Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Peneleh kerkhof deel 19.

Een serie graven met details en achtergronden.

De foto's zijn gedateerd 25 september 2016 en kunnen anno mei 2019 veranderd van uiterlijk zijn en afkomstig van de website https://kimbaharisukolilobaru.blogspot.com/2016/09/arek-love-suroboyo-blusukan-makam-dan.html

Aanvullende details en achtergronden afkomstig uit de register almanakken/Ind. Navorschers/wwwkb.nl/ roosjeroos.nl/www.openarchieven.nl/wiewaswie.nl en overige internetbronnen zoals genealogische websites. 

Nogmaals: het is de bedoeling van deze serie kerkhoven, dat ik me focus op de overledenen die in de graven liggen en wat summier iets toevoeg. Anders kom ik ruimte tekort op mijn server als ik heel uitgebreid de boel uit de doeken doe en ik betaal me al suf aan parkeergelden op de servers van de providers. 


 

Het familie graf DE VRIES.

 

Geen genealogie mijnerzijds inzake de familie de Vries op deze pagina. Met een beetje pijn en moeite kan men zelf veel vinden.

Enkel wat kleine zijdelingse aanvullende opmerkingen over Henriette von Jutrzenka en echtgenoot Johan Hendrik de Vries.

Haar vader was Herman  von Jutrzenka die een relatie had met de lokale vrouw SATILEM en waaruit geboren werden Henriette en haar broertje Wilhelm geboren 22-11-1861 te Semarang. (Bron registeralmanakken).

Johan Hendrik en Henriette huwde te Semarang op 29-9-1881.

Een zoon o.a. uit hun huwelijk was Johan Julius de Vries, weduwnaar van 1) Eugenie van den Berg en huwde daarna met 2) Wilhelmina Carolina Vijsel op 19-1-1927 te Soerabaja.

 

Op de grafplaat staat haar naam verkeerd gespeld: Von JUTZZENKA i.p.v. Von JUTRZENKA. Geslacht afkomstig uit Pools/Duits gebied. Ik vermoed dat de heer Johan Hendrik de Vries en de heer Herman von Jutrzenka elkaar kenden uit het leger te Semarang (Willem I). 

 

  1. Stmb1: Johan Hendrik wordt pupil KNIL op 10-jarige leeftijd in 1863 en wordt door zijn moeder (SALIEMA ) in 1870 uit het korps gedirigeerd. Op de kaart staat dat hij geboren werd 27 sept 1853 te SOERABAYA maar te Semarang woonde. Zijn vader was HENDRIK de VRIES. (ook militair en ik vermoed overleden 1858 en dat daarom zijn moeder hem uit het korps haalde in 1870 om thuis de kost te verdienen. )(Openarch.nl)
  2. Stmb2: Johan Hendrik tekent als vrijwilliger in 1872 en gaat met pensioen in 1890. Op deze kaart staat Geboren 1853 (geen dag en maand) te SEMARANG. (Openarch.nl). Zijn pensioen was niet om te gillen: 410 ballen/jaar. Hij zal beslist na pensioen iets bijverdiend hebben. (Zelfs Toontje Poland, die als officier gepensioneerd werd, moest een bijbaantje nemen.)

 

Het familie graf BARENDSE. (B2756) 

  

  

Weinig te vertellen over de heer Adriaan Frederik Barendse en familie. Hij was loods bij het Marine Emplacement Soerabaja.

Hij huwde: 

  1. 31-1-1883 te Soerabaja met de lokale vrouw RASMIENTEN, die bij de doop werd genoemd ROSALINE.(+1889)
  2. 18-8-1892 te Soerabaja met DOROTHEA GEERTRUIDA MONTEIRO. (+1893.) Zij was gescheiden van Frederik Christiaan Manuel.)
  3. 29-11-1893 te Soerabaja met ANNATJE LOSSE ( gebr 18-7-1867 als AnnEtje en overleden 7 mei 19071907). Zij huwde voorheen in febr.1892 Charles Ferdinand Davidsz en werd weduwe in nov.1892. (Huwelijk van circa 9 maanden).
  4. Uit huwelijk 1) en 3) kinderen. Uit huwelijk 2) GEEN.

Als extra informatie voor diegenen die er trek in hebben om de familie Barendse nader te detaileren:

Volgens doopboeken Soerabaya (Bij Krancher dot com online in te zien):

Geboren 1884 Louise Cecilia - vader Adriaan Frederik en moeder Rasmienten. RA zegt geb. 13-12-1884.

Geboren 1878 Johanna Carolina - vader Adriaan Frederik en moeder niet genoteerd. Niet in RA vermeldt.

Doopboek 1885/1890: geboren Adriaan Frederik - ouders niet aangegeven. Niet in RA vermeldt.

Idem: geboren Johan Frederik - ouders niet aangegeven. RA zegt geb. 6-8-1877. Dus pas later gedoopt.

Idem: geboren Herman Lodewijk - ouders niet aangegeven. (De overl.adv.krant in 1928 wordt getekend namens de familie door H.L. Barendse. RA geboorte HL op 19-1-1883.

Idem: geboren Susanna Chevaletta - ouders niet aangegeven. RA zegt geb. 16-10-1886 Susanna SUWALETTA.

Geboren 1918 Yvonne - vader Adriaan Frederik en moeder MORNI. (Hij zal dus junior geweest zijn.) RA zegt Yvonne Rosaline gebr.25-6-1918

 

Volgens geboorte aangiften in de kranten:

Aug 1899 geboren zoon Barendse Losse.

Okt 1894 geboren zoon Barendse Losse.

Mei 1897 geboren dochter Barendse Losse.

Okt 1898 geboren zoon Barendse Losse.

Sept 1900 geboren dochter Barendse Losse.

 

 


 

AANVULLING d.d. 14 dec 2019:

Bron foto: prive.

Het graf E7379 van de jonge Theodorus Paul Bernard KAMPSCHUUR, geboren te Soerabaya 31 aug 1882 en op 14-jarige leeftijd aan ziekte overleden te Soerabaya op 13 november 1896.

 

Zijn ouders waren Johannes Bernard Kampschuur (1851-1931 / Hoofdonderwijzer te diverse steden) en Theodora Pauline Abels (1856-1940). Gelieve niet te verwarren met Johannes Bernard Kampschuur die gezagvoerder bij de Marine was. Theodora's ouders waren Herman Willem Abels en Aicha Saleh. (Naam van haar moeder volgens genealogie online stamboom de Bruijn. Volgens RA 1862/15 was haar naam Raidag. Zoek het maar uit wie er gelijk heeft; ik prefereer de almanakken want in de website de Bruijn wordt de naam KAMPSCHREUR genoemd, hetgeen m.i. niet juist is. In die tijden had trouwens een lokale vrouw GEEN 2 namen. Tenzij er een overduidelijk bewijs van is.) Zie: https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-de-bruijn/I14009.php

 

Meerdere kinderen uit bovenstaand genoemd huwelijk, waarvan enkele ook onderwijzer/-res werden, waaronder zijn zuster Theodora Paulina Bernardina Kampschuur, later gehuwd met Petrus Cornelis Anthonie Kools.

Op Peneleh ligt ook begraven het oudere broertje Christiaan Eugene Kampschuur die in 1899 als baby gestorven is. Ik heb helaas geen foto van zijn grafje.

 


 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

klik hier voor vervolg deel 20.

Top