Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Iets over mevr. Catharina Ferdinandina (Fernandina) de Vos geboren Loust.

 

Ik was wat aan het internet-struinen, met name in de Moesson Online en kwam een foto en wat details erover tegen.

Het was een groepsfoto met mevr. de Vos-Loust, omringd door haar dochter en wat (ex-) kostgangers (met hun kindertjes neem ik aan) ter gelegenheid van het vieren van haar 80ste verjaardag en de foto was gedateerd 1910...hetgeen betekende dat zij dan circa 1830 geboren moest zijn. Interessant genoeg om er iets over te raaskallen hier op mijn site ter ere en respect van haar. 

 

De foto hieronder afkomstig uit de Moesson 15 aug 1976.

 

En ik tuinde met open ogen in de val en gebruikte de zoekterm Louisa. Maar de naamgeving zoals vermeld in de Moesson is niet juist, wil men tenminste zoeken in de almanakken e.d.

De juiste naam is CATHARINA FERDINANDA (soms in de almanakken ook FERDINANDINA) DE VOS geboren LOUST.

Uiteraard was Cato een roepnaam afgeleid van Catharina, maar de naam Louise hoort hier pertinent niet bij.

Geraadpleegde bronnen: Openarch.nl , Register almanakken, WieWasWie, Archieven.nl , Delpher.nl en de website https://roekelg.home.xs4all.nl/genealogie/g14-470.html

Op laatstgenoemde website staan wat vraagtekens open: Wie waren haar ouders, wanneer zij overleden was en wanneer zij geboren werd.

Kortom, wegens gezondheidsproblemen van de heer Albert de Vos - Rijks veearts in dienst van het KNIL, keert het gezin de Vos terug naar Nederland. 

 

Ik moet vaststellen dat zeer hoogstwaarschijnlijk haar ouders waren:

Henrikus Loust 21 jaar gehuwd op 2/8/1831 te Den Haag met Anna Catharina Elisabeth Godhart oud 24 jaar. Zeer waarschijnlijk, omdat er omstreeks die periode van de geboorte van Cato geen andere huwelijken Loust voorkwamen te Den Haag. Tevens ter versterking van mijn vermoedens: de naam Catharina komt ook voor bij haar kinderen (behalve zij zelf dus ook)  en zo ook de familienaam Godhart/Godthart die als voornaam aan één van haar zonen wordt gegeven = Ferdinand Dominicus Gothart/Godhart (nummer 2 op de gezinskaart hieronder).

 

Bron Gelders archief, woonkaart Nijmegen 2 okt. 1872 van het gezin de Vos-Loust, nadat echtgenoot Albert de Vos was overleden.  

Recapitulatie: 

 1. Catharina Ferdinandina Loust - geboren ???  te Den Haag. VREEMD dat de geboorte datum NIET wordt gemeld.
 2. Ferdinand Dominicus Gothart - zoon - geboren 16 febr 1860 te Batavia. Huwde J.A.J. Tenret.
 3. Albarta (Albartha/Albertha) Elisabeth Anna Catharina - dochter - geboren 3 dec 1861 te Batavia. Ongehuwd gebleven.
 4. Albert - zoon - geboren 22 mei 1863 te Batavia....VREEMD dat deze zoon als inwoner wordt ingeschreven, want de RA zegt dat hij te Batavia is overleden op 14 okt 1863 (RA1865 / 77 - kind)
 5. Anton - zoon - geboren 10-4-1868 te Batavia. (Overleden Jappenkamp 1945. Was gehuwd met J.L.C. Ader)
 6. Carolina Johanna Louise - dochter - geboren 27 sept 1870 te Batavia. (Hier komt de naam Louise wel weer voor). Ongehuwd gebleven.
 7. Wessel Albert - zoon - geboren 23 dec 1871 te Voorst. Gehuwd met M.A.H.Suermondt
 8. Kinderjuffrouw Maria Adriana.
 9. Dienstbode Engelina.
 10. Wederom zoon Ferdinand Dominicus Godhart - zie 2 - maar die pas op 17 dec 1872 bij moeder en gezin intrekt. Vreemd. Waar verbleef hij dan vanaf 3 okt tot 17 dec? Hij is dan 12 jaren oud. Bij familie Waarom? (De eerste keer wordt geschreven GOTHART en de tweede keer GODHART).

 

Als ik wel geteld heb, dan zijn de personen: Moeder en 6 kinderen en 2 hulpkrachten, maar zoon Albert was in Batavia al overleden. 

  

Ik ga terug naar de website https://roekelg.home.xs4all.nl/genealogie/g14-470.html en op die website staan de volgende kinderen EXTRA vermeld. Ik noem hieronder slechts diegenen die dus EXTRA zijn in aanvulling wat er op de gezinskaart staat.

 

 1. N.N. de Vos - geboren 10-9-1866.  VREEMD, want Advertentie in Delpher geeft aan dat de moeder is C.F.A. de Vos-Loust. Geen verdere gegevens bekend.
 2. Catharina Ferdinandina de Vos - geboren 21-5-1869 te Batavia en overleden te Voorst 2-7-1872
 3. Albert Ferdinand - geboren 20-10-1864. (Openarch zegt geboren Batavia 20-11-1864) Geen verdere gegevens bekend.

 

Waarmee ik op een totaal aantal kinderen kom van 9x. (Moesson schrijft 7x.)

Maar VREEMD...... een geboorte advertentie in Delpher vermeldt: Geboren dochter te Batavia 3 dec. 1861 met als ouders L.F. de Vos-Loust. Kan zo maar kloppen dat dit kind behoort tot bovenstaand gezin, want pa en ma huwden in 1859. Dan komt het aantal op 10 kinderen totaal. Ik heb verder geen gegevens over dit kind kunnen vinden. 

Ter info: de trouwadvertentie van het echtpaar.

 

De overl.advertentie van de heer Albert Vos te Voorst nabij Zutphen op 15 april 1872. Openarch.nl (akte 62) zegt hetzelfde: overleden te Voorst op 15 april 1872 en oud 50 jaar en 50 weken en gedoopt te Zutphen..... VREEMD, want de RA 1874 zegt: Overleden Albert Vos op 15 april 1872 te BATAVIA. ???? Circa 14000 km ver weg, want het gezin woonde toch te Voorst en later ook in Nijmegen na de dood van vader Albert.??????? Heeft er een dubbele aangifte plaats gevonden? Zo ja, door wie dan? Of is de ambtenarij uit haar dak gegaan en overijverig geweest??? 

Nog vreemder is het feit, dat de overlijdensadvertentie gedaan wordt door A.C.F. de Vos-Loust.... A.C.F. Loust was dus ANNA CHRISTINA FERDINANDA LOUST, het jongere zusje van mevr. de weduwe Catharina Ferdinanda de Vos-Loust. ANNA was gehuwd met Antoni Wijnveldt....(Zie onder de tekst op het familiegraf te Soerabaja van ANNA en haar echtgenoot ANTONI)

Een scan van de Namenlijst 1874 met daarin het vermelden van overlijden van Albert  de Vos te Batavia.

 

Dan het volgende VREEMDE.

Als ik er van uit ga, dat de ouders van mevr. de Vos-Loust waren Henrikus (Hendrik / Hendrikus) Loust en Mevr. Elisabeth Godhart, dan zou het volgende kind een zuster geweest kunnen zijn van mevr. C.F. de Vos-Loust, namelijk
Bron Openarch: Geboren 16 juli1833 Haarlem ANNA STEPHANIA FERDINANDINA LOUST.

Maar de Ind. Navorser zegt: Begraven te Peneleh Soerabaja Graf B1129:

HIER RUST ANTONI WIJNVELDT * ZUTPHEN 30-4-1822 +SOERABAJA 28-10-1887 EN

ANNA CHRISTINA FERDINANDINA LOUST *HAARLEM 16-7-1833 +SOERABAJA  28-11-1902.

 

Kortom, om aan al die rariteiten en vreemde zaken een eind te maken:

Mevr. C.F. de Vos-Loust keert terug naar Indie  (wanneer ??? In elk geval hield zij vendue te Boeloe op 6 maart 1887) en ook o.a. naar Soerabaja alwaar zij een kosthuis runt voor meisjes, afkomstig van buiten de stad (ondernemingen e.d.)  en die in Soerabaja naar school gingen. Ik vermoed, dat zij de kwestie met haar zuster weduwe Anna heeft doorgesproken die immers in Soerabaja woonde en wier echtgenoot de heer Antoni Wijnveldt in 1887 was overleden, opdat de familie elkaar op deze manier bijstond en niet alleen was.?

 

 1. In de wijk GENTENG SOERABAJA van 1899 t/m 1901 (Bron Namenlijsten RA)
 2. In de wijk KETABANG SOERABAJA van 1901 t/m 1905. (Bron Namenlijsten RA)

In 1905 - als het meisjeskosthuis is opgedoekt, vertrekt mevr. C.F. de Vos-Loust per s.s. SALAK op 14 juni naar Nederland, vergezeld van haar dochters ALBARTHA en CAROLINA. (Scheepsberichten Delpher.nl). Wanneer zij terugkeert naar Indië is onbekend. Waar het drietal verblijft is mij onbekend. Ik heb geen berichten daarover kunnen vinden, noch over hun terugkeer naar Indie.

 

Dat mevr. C.F. de Vos-Loust terugkeerde naar Indië staat als een paal boven water, want:

In de Ind.Navorser Graf BRP schrijft dan de volgende graftekst van het graf 222 te AMBARAWA (nabij Semarang):

HIER RUST ONZE LIEVE MOEDER CATHARINA FERDINANDA DE VOS GEBOREN LOUST 24 juni 1831 / 28 maart 1918.

Zij heeft dan de gezegende leeftijd bereikt van bijna 87 jaren en een veel bewogen leven achter de rug gehad.

Moge zij in eeuwige vrede rusten.

 

Naschrift: op de website https://roekelg.home.xs4all.nl/genealogie/g14-470.html staan mooie foto's geplaatst. Ik heb van deze website een 3-tal foto's gedupliceerd en hieronder geplaatst ter ere en respect van deze familie de Vos-Loust. Met dank aan de familie van deze website. Volgens genoemde website zijn deze foto's geplaatst onder titel 1875. Indien men daarmee het jaar 1875 bedoelt, trek ik dat in twijfel, want als ik bijvoorbeeld kijk naar de gezichten op de foto's en deze vergelijk met hun geboortejaar dan moeten deze foto's van eerdere datum zijn. Daarbij is de kleding gangbaar voor tropenkleding zoals gebruikelijk in de grote steden als Batavia. Ik denk dat de foto's eerder van 1865 dan van 1875 zijn.(althans geproduceerd in 1865).

De term F R G Patent heb ik niet terug kunnen vinden wat betreft de naam van de fotostudio.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top