Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

(School)juffrouw de Roos. Een pagina ter hare ere en respect.

 

Naar aanleiding van een kort stukje over juffrouw de Roos te Semarang, geschreven door mevr. H. Vermeulen-Harten in de Moesson voorzien van een foto van juffrouw de Roos.

Mevr. H. Vermeulen-Harten schrijft dat zij, haar vader, diens broers en zusters ooit les van juffrouw de Roos hebben gehad.

Zij schrijft tevens dat haar opa/oma waren J.H. Harten - Agerbeek en haar opa was diaken van de bekende Blenduk Kerk te Semarang en diens naam staat gegrifd in een gedenkplaat in de kerk, waar haar opa destijds aan de renovatie ervan had meegewerkt.

Ik heb de uitgebreide website familie J.H. Harten-Agerbeek opgezocht (let wel: Boordevol met mooie foto's) en hieronder de link naar deze website: http://www.martens-harten.eu/Hendrik-Weijer-Harten/gezin-harten-agerbeek.htm

Mevr. H. Vermeulen-Harten was mevr. Hannie Harten, geboren Bandoeng 1921 en overleden 1997 te Rijswijk. 

 

 

 

Hiernavolgend iets over (school)juffrouw de Roos.

 

Zij werd geboren als WILHELMINA PHILIPPINA LOUISA DE ROOS, uit ouders WILLEM DE ROOS (van beroep Koetsier te Utrecht) en PHILIPPINA LOUISE VAN ALLEN, te Utrecht op 15 aug 1842.

Zij werd vernoemd naar een eerder geboren zuster Wilhelmina Philippina Louisa de Roos, geboren in 1835 te Utrecht en overleden te Utrecht in 1838. Uit dit gezin nog andere kinderen.

In 1878 woonde zij in bij haar zwager Hendrik Verschuur gehuwd met zuster Adriana Wilhelmina de Roos te Amersfoort.

Zij begon haar carriere te Indië in 1880 als hulponderwijzeres (Waar??) maar in elk geval in 1886 was zij hulponderwijzeres te Salatiga. (Delpher.)

In 1893 was ze onderwijzeres te Kedirie. (RA1894)

11 april 1904 vierde juffrouw de Roos  haar 10 jarig jubileum op de eerste gemengde school B te Semarang. Ze had reeds de leeftijd van 64 jaar en AOW was er nog niet.

 

In 1912 vierde juffrouw de Roos haar 70ste verjaardag en was nog altijd in dienst als onderwijzeres. Als zij volgens dit bericht 32 dienstjaren heeft, dan zou zij dus in 1880 begonnen zijn op de leeftijd van 38 jaar. Ik heb niet kunnen ontdekken of dan al les gaf in Nederland.

 

In 1913 hield zij het voor gezien en keerde terug naar Nederland en verbleef te Utrecht op de Bisschopsweg 75 om van haar pensioen te genieten. Ik neem aan dat het bedrag per jaar is?

Het huisje aan de Bisschopsweg 75 heden ten dage via Google view. Toen juffrouw de Roos er woonde was er geen auto voor de deur geparkeerd en hoe vaak zal zij uit het raam gekeken hebben, denkende aan Indië en de bloedhete zon en lange zwarte jurken die zij droeg daar in die tropenhitte. Er is natuurlijk wel het een en ander aan verbouwd aan dat huisje; dakkapelletje, nieuwe dakpannen, wellicht van de vliering een echte zolder gemaakt.....maar toch, met een beetje voorstellingsvermogen kan men juffrouw de Roos voor het raam zien zitten...in de zomer een praatje makend met een buurman of buurvrouw.....Juffrouw de Roos is nooit gehuwd geweest en had ook geen nazaten. Misschien dat soms wel eens haar nichtje langskwam om 's gedag te zeggen?

 

 

Wanneer ze verhuisde is mij ook onbekend, maar uiteindelijk overleed zij op 19 okt 1935 op 92-jarige leeftijd te Amersfoort. Een krantenbericht Burgerlijke stand vermelde haar overlijden, nadat zij een behoorlijk aantal jaren van haar leven aan de schooljeugd had gespendeerd om hun kennis en kunde bij te brengen.

Zij overleed om 09.00 uur namiddags(avonds).....Lag zij in een ziekenhuis? St. Elisabeth Gasthuis?  Er staat niet dat zij woonachtig was in Amersfoort...Haar adres heb ik niet kunnen vinden.

 

Een dienende ziel was heengegaan en moge zij in alle eeuwige vrede rusten. Met dank aan mevr. H. Vermeulen-Harten voor de foto. Met dank namens alle kindertjes waar juffrouw de Roos les aan had gegeven.

 

 

Top