Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Dr. Everhardus Cornelis Godée Molsbergen.

Meer bekend als Landsarchivaris Indië en had o.m. als assistent Bloys van Treslong Prins.

Er is wat (lelijks) afgeschreven over de beide heren en ik zal het hier niet verder over hebben, maar slechts verwijzen naar diverse pagina('s) waar dat allemaal wordt verhaald.

Mij gaat het hier in eerste instantie om de achtergronden Godée Molsbergen en van der Kaaden.

Zie de pagina Dokter Johanna Cornelia Soewarno - van der Kaaden, vrouwenarts te Surabaya destijds.

 

Onderstaand is voer voor genealogen, voor zover het nog niet bekend is:

Hoe er destijds precies over Godéé Molsbergen en Bloys van Treslong Prins gedacht en geschreven werd, kan de lezer op deze link vinden. (Indische Letteren.) Er staan geen al te leuke dingen in over deze beide heren..... zoals vastgesteld door E. du Perron en Wilhelmina Fruin-Mees. Heel veel opsommingen van list, bedrog, haat en nijd, falsificaties, onbetrouwbaarheid, ga zo maar door: het kon niet op in dat oude Indië....

 

Een korte beschrijving van Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen:

Everhardus Cornelis Godée Molsbergen werd geboren te Utrecht op 18 sept 1875, promoveerde in 1902, werd achtereenvolgens Directeur Christ. HBS te Rotterdam, Hoogleraar te Stellenbosch Zuid Afrika, privaatdocent gem.universiteit Amsterdam, docent rijksuniversiteit Leiden, en meer.

E.C. Godée Molsbergen was gehuwd geweest met Henrietta Maria Ottolina Antonia Hoek en dit huwelijk ging op de klippen (tussen 1916 en 1919), toen het gezin Godéé Molsbergen-Hoek te Genk woonde.

Uit dit huwelijk werden onder andere geboren:

  1. Wilhelmina Francisca Henriette Everharda Molsbergen te Leiden op 25 dec 1899. (Op 23-2-1905 wordt achternaam Godée Molsbergen Erfgoed Leiden e.o.)  Op 15 april 1921 ondertrouwd met M. Spruyt te Weltevreden. (Adv. www.kb.nl) Wanneer zij hertrouwde met dokter J.E. van der Kaaden is mij onbekend. In elk geval in 1932 reeds gehuwd volgens onderstaande advertenties. (De familie relaties zijn uit deze advertenties te halen). Vreemd is dat er geen titel vermeld wordt bij Johannes Enno van der Kaaden in de advertentie van 1935 overlijden de heer Versluys. Hoe het precies zat met die huwelijken en echtscheidingen is mij een ietwat onduidelijk maar ook niet al te relevant. In elk geval was W.F.H. E. Godée Molsbergen ook gehuwd geweest met Antonius Gerhardus Osterman (off. Orde Oranje-Nassau) en die op 21 maart 1966 te Amsterdam overleed.(Ovrl.adv. Telegraaf 22-3-1966).
  2. Everhardus Francois Henri Willem op 28 jan 1903 te Rotterdam (www.dbnl.org) (Volgens GaHetNa Interneringskaarten index wordt hij ook genoemd EVERHARTIUS Francois Henri Willem. Dit is een fout van de tiepmiep van GaHetNa, want op de kaart staat heel duidelijk EVERHARDUS etc.). Hij was tuinchemist van een suikerfabriek Josefshoeve Bandoeng en gehuwd met Frieda A. Soentken uit Bandoeng afkomstig.

 

 

Volgens onderstaande overlijdens advertentie schijnt mevr. Hoek in een later stadium (na 1920) gehuwd geweest te zijn met de heer Petit. (In de link boven Indische letteren, wordt geschreven dat de heer Petit van Duitse oorsprong was.) Wanneer mevr. Hoek huwde met de heer Petit is mij onbekend. Zie ovrl. adv. hieronder.

 

In elk geval huwde mevr. Hoek ook met de dokter Djawa Mas Ischag op 11 dec 1919 te Amsterdam en welker huwelijk op 23 dec  1920 weer werd ontbonden. (Noord Hollands Archief Reg. 1C fol.19)

 

In 1919 arriveerde E.C. Godée Molsbergen te Batavia en werd leraar aan het KW3 Gymnasium en de meisjes HBS van de Carpentier Alting Stichting alwaar hij mevr. Wilhelmina Fruin-Mees als collega lerares geschiedenis ontmoette. Mevr. W. Fruin-Mees (schoondochter van de Landsarchivaris Fruin) schreef geen al te positieve brieven over Godée Molsbergen aan haar schoonouders. (Onverzorgd uiterlijk, loslippig, zielig eenzaam figuur, schijnt echter als Landsarchivaris wel weer op te bloeien maar is aan de drank.) Zij schreef ook niet al te aardig aardig over Bloys van Treslong Prins..... Kortom het hele verhaal is te vinden nogmaals op de link:

http://www.dbnl.org/tekst/_ind004199201_01/_ind004199201_01_0018.php

 

Per 26 aug 1923 werd Godée Molsbergen landsarchivaris en op 15 dec 1924 huwde E.C. Godée Molsbergen met Annie de Geus, zie adv.hieronder.

Uit Collectie Tropenmuseum hun trouwfoto:

Annie de Geus stierf op 20 nov 1971 als weduwe te Heerenveen op 75-jaige leeftijd. Zij zal dus omstreeks 1894/1895 geboren moeten zijn. Kan echter niets vinden in de almanakken en overige.

Een recensie van de Indische Navorscher zegt, dat Godée Molsbergen en Bloys van Treslong Prins slechts de "belangrijkste figuren zoals van Riemsdijk e.d." uit de doopboeken hadden gelicht en de "eenvoudige figuren - afstammelingen Mardijkers" links lieten liggen.

Aan de andere kant heb ik persoonlijk wel weer veel gehad aan het werk dat Godée Molsbergen verrichtte in Zuid Afrika Stellenbsch in verband met het zoeken naar voorouders afkomstig uit de slavernij tijden VOC / Bengalen / Indië waarvoor dank aan Godëé Molsbergen.

Prof. Dr. Everhardus Cornelis Godée Molsbergen stierf in Den Haag op 8 maart 1940 in de leeftijd van 64 jaar.

 

In 2017 verscheen een artikel/werkstuk/bijdrage of hoe men het ook wilt noemen over Godée Molsbergen, geschreven door Gerrit Schutte en dat is te lezen door op de link te klikken: https://www.zuidafrikahuis.nl/sites/default/files/2018-11/Archiefvormers%207%20-%20EC%20Godee%20Molsbergen_0.pdf

 

Mochten er onvolkomenheden zijn in de genealogie, dan mijn excuses, want er waren zoveel leden van der Kaaden.....Gaarne dan uw correcties, waarvoor bij voorbaat dank.

Moge zij allen uiteindelijk in vrede rusten.

Top