Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Frederike J. van Uildriks - een denkbeeldige reis naar en door Indië.

Meer lezen over Frederike? Klik op deze link: http://www.frederikevanuildriks.nl/index.php

Iets lezen over Gonne van Uildriks, een zuster? Klik dan hier op deze link:  https://begraafplaatsveldwijk.wordpress.com/2012/03/15/ook-gonne-van-uildriks-kende-vriendschappen-en-andere-ongemakken/

Overigens reikt de binding van Frederike met Indonesia slechts tot het hieronder bedoelde boek. Jammer, want ik ben van mening dat Frederike veel meer uit haar pen had kunnen toveren, geinspireerd door al dat tropisch groen, want Frederike was namelijk ook nog plantenkundige.

 

Het boek:

Een kranten recensie uit 1894:

 

Hiernavolgend de platen. Mij is onbekend wanneer de platen geproduceerd zijn ende platen zijn ook van diverse kunstenaars. Maar één ding is zeker: het zijn kunstwerken en zeer zeker als men goed op de details let in de platen. Ik doe het de kunstenaars zeker niet na. Wat me trouwens ook opvalt, is het feit, dat veel platen van Franse origine zijn.....Iets om over na te denken? Waar waren de Nederlandse etsers? Hadden die het te druk met andere zaken? Ook onder de fotografen uit die tijden waren het veelal de buitenlandse die hun fotografisch werk publiceerden. Oh ja, er zitten platen tussen die in mij ogen een ietwat geromantiseerd zijn, maar dat komt natuurlijk omdat de platen gericht waren op de verkoop in Europa aan een ietwat onwetend publiek.

De platen heb ik in willekeurige geografische volgorde geplaatst. Het boek verhaalt echter wel op een geordende wijze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder: Me Tarzan, You Jane. Beetje fantasie van de kunstenaar mag wel toch. De orang utan weet op een juiste manier de speer te breken.....???

 

 

Hieronder een geromantiseerd plaatje van een gelukkig stel...alsof met het spelen en het beluisteren van de klanken van de gambang ook meteen de honger en armoe verdwenen is? Heel mooi aangekleed en de heer des huizes genoeglijk luisterend...tja, Zelf de ringen ontbreken niet aan de vingers, daarmee aantonend dat men toch wel gefortuneerd is????

 

Het alom bekende tafereel voor de zoveelste keer in de picture gebracht.

 

Hieronder: Tja??

Hieronder: Oger Freres Mode kleermakers Rijswijkse straat Weltevreden Batavia. Een veelvuldig gefotografeerd object. De bronnen op het internet verschillen van elkaar wat betreft de bouwdatum. Ik heb twee datums gevonden: gebouwd in 1835 en gebouwd in 1823. Hoe dan ook, in 1930 ging het tegen de vlakte en werd een nieuw gebouw neergezet in opdracht en voor rekening van Singer en dit werd het Singergebouw genoemd. Ik zou niet weten hoe het tegenwoordig heet in het hedendaagse Indonesia.

Let op de datering van de plaat en de foto's van Tropenmuseum en het KITLV. Ik heb de afbeeldingen (volgens mijn visie) qua leeftijd onder elkaar geplaatst. Op de plaat bijvoorbeeld is rechts van Oger Freres nog geen atelier te zien. Op de foto's van Tropenmuseum en het KITLV reeds duidelijk te zien, dat er een stuk bijgebouwd is. De onderste foto toont zelfs een lantaarnpaal die er later geplaatst werd.

De kunstenaar van de plaat heeft ook een hogere toegangstrap getekend. De zuilen van het Harmoniegebouw links op de plaat zijn ook niet voorzien van de verbredingen aan de kolommen/zuilen op de bodem, zoals op de foto's te zien is. Het dak boven de toegang van de Harmonie is ook verschillend, hetgeen er op duidt dat er later waarschijnlijk verbouwd is geweest. Op de jongste foto onderaan is duidelijk de nieuwbouw te zien (precies achter de grote lantaarnpaal).

Hieronder: Bron Tropenmuseum.

Hieronder: bron KITLV 2x

 

Top