Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Jan Nicolaas van der Palm.

 

Ik ga hier op deze pagina niet verder in op het totale genealogisch gebeuren van Jan Nicolaas van der Palm, maar beperk me slechts tot de hieronder vermelde feiten en gebeurtenissen en..... mijn bescheiden licht ironische visie op dat gebeuren daar toen fan froegher in dat oude Indië EN dat christelijke oude Nederland .... o.a. ten tijde van het einde van de VOC.

Waarom een pagina over deze Jan Nicolaas van der Palm? Simpel, hij stond in mijn struinweg toen ik de www.kb.nl afstruinde naar bizonderheden over toen fan froegher in dat oude koloniale Indië en de tijd dat de slaven bij bosjes op de pasar stonden in de uitverkoop.

Dialoog tussen voor- en tegenstander:

 • Tegenstander ikke: Jajaja, ik weet het. Er zullen weer -tig brulkikkers en goedpraters zijn die dan zullen beweren: Je dient die slavernij en aanverwante gebruiken van de overheersers in de geest van die tijden zien.....(Dr. Godee Molsbergen: Het staat niet in het Nieuwe Testament dat het NIET mag.) ...... Zouden zij echter hetzelfde uitroepen als zij slaaf waren???
 • Voorstander: Dan is geheid hun weder antwoord: Er zijn geen slaven meer, de slavernij is afgeschaft anno 1863, dus lul niet, want je vraag gaat niet op.
 • Tegenstander ikke: En ik geef dan weer als dupliek: Open je luie oogkassen en kijk 's verder dan je hidung lang is, in deze huidige wereld buiten je kleine straatje. (Bangladesh, Thailand, Indonesia onder andere......)
 • Voorstander: Huh? Wat lul je nu met het opsommen van die landen?
 • Tegenstander ikke: Bangladesh kleding industrie/kindervrouwen sex, Thailand Ikea meubelindustrie, Indonesia slavernij op de visserij...Nog meer weten Mafketel?

 

Jan Nicolaas van der Palm was afkomstig uit Middelburg en werd geboren op 22-6-1797 uit het huwelijk van Christiaan van der Palm (1770-1814) en Jacoba de Kater (1771-1831) en stierf op zijn landgoed te Batavia op 6 sept 1831 in de leeftijd van 34 jaar.

Het gezin Christiaan en Jacoba kreeg ook nog de volgende kinderen: Cornelis Johannes van der Palm, Jacob Christiaan van der Palm en Elisabeth Mathilde van der Palm.

(Bovenstaande gegevens afkomstig uit de QUIST stamboom.)

Enfin, Jan Nicolaas kreeg de kriebels daar in dat koude Nederland en ging naar Batavia. Wanneer is mij onbekend. Waarschijnlijk zal dat geweest zijn nadat de Engelsen Indie hadden teruggegeven aan Nederland. Misschien ook niet, weet ik veel. Niet verder uitgezocht.

Waarschijnlijk had ie zijn spaarpotje meegenomen, want hij kocht een aardig stukje land in de Bataviasche Ommelanden geheten Tandjong West hetgeen hij exploiteerde ten behoeve van de teelt van klappertuinen, sawa's en  misschien ook nog wel wat andere landbouwproducten. Daarbij had hij ook nog een bazaar en in de bazaar verkocht ie allerhande levensmiddelen zoals boter en weet ik veel wat nog meer, in elk geval geen smartfoons of Ipads en dergelijke, want die werden nog niet op de markt gebracht door de Chinezen. (Die deden voorlopig enkel in porcelein en zijde en wat meel producten zoals bami en mihoen e.d.)

Ik heb iets gevonden inzake de veiling van dat stuk land Tandjong West per 1 juni 1816 en dat is te vinden op de volgende link, als men tenminste geen bezwaar heeft om er zelf dieper in te duiken. (Het landgoed schijnt na Jan Andries Duurkoop als eigenaar gehad te hebben de Burger Nicolaas Jansse volgens de publikatie.) http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=tandjong-west+&coll=ddd&page=1&sortfield=date&identifier=ddd%3A011023274%3Ampeg21%3Aa0015&resultsidentifier=ddd%3A011023274%3Ampeg21%3Aa0015   Hoogstwaarschijnlijk was Jan Nicolaas van der Palm de hoogste bieder bij deze veiling. Het landgoed is in latere jaren nog diverse keren in de veiling ter opbod geweest. In 1869 ging dat stukje grond met opstallen weer in de veiling (de Chinese eigenaar had een hypotheek erop genomen van 238.500 guldens en kon geen afbetaling meer doen. De executoriale bank was De Rotterdamsche Bank te Batavia. Vele jaren later kreeg een President van deze bank nog een paar miljoen euro's als koffiegeld mee. Even zelf maar opzoeken wie dat was. Volgens mij zat er de kleur Groen in zijn naam en hij was nog Rijk ook....)

Hieronder een printscreen van het landgoed van de website: http://www.atlasofmutualheritage.nl/nl/Gezicht-toren-landgoed-Tanjong-West.4922   Jan Andries Duurkoop, die volgens deze website de eigenaar was van Tandjong West, was geboren in Friesland en was Majoor Infanterie. Hij leefde van 1722 tot/met 1792 en werd nabij het landhuis begraven.(Prins - Navorscher 1937). 

Jan Andries Duurkoop schreef onder andere een boek over de (on)-hygienische toestanden van dat oude Batavia en is te vinden via deze link: https://books.google.nl/books?id=7VNUAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jan+Andries+Duurkoop%22&hl=nl&sa=X&ei=YfGdVZe9OsOpyQORkIGYDA&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

 

Jan Nicolaas huwde op 7 juni 1818 te Batavia met Cornelia Bernardina Sloot. (Adv. www.kb.nl) Deze Cornelia Sloot was weer een dochter van Jan Jacob Sloot en de vrije Christenvrouw Leijsie Jansen. Cornelia werd in mei 1798 geboren maar gedoopt op 23 sept 1798 in de Portugese kerk te Batavia. (Zij was dus een Indo, Mesties, Liplap en weet ik veel wat men nog meer als "naam" gebruikt(e) voor nazaten uit gemengde relaties.). Cornelia stierf op 5 sept 1831 op het landgoed.

 

 

Enfin, het kersverse gezin Jan Nicolaas en Cornelia betrok ook een woning  te Goenoeng Sarie (en volgens mij ook incl. een toko, want er werd ook boter verkocht) benevens hun stulpje op de Tandjong West Grote Groene Stille heide en had het prima naar de zin daar onder de klapper- en waringinbomen  want zij kregen de volgende kinderen (alweer volgens de stamboom QUIST - zie alinea boven.)

Dat waren volgens deze genoemde stamboom de DRIE hieronder volgende kinderen (1, 2 en 3).

 1. Julie Charlotte van der Palm - geboren 20 april 1819 Batavia / overleden 29 jan 1861 Batavia.
 2. Johan Hendrik van der Palm - geboren 25 maart 1825 Batavia / overleden 3 mei 1876 Serang.(Werd Resident Serang)
 3. Jacoba Christina van der Palm - geboren 18 maart 1827 Batavia / overleden 5 sept 1831 Batavia.
 4. Bovengenoemde website van QUIST vermeldt echter niet dat er nog een zoontje was geboren en die heette Christiaan Jacob van der Palm (adv. www.kb.nl) en deze stierf op 14 juni 1825 in de leeftijd oud 2 jaren 2 maanden en 13 dagen. Pak uw rekenmachine erbij als u dus de geboorte datum wenst te weten.
 5. Ook weer volgens een adv. in de www.kb.nl wordt er op 30 april 1829 een zoon geboren geheten ???? Gestorven op ???? te ????

Voor diegenen die er belang bij hebben en/of nieuwsgierig zijn naar het wel en wee van één der kinderen hierboven genoemd, doe ik graag de volgende tip u doen toekomen. Til uw krent op uit de luie stoel die bij de TV staat, neem plaats achter uw werktafel en computer en google 's wat rond op zoek naar Resident van Serang of Bantam Johan Hendrik van der Palm en betrek ook nog eens de term Max Havelaar erbij. Succes ermee.

 

Bizonderheden rond het overlijden van:

 1. Jan Nicolaas die stierf op 6 sept 1831,
 2. Echtgenote Cornelia Bernardina Sloot die stierf op 5 sept 1831
 3. Kind Jacoba Christina van der Palm die stierf op 5 sept 1831
 4. Wat is er met de overige kinderen Julie Charlotte, Johan Hendrik en het onbekende zoontje punt 5) verder gebeurd? Door wie opgevoed? Zou M. Rudolph hun zorg op zich genomen hebben? (Bij het overlijden van Jan Nicolaas was M. Rudolph Test.Exec.)

Een triest en onverwacht ongeluk maakte een eind aan het leven van deze drie mensen. Ik vraag me af wat voor een triest ongeluk het geweest moest zijn? Paarden op hol geslagen en koets verongelukt?

 

Overige bizonderheden uit het leven van deze Jan Nicolaas van der Palm.

 • In 1823 wordt een advertentie geplaatst met mededeling dat pakketjes en brieven voor J.N. van der Palm bezorgd moeten worden bij W.A. Keuchenius. (Ook al zo'n bekende naam in dat Batavia.)
 • In 1824 wordt (vlgs adv.) J.N. van der Palm Test.Exec. van M. Rudolph op Goenoeng Sarie.
 • Er verschijnen diverse advertentie van J.N. van der Palm waarin hij boter in de aanbieding heeft te Goenoeng Sarie en tevens ongewassen padi per pikol. Boter? Klopt, want op zijn landgoed houdt hij ook vee. En zijn prijzen varieerden van één tot twee guldens per zelfde quantiteit..... Veel vraag? Hoge prijzen?
 • Op 1-6-1826 wordt hij werkend lid van het Genootschap van Waterloo. (Even zelf opzoeken wat dit Genootschap inhield).
 • In febr 1830 stelt J.N. van der Palm de heer Pieter Cornelis Jansen onder curatele. Niets van genoemde P.C. Jansen mag financieel zonder toestemming van Jan Nicolaas gebeuren. De naam Jansen???? Heette zijn schoonmoeder ook niet Jansen?
 • J.N. van der Palm verhuurt ook land gelegen op Tandjong West en tevens zijn Bazaar gebouw.
 • In 1825 vindt in Nederland een watersnood ramp plaats en de ingezetenen  van Batavia tekenen in met naam en toenaam en bedrag. J.N. van der Palm tekent in voor 100 guldens..... Maar op deze lijst komt ook voor de naam van Gavork Manuk voor een bedrag van 1500 guldens....Jippie, hij was een gerelateerde voorvader van me van Armeense afkomst en schathemelrijk en........Als ik hem was geweest, had ik mijn centen in mijn zak gehouden. 1500 Ballen afstaan aan een land dat nog geen eens wist wie haar onderdanen waren in dat verre koloniale gedoe, maar wel leegplukken die hap uit de koloniën......nog mooier is de volgende annekdote over van der Palm en Manuk zoals vermeld in het Register van Slavetax uit 1823 maand juli.

 

Hieronder een deel van de lijst der intekenaars voor de watersnood ramp 1825 te Nederland. Uit de Wiki: Tussen 3 en 5 februari 1825 werden de provincies Groningen,  Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen waardoor 379 mensen het leven verloren. Hiervan vielen er 305 in de provincie Overijssel, 25 in de provincie Holland en 17 in de provincie Friesland. 

 

In 1903 verschijnt een publicatie uit het jaar 1823 over de maand JULI van het Register der Slavetax te Batavia. Er schijnen in dat jaar in de maand JULI  2950 slaven gehouden te zijn geweest geworden door het "gegoede" inwonertal van Batavia en onze Jan spant de kroon met 65 mannen en 40 vrouwen in slaven eigendom. Maar ook die gerelateerde voorvader van me, de heer Gavork Manuk had er een paar in eigendom, namelijk 40 personen waarvan 22 van vrouwelijke kunne. Het mooist van alles is de vraag die de redacteur in dat artikel stelt over Manuk: Van welke landaard??? Slecht huiswerk gedaan die redacteur uit 1903, want als hij zijn vaderlandse geschiedenis beter onder de knie had gehad, dan had hem het jaar 1828 wel opgevallen...Oprichting Javasche Bank en dan had er een lampu templek in zijn bovenkamer gaan branden. Hij had ook natuurlijk het Register van Naturalisaties op kunnen zoeken en bekijken.

Het verschil van het gebruik van de slaven? Van der Palm gebruikte hun (op een paar na t.b.v. het huishouden) als werkkrachten in de brandende zon op het land. Manuk gebruikte zijn slaven in het huishouden en in zijn winkels.... Trouwens die overopa van me had er 32 en die maakte het helemaal te bont: Ééntje mocht enkel viool spelen (als overopa een melancholieke bui had), ééntje mocht alleen de lampen aan- en uitdoen, hij had er 5 in de keuken te werk gesteld als kok en 3 als keukenhulp, dan 2 koetsiers die hem rond moesten rijden om naar de mooie sawa's te kunnen kijken en 2 die de paarden moesten roskammen en verzorgen en 4 waren er al sowieso voor de jongste dochter aanwezig als kindermeisje/aankleedster en wat de rest deed heb ik niet uit kunnen vinden... Toen hij stierf werden er 5 verkocht (man, vrouw en 3 kinderen).... Triest al dat slaven gedoe, de geest van de tijd of niet.

 

 

Over slavernij gesproken. Zie onder een stukje uit het Nederlands Plakkaatboek over de moeilijkheden die de "onderdanen van de Compagnie ondervonden na de beëindiging met de oorlog met Engeland.".... Zie ook boven iets over Jan Andries Duurkoop en het landgoed Tandjong West ....Jan Andries Duurkoop, eigenaar landgoed Tandjong West, voormalig Majoor Infanterie, Diaken Ouderling van de Lutherse Kerk te Batavia, was niet meer in staat om het hoofdgeld van zijn slaven aan de Compagnie te betalen en verzoekt derhalve om respijt... De arme drommel toch en niemand die zich bekommerde over de VIERHONDERD slaven die hij bezat !!!!!

 

Moge zij allen rusten in vrede, die op dees aarde geen rust en vrede kregen, omdat zij slaaf waren van des edelen Heeren.

Top