Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Kerontjong orkest EURASIA.

 

Dit orkest was een soort onderdeel van de Vereeniging Eurasia. Deze vereniging werd opgericht met het doel om studenten uit Nederlands Indië te steunen bij eventuele problemen op financieel gebied en met name bijvoorbeeld als pa en ma daar in Indië wegens onvoorziene omstandigheden geen geld meer konden overmaken. (Ontslag en werkeloosheid, ziekte en overlijden)... In de kranten wordt wel eens geschreven: "Van Indische bloede." Wat men er mee bedoelt? Want er studeerden te Delft en Leiden ook studenten van Indonesische afkomst en die ook lid waren van de vereniging.

Ik weet niet precies wie er "verantwoordelijk" gesteld kan worden voor de oprichting van deze vereniging, want de kranten vermeldden onder andere het volgende:

  1. dat mevr. Mia Aarwen ( mevr. de wed. Naessens-Wardenaar) de oprichtster was van de vereniging. (Zie foto onder). Zij overleed medio 1931 en was ook toneel actrice. (Tekst zoals geschreven in de krant over haar overlijden.)
  2. dat het echtpaar dr. R.T. Mees (ex bankier van Heusden en Mees) de oprichters waren. Dr. Mees overleed maart 1932. (KLIK HIER VOOR HET BERICHT)

 

Mevr. Mia Aarwen in een rol van het toneelstuk Het Spookhuis. KLIK HIER om meer over Mia Aarwen te lezen en te zien.

 

 

Om op de titel van deze pagina terug te komen. Zoals gezegd was de vereniging een toevluchtsoord voor de studenten uit Indië en misten zij de tropenzon in Delft en Leiden en op een dag kwamen er een stel studenten samen en besloten een kerontjong orkest te vormen en werden zij al snel de trouwe muzikale begeleiders van de vereniging bij optredens en selamatans en kumpulans en fancy fairs en dies meer. Het orkest raakte al snel en meer bekend en op een dag in 1928 was het zover, dat het orkest uitgenodigd werd om hun muzikale activiteiten op het vinyl te deponeren ten faveure van het luisterend publiek welke in het bezit was van die grote draaitrommel met zo'n grote toeter erop.

Over het hoe en het waarom en verdere verloop van deze actie verwijs ik gaarne naar de volgende link hieronder. Het boek verhaalt in geuren en zwart witte kleuren over dit orkest, MAAR... ook over andere orkesten zoals Belloni.... De Oostenwind waait naar het Westen geschreven door Henk Mak van Dijk met een bijdrage van Frans Schreuder.

In het boek staan ook meerdere foto's. Beslist de moeite waard als u van keroncong houdt EN VAN INDIë (wat dat ook geweest moge zijn) , want een ieder heeft zo zijn/haar eigen herinneringen eraan of je nu Indisch, Nederlands Indisch of Indo bent natuurlijk.

Verder schreef Patrick Wouters ook al iets hierover en een voorbeeld ervan kan men hieronder zien. (Patrick, sorry voor ongevraagd dupliceren van je stukje van 9 jaren geleden, maar het is wel een stukje reclame voor je toch.)

Patrick Wouters met Senang Producties is ook op FB en KLIK DAARVOOR HIER.

 

 

 

 

 

1931 Optreden te Parijs van de vereniging.

 

 

 

 

Voor mij persoonlijk is deze opname één van hun beste...nogmaals: persoonlijke mening.

Krontjong Betawie van Orkest Eurasia.

 

Stamboel Dasima door Leo Spel.... Leo, ook zo'n grote keroncong beoefenaar en uitvoerder. Hij speelde en zong ook vaak met Guus Becker.... Allemaal jongens die de basis waren van wat wij nu zijn in ons denken en gevoel.... Althans voor een deel van ons dan, niet allemaal en niet dat idiote gedoe met electronica speeltjes die voorgeprogrammeerde noten en deunen eruit dreunen en waar de muzikant tegenwoordig slechts een knoppen- en schuivenregelaar is. Ik heb medelijden met die gasten die bij de stoplichten staan te wachten met dreunende en trillende auto's van de boemboem kedoink kedoink beat.... Geen wonder dat hun hersenpan door elkaar gehutseld is, gelet op hun gedrag...althans geldend voor veel van hen dan, niet allemaal, maar wel veel....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top