Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ERE/RESPECT en memorie aan het gezin van KAREL HOEDEMAKER.

Bronnen: RA's, Delpher.nl, Joods Monument.nl , openarch.nl, archieven.nl, wiewaswie.nl , FotoZoektFamilie.nl , Sites met info over Sobibor

 

Karel werd geboren te Amsterdam op 13 jan 1890 uit ouders SALOMON HOEDEMAKER (Diamant makelaar/slijper/handelaar) en RACHEL KATTENBURG.

Zijn ouders (vader oud 24 jaar ten tijde van huwelijk, geboren 20-6-1855 en moeder oud 21 jaar ten tijde huwelijk en geboren 30 juli 1857) huwden te Amsterdam op 25 juni 1879 en uit dit gezin meerdere kinderen, waaronder Karel, de jongste. Want 5 dagen na de geboorte van Karel overleed zijn moeder Rachel op 18 jan 1890 te Amsterdam, tot grote droefenis van het gezin.

Karel's grootouders van vader's kant waren: Aron Hoedemaker en Esther Kool en van moeder's zijde: Hartog Abraham Kattenburg en Matje Zodij. Beide grootvaders waren kooplieden, maar zaten zijdelings ook een beetje met diamamten te grutten.

De kinderen uit het huwelijk van vader Salomon en moeder Rachel waren, naar mijn eer en geweten conform de bronnen van Archief Amsterdam. Zie scans hieronder.  

Adres St. Anthonies Bree straat en adres Oosteinde met vermelding van namen der kinderen.  

 1. Arnold * 21 dec 1879      Overl. Antwerpen 19 nov 1956
 2. Henri * 27 dec 1881        Overl. A'dam 7 jan 1921
 3. Esther * 19 dec 1883      Overl. Brussel 27 okt 1948
 4. Joseph * 8 april 1885      Overl. A'dam 3 juni 1885
 5. Salomon * 20 sept 1886  Overl. onbekend.   
 6. Karel *13 jan 1890           Overl. Sobibor 5 maart 1943    
 7. Bertha *4 juli 1900 te Antwerpen uit 2de huwelijk van Salomon en zij overleed A'dam 18 maart 1989 

 

Na de dood van moeder Rachel valt het gezin uit elkaar en enkele kinderen worden opgenomen in de Joodse gemeenschap/organisaties/instituten te Tiel. Vader Salomon, zoon Karel en dochter Esther vertrekken in 1894 naar Antwerpen en zoon Salomon vertrekt in 1892 naar het Joodse Weeshuis in Tiel. Salomon jr verdwijnt in de anonimitiet. Henri en Arnold werden ook naar het Joodse weeshuis te Tiel gebracht en Joseph overleed als zuigeling van enkele maanden oud in juni 1885. 

 

Een foto van de St. Anthonies Breestraat 1890 ten tijde dat Karel geboren werd. Karel  zelve werd op Oosteind geboren.

 

Ik heb mij verder niet verdiept in Karel's levensloop in zijn jeugd, evenmin zijn beweegredenen om naar Indië te  gaan; waaom niet in pa's voetsporen en in de diamant business gegaan; hoogstwaarschijnlijk is het vertrek naar Indië op verzoek van zijn werkgever (?), maar in 1912 is Karel in elk geval werkzaam te Sumatra als ge-employeerde op een handelskantoor (onbekend wanneer hij te Indië aankwam) en huwde hij bij volmacht Padang/Amsterdam met BRIJNE DE JONG (ook genoteerd als TREINA / REINA / BRIJNA) op 20 nov 1912.

Mevr Brijne Hoedemaker-de Jong vertrok per s.s. TAMBORA van Rotterdam naar Ned. Indie in dec 1912. (Passagierslijst Preanger Bode 19 dec 1912. Mevr. R.Hoedemaker-de Jong).

In 1932 is het gezin woonachtig te Batavia en bewoonde de Tamarindelaan. Hij zal aldaar het kantoor Batavia geleid hebben. Het handelskantoor had kantoren in Batavia, Padang, Semarang, Soerabaja en nog een andere stad dacht ik.

 

Karel sticht zijn gezin met Brijna en krijgt de volgende kinderen en klimt in de maatschappelijke ladder op: 

 1. HELENE MARIE *Padang 6 jan 1919
 2. RENÉE * Amsterdam 23 jan 1925 (Hoogstwaarschijnlijk heeft het gezin een verlofreis geboekt in deze jaren en derhalve is Renee te Amsterdam geboren. Ik heb geen passagierslijsten gevonden.)

Te Semarang wordt een nieuw kantoor/pand gebouwd voor/door Tels & Co en de kleine Helene Marie mag de eerste steen leggen. Het zal circa 1920/1921 geweest zijn als ik naar de kleine Helene kijk. Volgens bijschrift is Karel de agent te Soerabaja. Volgens de almanakken kan dit kloppen, aangezien hij dan wordt aangemerkt als woonachtig aldaar. (Vermeld zonder beroep).

Ik vermoed dat Karel helemaal rechts vooraan op de foto staat, direct naast de stoel. En Brijne met zwarte hoed naast hem? (Veronderstelling gebaseerd op vergelijking postuur met de foto uit album 1073 hieronder. Ietwat mager figuur. Sluik haar, diepliggende ogen.)

Karel klimt de maatschappelijke ladder op, is voorzitter en/of in elk geval had hij iets in de melk te brokkelen wat betreft het import gebeuren in voormalig Indië en is dan directeur/procuratiehouder van de handelsmaatschappij L.E. TELS EN CO n.v.

In 1935 vertrekt het gezin Hoedemaker voorgoed terug naar Nederland om aldaar zijn werkzaamheden voort te zetten.

De wereld ging verder en de kranten stonden bol van de aankomende tijden van kommer en kwel en ellende. 

En net als dat in voormalig Ned. Indië het japans satanisch serpent van vernietiging zijn weg zoekt in Azië circa vanaf de  jaren 1930 en zijn destructieve weg vervolgt tot augustus 1945, is dit idem dito in Europa waar het vervloekte nazi regime haar vernietigingsdrang ten toon spreidt en miljoenen slachtoffers maakt.

 

Karel en zijn gezin vluchten weg uit Amsterdam en schuilden onder, werden opgepakt, op transport gezet en van hun leven beroofd. Het smerig nazi regime deed zijn smerig satanisch werk en moge zij allen die tot die regimes behoorden tot in alle eeuwigheid in de hel branden. De kinderen werden van de ouders gescheiden alvorens zij allen het leven lieten. 

 • Karel Hoedemaker overleed Sobibor 5 maart 1943 in de leeftijd van 53 jaar.
 • Brijna Hoedemaker-de Jong overleed Sobibor 5 maart 1943 in de leeftijd van 54 jaar.
 • Helene Marie overleed Sobibor 5 maart 1943 in de leeftijd van 24 jaar.
 • Renee overleed Sobibor 5 maart 1943 in de leeftijd van 18 jaar.

Van het Joods Monument heb ik de foto's van de twee zusters Helene Marie (Lenie) en Renee gedupliceerd met bronvermelding.

 

Rest mij nog het volgende te vermelden over de naam familie Hoedemaker te Sumatra.

Ik betrek hierbij de website FOTOZOEKTFAMILIE en met name album 1073 pagina 18 en 19, alwaar een drietal foto's in vermeld staan met aantekening HOEDEMAKER erbij. Ik heb deze foto's gedupliceerd en hieronder geplaatst. LET WEL: Ik beweer NIET dat deze foto's inderdaad  betrekking hebben op het gezin KAREL HOEDEMAKER, want in die zelfde periodes waren meerdere personen Hoedemaker aldaar aanwezig, doch nader onderzoek mijnerzijds heeft er toe geleid, dat ik NIET enig verband heb kunnen ontdekken tussen deze personen Hoedemaker onderling.

Het album is tevens gevuld met foto's van andere personen en ik vraag me af of dit wel juist is geweest om heel wat foto's bij elkaar in een album te plaatsen. Bij verschillende foto's zijn verschillende handschriften te bemerken. Het lijkt erop, dat het album werd samengesteld door een opvarende/medewerker van diverse schepen en alom foto's maakte van de schepen....De soort foto's zijn ook veel verschillend van elkaar. Als men bepaalde foto's goed bestudeert, dan lijkt het me, dat er meerdere foto's van de familie Hoedemaker-de Jong tussen zitten.

Let wel: De albums in Fotozoektfamilie zijn (volgens de bron) afkomstig uit Nederlands Indie. Dus de foto's betrekking hebbend op Europa en of andere oorden moeten dus door de eigenaren meegenomen zijn naar Indië.

 

Tevens heb ik van het Joods Monument de foto van Karel's broer Arnold gedupliceerd en hier geplaatst ter vergelijking. Ik meen me te veroorloven dat op de bedoelde foto's van FotoZoektFamilie de heer Karel Hoedemaker aangeduid wordt.

Hieronder een foto van Arnold Hoedemaker, broer van Karel Hoedemaker. (Afkomstig van het Joods Monument.)

Hieronder een foto gemerkt Hoedemaker uit album 1073 FotoZoektFamilie waarvan ik het vermoeden heb dat dit de heer Karel Hoedemaker en echtgenote Brijne Hoedemaker - de Jong moeten zijn. En moge het mij vergeven worden, indien ik er naast zit.

Kenmerken vergelijking: Diepliggende ogen, kort toelopende kin, zware wenkbrauwen, vrij grote neus, glad donker en sluik haar, eender gevormde oren.

Let wel: ik ben ervan uit gegaan, dat het bijschrift in het album juist is.

 


 

Dan nog de volgende vraagtekens met betrekking tot de naam HOEDEMAKER te Sumatra in dienst van de Handelsmaatschappij TELS en betrekking hebbend op de functie van Directeur, waar ik helaas (nog) geen antwoorden heb kunnen vinden:

 • K. Hoedemaker is vanaf 1914 werkzaam bij Tels en Co en klimt volgens krantenbericht (zie boven) op tot Directeur, gaat in 1935 terug naar Nederland.
 • M.P. Hoedemaker wordt in de register almanakken genoemd als in RA1925/pag 461 Procuratiehouder Tels & Co Padang en RA1934 pag 425 als Directeur Tels & Co Weltevreden en verdwijnt uit het zicht erna.
 • K. Hoedemaker inwoner Tamarindelaan te Weltevreden in jaar 1932. (Krantenbericht). K. Hoedemaker wordt in de almanakken beschreven als inwoner Soerabaja vanaf RA 1925/pag 461.
 • K. Hoedemaker en M.P. Hoedemaker in de RA1921/Pag 468 zijn beiden Procuratiehouders te Padang bij Tels & Co.
 • Nergens anders in de hele Ned. Indische historie is vóór 1924 en na 1934 de naam van M.P. Hoedemaker te vinden, althans in de mij ter beschikking staande bronnen.
 • Mind: de genoemde RA jaargangen slaan op een jaar terug...RA1932 slaat dus op jaar 1931.
 • Een toevalligheid, naamgenoten? Fouten in de registratie? Vreemd en verwarrend.
 • Krantenbericht Nieuws v.d.Dag 28-5-1935: H.M. (Helene Marie) Hoedemaker overgang Bataafs Lyceum/Gymnasium van Klas III naar Klas IV. hetgeen inhoudt dat de familie K. Hoedemaker in 1934 woonachtig is te Batavia. Helene Marie maakt haar scholing af te Amsterdam.

Hoe het ook geweest was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn en slachtoffer van smerige moordpartijen en of vernietigingsdaden van regimes waren, voor eeuwig hun vrede en rust hebben naast hun Allerhoogste.

En behalve aan Karel en zijn gezin, denk ik dan ook hierbij aan mijn ouders die het slachtoffer werden van een smerige oorlog en ik gedenk ook de Armeense genocide met 1,5 miljoen slachtoffers waar een deel van mijn voorouders toe behoorden.(En bij het laatste moet men vooral NIET vergeten welke rol Duitsland - WO I - had gespeeld ten opzichte van de uitvoerders van de Armeense genocide. !!!!)

 

Top