Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Iets over leden met de familienaam MARSHALL, maar wel zeer summier.

 

Bronnen: Almanakken.Moesson online, KB, Openarch.nl

 

Zat weer eens te grasduinen in de Moesson Online en kwam onderstaande groepsfoto van een openbare europese lagere school te Kawarasan tegen.

In het midden Mej. E. Marshall - onderwijzeres. Kawarasan...een plaatsje waar ik geen bal van af weet, maar wel een diepe indruk in mijn leventje heeft gemaakt. Een exonderneming later dienstdoend als kamp; pa verloor er vlakbij in een ander kamp zijn leven en ma baarde mij en overleed niet veel later. Vele vele heel vele  jaren later had ik eindelijk de moed om daar in die buurten een beetje rond te kijken. Maar goed, da's een ander verhaal.

Ik zie op de foto wel een boel veel volwassenen tegenover het aantal leerlingen....Onderwijzers/-eressen allemaal???

 

Ik weet verder niets over Mej. E. Marshall, bijvoorbeeld hoe haar voornaam volledig luidde en wie haar ouders waren en waar en wanneer zij werd geboren. In Openarch vond ik wel haar studkaart. Let wel: In 1930 was zij geplaatst te Pare en ging daarna weer terug naar Koepang waar zij haar carriere eerder al begon.

Voor het overige heb ik niet meer kunnen vinden.

 

Wat ik wel heb kunnen vinden is het feit, dat er ook nog een Mej. Christine Marshall was die OOK onderwijzeres was. Hierover kan ik iets meer uit de doeken doen. Let wel: Mij is onbekend of deze dames directe familie van elkaar zijn/waren. Maar ik vond het bizonder dat beiden voor het onderwijsvak kozen en wel ongeveer in dezelfde tijdsperiode.(1930).

Zij huwde 2 nov 1929 te Madiun met ir. J. Steffelaar, alwaar zij les gaf aan de 2de Eur.School.

Hieronder haar studkaart.

Het gezin Steffelaar-Marshall verbleef ook met groot verlof in Den Haag. Na terugkeer in Indië werd de heer Steffelaar leraar aan de HBS te Medan (Studkaart openarch.nl)

 

Aan de hand van diverse overl.berichten in de kranten heb ik getracht een reconstructie te maken wie de heer Steffelaar was en wie mevr. Christine Marshall.  Blijkens onderstaande kaart was de heer Steffelaar (roepnaam JOOP) een leraar en nog meer waarschijnlijker had hij een voorliefde voor tekenen/schilderen? Omdat hij namelijk bij het RKD te boek staat als tekenaar/schilder. Zouden hij en zijn echtgenoot via hun werkkring elkaar ontmoet hebben? Volgens de geboorte advertentie (Locomotief  d.d. 12-9-1932)  van zoon Anton Willem, staat er voor zijn naan de titel van Ir (ingenieur). Hij was leraar aan de HBS (na terugkeer uit Holland in 1938 en voorheen aan de Middelbare school). In 1931 was hij 1ste Ass Chemiker op de SF Redjoagoeng.

 

 

De heer Joop Steffelaar werd geinterneerd. 

 

  • Volgens de almanakken was de heer Eduard Thomas Marshall werkzaam als tuinemployee op de SF DELANGGOE (Er waren meerdere Marshall's werkzaam in de cultuur maar op andere plaatsen) en was mevr. Christine Marshall geboren te Delanggoe. (Zie bovenstaande PK Den Haag.) Derhalve mag ik aannemen, dat Christine een dochter was van Eduard Thomas Marshall.
  • Eduard Thomas Marshall overleed te Surabaya op 26-1-1920 maar was woonachtig te Bangil (Nabij Surabaya) en de overl. adv. werd getekend door vader Th(omas) Marshall en broers F.O.(Francois Ord) Marshall werkzaam Soekoredjo SF en H(enri) Marshall op SFD Penggoeng.
  • Thomas Marshall was gehuwd met Luci Marshall, die te Bradjan (nabij Solo) overleed op 4-2-1919. Overl. adv kranten op 19-2-1919 - mijn innige geliefde echtgenote.
  • Op 21-4-1926 overleed mevr. P.F. van Moerkerken. De overl. advertentie (onze innig geliefde moeder) werd getekend door: 

Ch. R. Marshall - van Moerkerken en Th. Marshall te Solo. (Charlotte Rosaline van Moerkerken was voorheen gehuwd geweest met Wouter Jager Dekker in 1888, gescheiden in 1917 en later gehuwd na 1919 met Thomas Marshall, weduwnaar van Luci.)

E. Raaff (Emilie Pauline) - van Moerkerken en H(enry) Th(eodoor) Raaff te Soekaboemi.

S. Geesink (Susanna Pauline) - van Moerkerken en O. Geesink te Den Haag.(Otto Willem Constant George)

L. van Moerkerken te Klatten en A. van Moerkerken te Soerabaja. A. van Moerkerken zou Albert Gerard Willem geweest kunnen zijn. L.van Moerkerken zou Leonard geweest kunnen zijn.

 

Moge zij allen in vrede rusten die niet meer onder ons zijn.

Top