders van George Ernst Raket.

Verklaring initialen op de scan hieronder:

E.P.= Elias Petrus, M.E.G = Maria Egberta Gouwina, M.P.H. = broer Marius Pierre Henri en J.A. = oude broer Johan Albert.

 

Volgens INN luidt het grafopschrift:

George Ernst / Raket / geb. Tjilatjap 30-05-'07 / heengegaan 25-08-'35 nabij de Margojoso / Tot weerziens / lieve jongen.

 

Hieronder foto's van de ouders van George en foto's van zijn broer. De bron heb ik vermeld op de foto's. (geni.com/george raket)

Hieronder Johan Raket:

Hieronder nogmaals een foto van Elias Petrus Raket in jonge jaren. (Bron Johan Raket/Moesson on line)

De drie broers Johan, Marius en George in 1908 te Pasir Boengoer onderneming.

 

George was onderwijzer, begon zijn carriere in Depok op de leeftijd van 23 jaar en werd diverse keren overgeplaatst. De laatste overplaatsing naar Poerwokerto in juni 1935 werd hem min of meer fataal. 

Hieronder uit de kb.nl een deel van het kranten- verslag van zijn begrafenis waarbij o.a. aanwezig waren Pa en Moe van der Steur uit Magelang.

(Er zijn andere kranten opo kb.nl die verhalen over de begrafenis en het ongeluk, doch hebben deze aangedikt met het feit, dat het stoffelijk overschot van George naar Batavia werd overgebracht om te Batavia begraven te worden.)

 

Tja, dan rest me een brandende vraag over de jeugd van George. Want volgens de archieven van Amsterdam schenen vader Elias en moeder Maria naar Amsterdam vertrokken te zijn en op 20 november 1913 gemeld aan het loket en daarbij was aanwezig de jongste zoon Mattheus Egbert Raket, geboren 1912 en overleden 1914. Het gezin verhuisde te Amsterdam op 25 febr 1918 naar een ander adres te Amsterdam.... 1ste Wereldoorlog en geen mogelijkheid om per boot terug te keren ???

Maar waar verbleven de kleine George en zijn broers dan toen het gezin naar Amsterdam ging en verbleef ??? Althans als ik de kaart goed lees, worden George en broers NIET vermeld. Bij familie achtergelaten? Wegens scholing niet mee naar Nederland? Omdat het waarschijnlijk niet de bedoeling was, dat het gezin lang in Nederland zou blijven?

 

Het is allemaal een beetje verwarrend, want het kind Mattheus Egbert Raket overleed te Rembang op 27 okt 1914, maar er overleed ook te Rembang op 25 okt 1914 de man M.E. Raket. (Conform almanakken). Worden hier dezelfde personen bedoeld? 

Uiteindelijk keren vader en moeder Raket wel weer terug naar Batavia (RA 1920 ingezeten Batavia en werkzaam Onderlinge Hulp Batavia), alwaar vader Elias in 1941 op 71-jarige leeftijd overleed en moeder Maria exact op 15 aug 1945 eveneens te Batavia op 69-jarige leeftijd overleed. (Einde oorlog) en moeder Maria zal hoogstwaarschijnlijk in een kamp gezeten te hebben. Tjideng?? Volgens deze website https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-den-eijkel-en-van-den-haak/I2829.php is het echtpaar Elias/Maria gescheiden. Wanneer? Bron?

 

Moge zij in alle vrede eeuwig rusten.

Top