Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

NICO JOHAN BRUIN - BB ambtenaar.

Bronnen: Moesson Online, Delpher, Almanakken, Openarch, Wiewaswie en enkele internet geneaologische sites.

 

Tijdens struinen in de Moesson Online kwam ik een foto tegen met betrekking tot het afscheidsfeestje van de resident van Djambi de heer Ph. van der Meulen, gevierd in de soos van Djambi. Het plaatje trok globaal mijn aandacht omdat mijn grootvader zelf ooit ook resident was geweest en stelde mezelf voor de geest, dat hij destijds ook wel zo'n soort feestje had gevierd. Leuk, allemaal  bij elkaar kwetteren en zuipen, bitterballetje erbij of een pisang goreng, porti sate en weet ik veel wat nog meer etc. etc en daarna was het: Adieu Vaarwel, ik ga weer naar Gholaand toe. Dag zuster Ursula zou Rob de Nijs nog gezongen hebben.

Maar nadere bestudering van deze bedoelde foto maakte me nieuwsgieriger, want temidden van al die blanke gezichten van hoogwaardigheidsbekleders namens Nederland en hun echtgenoten, viel me één figuur op en dat was mevr. "De Bruin" volgens het opschrift. ..... 

Conform het bijschrift heb ik me rot gezocht naar controleur "de Bruin" in het gebied Moearotebol gewest Djambi....Niente lire, Not, nada, kosong, nulkommanul gevonden. en uiteindelijk moest ik de conclusie trekken dat het bijschrift onjuist was. Want er was WEL een controleur N.J. Bruin in het gewest Djambi die in genoemde tijdsperiode aldaar aanwezig en werkzaam was EN die gehuwd was met een Indische dame... Daarom - ondanks het feit, dat ik NIET kan bewijzen dat het echtpaar op de foto INDERDAAD de controleur Bruin en echtgenote betrof - meen ik me te mogen veroorloven om mijn gevolgtrekking als waarheid te beschouwen en hen beiden hierbij mijn respect te betonen via dit artikeltje. Mea culpa als ik het verkeerd heb en moge men mij dan de juiste informatie doen toekomen, waarvoor dank.

De gehele foto. Eronder heb ik de foto - ter verduidelijking - in links en rechts verdeeld.

 

Nummer 5 (vierde van links zittend) = de BB ambtenaar Nico Johan Bruin. Foto eronder nummer 16 uiterst rechts zittend is zijn echtgenote mevr. C.E. Bruin geboren Braun.

 

 

In openarch.nl vond ik van beiden hun studkaart. Men kan deze inzien op openarch.nl

 

 

 

Volgens bronnen was mevr. Bruin geboren Braun te Jogja geboren 9 november 1907 te Jogja doch zij werd pas aangegeven (erkend) op 6 aug 1908. Ik heb niet kunnen vinden wie haar ouders waren, helaas omdat het m.i. een onderdeel moet vormen van mijn respect aan de familie. Overal en nergens kom je de familienaam Braun tegen in dat oude voornalig Ned.Indië, behalve in Jogja.

Mevr. Bruin geboren Braun slaagde in 1925 te Jogja voor het onderwijzers examen (3 uit 9 candidaten). (Krantenbericht Locomotief 16 mei 1925.)

Mevr. Bruin geboren Braun slaagde in 1932 ook als modiste aan de Bataviasche Modevakschool. (Krantenbericht Nieuws van de Dag 21 jan 1932.)

Mijn respect voor mevr. Bruin geboren Braun. Op 26-jarige leeftijd al hoofdonderwijzeres. !!!! Klasse. !!!!

 

Bron: Studkaart openarch.nl: Zij trad uit dienst in de maand juli 1933 in haar laatste functie als hoofdonderwijzeres Hollands Chinese LS en later als hoofdonderwijzeres Openbare Europese LS en hoogstwaarschijnlijk wegens het a.s. geplande huwelijk in september 1933. Er was ook een groot verlof gepland naar Europa en ook dat ging niet door. Haar standplaatsen waren onder andere Pamekasan, Bandoeng en Bandjermasin in chronologische volgorde.... Het huwelijk vond plaats te Soerabaja en ik heb ook niet kunnen ontdekken waarom en of er familie in Soerabaja woonachtig was of dat zij zelf er woonde. Er waren woonachtig te Soerabaja het echtpaar Lutter-Braun.... en ook woonachtig weduwe D.A. Braun geboren Davies die in 1937 uit Soerabaja vertrok....Familie??

 

 

 

De heer Nico Johan Bruin was in 1950 (konform studkaart) nog in dienst als BB-ambtenaar https://www.openarch.nl/ghn:494d366b-3307-43a8-8f0e-346d213cc8ae

Ik heb niet kunnen ontdekken of de heer Bruin geinterneerd werd. (Hoogstwaarschijnljk wel).

Hij overleed te 15 okt 1963 in de leeftijd van 60 jaar in het ziekenhuis te Leiden maar het echtpaar woonde te Oegstgeest. Het echtpaar was 30 jaar gehuwd geweest. Mij is onbekend wanneer mevr. Ciciel Eleonore Bruin geboren Braun het aardse verliet. Op de akte hieronder staat het adres Grunerielaan 45 genoteerd waar het gezin woonde maar ik kan de datum 29-3-03 niet thuisbrengen.....of zou er gestaan hebben 29-3-63 ???? En dat de "6" een ietwat is weggeveegd?

 

De overlijdensadvertentie van de heer Bruin werd mede ondertekend met tekst: vader, behuwd- en grootvader. Hetgeen impliceert dat het echtpaar Bruin-Braun tenminste een kind gehad moet hebben. 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top