Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Tineke en Bobby Hangabehi ; Talytha Notodiningrat ; Soejati Poerbonegoro.

 

Ter ere en respect aan de vorsten van Solo en Jogja en hun familieleden.

 

Indien er passanten geheel toevallig op deze pagina verzeild raken, zullen bij het merendeel hun eerste gedachten zijn:

"Wie zijn dat nu weer in godesnaam. Nooit van gehoord. Zal wel."

Een paar ingewijden afkomstig uit de streken van Solo en Jogya zullen het wel best weten, een paar zeg ik dus. En ik neem het de rest niet kwalijk, dat zij het niet weten, want voor hen zijn de pasar malams, soto, gado gado nasi goreng en de overige zooi veel belangrijker toch en dat respecteer ik ten zeerste.

Goed, de dames Tineke, Talytha en Soejati en de heer Bobby zaten samen in dezelfde 5de klas van de Neutrale Europese School te Solo in het jaar 1937, samen met enkele andere Indootjes en Belandaatjes en gelardeerd met een weinig Chinees, Menadonees en Moluks kindergedoe. Dat zal allemaal in die klas bij elkaar gehutseld en de leerlingetjes hadden geen flauw benul wat er later van hen zou worden in het grote mensenleven...

Behalve dan Tineke, Bobby, Soejati en Talytha...ja die wisten het wel, want hun levensroute was uitgestippeld, althans voor zover mogelijk natuurlijk, want het is nog altijd dusdanig:  De mens wikt maar God beschikt.

Even opletten: gangbare leeftijd toen van een 5de klas LS zal circa 11/12 jaar geweest zijn.

De klassefoto met bron Moesson 15-10-19085 / P.23. Op de foto heb ik de bewuste personen omkringeld en daaronder de personen vergroot weergegegeven. Wil het geacht lezerspubliek graag weten wie de andere kindertjes zijn, dan verzoek ik hen de Moesson online op te zoeken met verwijzing zoals hierboven.

 

2de Rij van boven: Soejati Poerbonegoro:

3de Rij van boven naast elkaar links TIneke Hangabehi en Talytha Notodiningrat.

Onderste rij zittend links: Bobby Hangabehi.

De levensloop van de kinderen, die aan elkaar verwant waren, is uitvoerig te vinden op het net. In het kort enkele details over Bobby en Tineke.

Bobby kreeg op 20-jarige leftijd al de verantwoording op zich , want zijn vader Paku Buwono XI overleed en hij werd de troon opvolger en droeg daarna de naam van Paku Buwono XII en werd een nationaal zeer gewaardeerd en geliefde sultan. In 1945/1946 wed hij door wijlen president Soekano benoemd tot gouverneur van Jogja.

Tineke kreeg het zwaar te verduren van haar ouders, want zij hadden een huwelijk met een kroonprins op het oog. Tineke weigerde de wens ban haar ouders te volgens en volgde haar hart en werd van het hof verstoten. Zij hield van poezie en haar vriendinnen troostten haar door middel van het sturen van gedichten e.d. Deze zijn tentoongesteld in het museum ULLEN SENTALU gelegen in Kaliurang circa 25 km nabij Jogja gelegen, waar trouwens natuurlijk nog meer wetenswaardigheden te zien zijn over de keraton en andere leden van het hof.

Wat er verder met Soejati en Talytha gebeurde in hun leven is mij onbekend. De "geheimen" over hen worden streng bewaakt en niet geopenbaard. Er zwerven wat suggesties en mededelingen op het net rond, maar sommige zijn tegenstrijdig met elkaar, dus laat ik het hierbij.

 

De kamer gewijd aan Tineke in het museum:

 

Moge zij die er niet meer zijn in vrede rusten.

Top