Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh deel 16 Speciaal

Geschreven ter ere en respect van de families CORBET, BIANCHI, BEKKER, SAMETHINI. 

Gegevens ontleend aan diverse OPENBARE websites over de familie Samethini, Corbet, Bekker, Bianchi, de www.kb.nl, almanakken en overige eventuele historische dokumenten. Omwille van de nazaten en de wet op de privacy heb ik NIET alle genealogische gegevens en of data vermeld, mede ook uit respect voor de families.

 

Van Italië naar Amsterdam en vervolgens naar Surabaya door de eeuwen heen.

 

Alhoewel niet helemaal gerechtvaardigd, dat ik in deze serie Peneleh graven iets wijd aan bovengenoemde families, heb ik besloten om dit artikel toch onder deze reeks GRAVEN PENELEH SURABAYA te laten vallen.

Waarom? 

Tijdens uitpluizerij van mijn dossiers Begravenen Peneleh kwam ik onderstaand grafopschrijft tegen en de namen Josephine Bianchi en CORBET deden me aan iets herinneren aan wat ik reeds eerder had geschreven op mijn site en besloot daarom, me er verder in te verdiepen. 

 

Uit de Ind.Navoschers:

Peneleh Surabaya graf B2272: Ter herinnnering aan Leonard Emile Otto Corbet, geb. 28 juni 1891 / overl. 6 aug 1896 / Leonard Eduard Oscar Corbet geb. 18 jan. 1896 overl. 6 nov 1897. Hier rust onze echtgenoot en vader Eugene Corbet, geb. 23 nov 1859 / overl. 26 jan 1910. Josephine Bianchi, begr. 22 okt 1938.

 

Ik had reeds eerder iets geschreven op mijn website over MARIE WILHELMINA CORBET en werd nieuwsgierig naar de familienamen Corbet zoals te lezen valt op de graf B2272 en de naam Josephine Bianchi deed me ook herinneren aan een bekende voetballer van voormalig DWS Amsterdam, namelijk Rob Bianchi. Familie van elkaar??? Ik besloot het uit te zoeken wie Jospehine Bianchi was.

 

Het begon lang geleden toen Thomas Bianchi (*1727 - +1778 Amsterdam) uit zijn geboorte dorp GERNOBBIO nabij Como Italië naar Nederland vertrok en te Buiksloot huwde met Maria Magdalena Druéz en zijn beroep als boekhouder uitoefende.(www.lapre.nl)

Zij kregen kinderen en de kinderen kregen kinderen en één der nazaten van Thomas Bianchi was Ferdinand Thomas Joseph Bianchi, geboren te Amsterdam in 1837 en overleden te Surabaya in 1877. Hij huwde met Hermana Maria Bosch. (Geboren 1840 en overleden 1896.). Ferdinand Thomas Joseph Bianchi ligt te Peneleh begraven in graf B799 samen met zijn echtgenote Hermana Maria Bosch (Krancher.com lijst Peneleh)

 

Uit het huwelijk van Ferdinand Thomas Joseph Bianchi en Hermana Maria Bosch werden kinderen geboren en één der kinderen was Josephina Bianchi die huwde met Eugene Corbet. (Zie grafopschrift bovenaan deze pagina.) Beiden liggen te Peneleh begraven in graf B2272. 

Ferdinand Thomas Joseph Bianchi werd vernoemd naar zijn voorvader zoon van Thomas Bianchi (De Italiaan) ; deze voorvader was een bekend schilder te Amsterdam.

 

Goed, ik had dus Josephina Bianchi gevonden, die gehuwd was met Eugene Corbet en besloot wat meer details over dit gezin Corbet-Bianchi te weten te komen, mede omdat flarden uit mijn Surabaya verleden te boven kwamen en ik thuis - als kind zijnde nog - wel eens de naam Bianchi had horen vallen.

Ik heb daartoe de almanakken, de oude kranten en diverse websites voor gebruikt om de volgende gegevens te vinden.

Één der kinderen uit het huwelijk van Eugene en Josephine was MARIE WILHELMINA; zij werd in 1894 geboren en huwde 

  1. in 1918 met Alexander Gabriel Samethini en hieruit  2 zonen Freddy Hans en Willy Leendert. (Scheiding vond plaats op 30-3-1926 (register almanak)
  2. in 1930 met Louis Henri Pierre Gustave Bekker en hieruit ook kinderen. 

 

Zoals reeds eerder gezegd hierboven: Ik had al een artikel geschreven over Mary(Maria/Marie) Wilhelmina Corbet, doch dat was een geheel ander persoon in de geschiedenis van Oost Java's en Surabaya's inwoners.

De lezer gelieve deze personen niet met elkaar te verwisselen.

 

De Japanse oorlog brak uit en een ieder had het moeilijk en ellendig. Zo ook het gezin van de heer en mevr. Bekker en hun kinderen.

Mevr. Bekker's zoon Freddy Hans Samethini uit haar huwelijk met de heer Samethini, werd opgepakt en later door getransporteerd naar Thailand (Siam) en verzocht na de bevrijding om inlichtingen - zie scan hieronder. Mij is onbekend of er een resultaat uit de speurtocht voortkwam. Ik weet het niet.

 

In de oude kranten vond ik een advertentie van de heer F.H. Samethini gehuwd met Winnie Hielckert op 11 mei 1948. De viering van de ondertrouw werd gevierd ten huize van de a.s. bruid Winnie op het ouderlijk adres Jalan Slamet 17 Surabaya en na hun huwelijk woonde het paar in Bandung en daarna te Jakarta. De heer F.H. Samethini had tijdens de ondertrouw periode de legerrang van Cadet Sergeant SROI. (School voor Reserve Officieren). De jalan Slamet is haaks gesitueerd op de jalan Kacapiring alwaar ik destijds woonde.

Hieronder een foto van de Jl Slamet anno 2014. Hoe vaak ben ik niet langs dit huis gelopen op weg naar de Pasar Genteng en na -tigjaren dan eindelijk een stukje geschiedenis over dit huis gevonden.

 

In 1951 overleed mevr. Marie Wilhelmina Bekker Corbet en zij werd te Kembang Kuning Surabaya begraven;  de overlijdens advertenties hieronder getuigen van het verdriet van nabestaanden. Een advertentie getekend door haar echtgenoot de heer L. Bekker en een andere advertentie getekend door haar echtgenoot samen met haar zoon Willy Leendert Samethini. Mij resten de vragen waarom F.H. Samethini en de kinderen uit het huwelijk met de heer Bekker niet vermeld zijn. 

 

 

In 2011 bezocht een dochter van mevr. Marie Wilhelmina Bekker- Corbet het graf van haar moeder te Kembang Kuning. Na 52 jaar terug en het artikel is geschreven in mei 2011, hetgeen impliceert, dat (delen van) de familie derhalve in 1959 uit Surabaya vertrokken moet zijn. Een jaar eerder dan toen ik op de boot stapte richting land met de blanke top der duinen ergens op het noordelijk halfrond.

Het relaas van dit bezoek en tevens foto's van het graf kan men lezen en zien op de link: 

http://kooimans.waarbenjij.nu/reisverslag/3861341/yogjakarta-soerabaja

 

In dit verslag zijn ook de foto's te zien van de begraafplaats Kembang Kuning en van het graf van mevr. M.W. Bekker-Corbet.

 

Moge zij allen in vrede hun eeuwige rust hebben. 

 

Met dank aan alle openbare websites en bronnen.

Top