Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 22. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank.

 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.

 

Het familie graf van de familie van Leeuwen. (Fotograaf Rudi Pruyitno - jan 2014) 

Het grafopschrift via de BRP6

S.E. van der Wijck = Susanna Elisabeth van der Wijck , geboren 15 mei 1840 Gorinchem en overleden Soerabaja 28 nov 1895. Zij huwde Theol.doct.pred. Aart Henri Christiaan van Leeuwen (*29-12-1835 Harderwijk + 5 okt 1901 Oengaran Semarang) op 29 dec 1864 te Haarlem.

Uit dit huwelijk meerdere kinderen waaronder dochter eveneens geheten Susanna Elisabeth van Leeuwen, die 1) huwde met Johannes Pieter Klinkhamer (hieruit tenminste zoon Johannes Pieter Klinkhamer *1898 +1942 internering-zie OGS) en het echtpaar was gescheiden op 31 maart 1903 te Panaroekan.(Zie RA). Zij huwde 2) Henry Vis op 28-1-1904 Pasoeroean (RA1905), waaruit hun zoontje Arthur Henry Christiaan Vis geboren Panaroekan 12-2-1906 en overleden 24-4-1917 te Soerabaja. Bijgezet in familiegraf.

 

 

De predikant had opdracht (gedateerd jan 1901) om een inspectiereis door geheel Ned.Indië te maken naar de "toestanden" van de Protestantse kerken/gemeenten aldaar, waar hij totaal geen zin in had en een groot verlof gepland had. De Raad van kerken stemde erin toe om de dienstreis voort te laten zetten na beëindiging van het verlof. Hij was in mei 1901 te Amboina voor de dienstreis, werd ziek en ging naar Soerabaya in de verpleging. In juni kreeg hij een maand verlof naar Tosari (bergen klimaat). Vandaar ging hij terug naar Oengaran Semarang alwaar hij ten huize van zijn schoonzoon Br. van COEHOORN overleed. Hij leed aan spruw. ( Diverse krantenberichten Delpher).

Ter informatie hieronder:

C.M. = dochter Cornelia Maria alwaar te harer huize haar vader overleed.)

F.H.G.J. = zoon Frederik Hendrik Gerrit Jan.

M.W. = dochter Maria Wibina.

S.E. = dochter Susanna Elisabeth. P. Klinkhamer = Johannes Pieter Klinkhamer)

 

 


 

Het familiegraf van den Berg (Especkerman)

 

Graftekts volgens BRP

Markatie van den Berg was de moeder van Nelly Johanna en Nelly's vader was Adrianus van de Berg, die later met mevr. Cicilia(Cecilia / Cicielia) Cornelia Wolff huwde (10-10-1903 Soerabaja) 

Frans Marinus en Willem Arie waren de broers van Nelly Johanna.

Nelly Johanna huwde met de heer Christopher Dunstan Especkerman op 7-7-1917 te Soerabaja.

Ciciel Halkema (*1910) was een dochter van Willem Halkema die gehuwd was met Marie Emelie Wolff.

In totaal liggen in dit graf dus 8 personen.

Twee foto's hieronder van het graf anno 9 nov 2021 met copyright van de webmaster/website Imexbo.nl

 

 

In Soerabaja woonde wel de heer B. Especkerman die in dienst was van een handelsfirma. Ik vermoed dat Christopher Dunstan een zoon was. De familienaam Especkerman is afkomstig uit Malacca en zijn Eurasians. (Malacca/Portugees/Engels en Nederlands. De eerste Jan Joost Especkerman was ergens in de jaren 1720 dacht ik,  VOC dienaar in Malacca.).

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top