Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Dit is een detail verhaal over graf B2307 te Peneleh. 

De persoon die in dit graf werd begaven had iets van doen met mijn grootvader Julius Boers destijds in bedoeld periode nog Assistent Resident van Bandjarmasin in 1892-1893.

Een opschrift op het graf luidt:

Hier rust Julius Florentius Isidore Mari Mispelblom Beijer. Geboren te Patjitan - Overleden 8-1-1897, oud 46 jaar.

Klaar, dat was het. Geen familie namen erbij of iets anders als bijvoorbeeld "Rust zacht" of Hier rust mijn geliefde echtgenoot of Geliefde vader ...... Een koude simpele tekst. Net alsof deze persoon uit 's lands armenkas werd begraven en men verder niets meer met hem te maken wilde hebben.

Het intrigeerde me en wat er ook ooit in het leven van Julius F.I.M. zich afspeelde, een stukje respect mijnerzijds vond ik gepast, opdat ook hij een stukje eeuwige vrede moge hebben. Voor zijn aardse daden werd hij al genoeg gestraft destijds (...... als tenminste dezelfde persoon wordt bedoeld in vergelijk met de van fraude betichtte en gestrafte, zoals hieronder door mij verhaald, maar ik mag hoogst)waarschijnlijk wel aannemen, dat het om dezelfde persoon gaat, omdat er geen twee personen Mispelblom Beijer waren met deze exact dezelfde voornamen).

Op zoek naar wat nadere details over het leven van mijn grootvader Julius Boers in zijn diensttijd te Bandjarmasin speurde ik de kranten af en kwam zodoende een verslag van een rechtszaak 1892/1893 tegen, waarbij mijn grootvader als getuige in zijn functie van Ass. Resident c.q. Vendumeester voor de rechtbank moest optreden.

Omwille van nabestaanden ga ik slechts summier in op de kwestie.

De zaak betrof een fictieve aan-/verkoop van een aantal huizen te Bandjarmasin die per opbod geveild zouden worden en waarbij een gemachtigde Weijgers ( door van Wieringen gemachtigd) het beste bod bleek te hebben, namelijk circa 4000 glds per huis.

 • Het ging in eerste instantie om verdachte W.H. Weijgers, koopman en tevens logementhouder te Banjarmasin, volgens de kranten. Verder werden de volgende namen - volgens de kranten - betrokken bij de rechtszaak, te weten:
 • Een rijk persoon te Malang genaamd van Wieringen. (Volgens uitpluizerij kranten werd hij in 1893 aangesteld tot makelaar te Malang/Pasoeroean met vermelding de heer M.E. van Wieringen.)
 • Notaris J.F.I.M. Mispelblom Beijer, te Bandjarmasin gevestigd als notaris.(voorheen te Purworejo)
 • Een paar Chinese inwonenden van Bandjarmasin als getuigen.
 • Mijn grootvader Julius Boers als getuige omdat hij in zijn functie van Ass.Res. het fiat voor de verkoop van de huizen moest afgeven.
 • Mr. Bouricius ( van Batavia Hoge Raad) als getuige.
 • En nog een paar andere  - hier in mijn verhaal niet nader genoemd bij naam - hotemetoten, omdat zij slechts sporadisch in het verhaal voorkwamen.

Kortom, het kwam hierop neer, dat er fraude gepleegd werd met de fictieve aan-/verkoop der huizen.

Ik ga hier niet dieper op in en diegene die er lol in heeft om sensatie verhalen te lezen kan 2 dingen doen: Of zelf het gebeuren onderzoeken OF de Story/Weekend kopen en met een bakkie pleur erbij gaan zitten op de luie krent bij het raam in het zonnetje.

 

Als resultaat van het gerechtelijk onderzoek en aansluitend vonnis 25 jan 1894 Soerabaja, werd:

 1. Weijgers vrijgesproken van de beschuldiging en uit de bajes ontslagen van voorarrest.
 2. uitgesproken dat Van Wieringen niets met de zaak te maken had gehad.
 3. notaris J.F.I.M. Mispelblom Beijer van zijn ambt ontslagen, verboden dit ambt ooit weer uit te voren, een celstraf opgelegd kreeg van 3 jaar, tevens een boete van totaal 157 overtredingen van elk 50 guldens, te weten 97x valsheid in geschrifte, 52x gebruik van valse stukken, 8x verduistering van rijksgelden.
 4. mijn opa berispt wegens gevloek in de rechtszaal, omdat ie op moest draven als getuige, terwijl hij juist die dag een dagje picknicken had gepland. (Is natuurlijk niet waar, maar wel waar was het feit, dat opa zich ziek meldde toen hij voor de tweede keer als getuige moest verschijnen en dat was in opa's hele loopbaan slechts de eerste en enige keer, dat ie ziekteverlof op nam en met de familie voor 2 maanden ging uitwaaien in Batavia bij zijn schoonouders T.C.J. Kroesen en A. Johannes. Het ziekteverlof zal hoogstwaarschijnlijk geweest zijn niet omdat opa Julius zelf ziek was, maar zijn schoonmoeder Anna Johannes, mijn overgrootmoeder dus; overoma Anna stierf in mei 1894 na een langdurig lijden en werd te Tanah Abang begraven naast haar dochter Laura, opa's eerste vrouw.)

Op 29 maart 1894 vroeg de notaris Mispelblom Beijer om gratie en vrijspraak van vonnis, doch wat de uitslag hiervan was, vermeld ik niet hier. Zelf maar uitzoeken en bent u tenminste van de straat af. (Om eerlijk te zijn: exact weten doe ik het niet, maar ik heb wel een op 90% getrouwe gevolgtrekking als vermoeden).

 

Volgens de website van www.humanitarisme.nl en met name deze link:

http://www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I165137

was Julius Florentinus Isidore Mari Mispelblom Beijer ( *7-11-1850 Patjitan en + 7-3-1899 Soerabaja) de zoon van:

 1. Julius Dominicus Mispelblom Beijer, *14-7-1818 en +7-3-1899 (Oud Resident Bezoeki) en
 2. Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van de Berg, *12-8-1822 en +14-11-1910.(gehuwd te Batavia op 28-11-1849)
 3. Uit dit huwelijk worden op deze genoemde site geen andere kinderen genoemd.

J.F.I.M. Mispelblom Beijerszelve was gehuwd met Aletta Johanna Adriana Hoedt, *20-1-1855 en +3-4-1918 en gehuwd op 28-4-1878 te Soerabaja. Uit dit huwelijk werden tenminste geboren:

 1. zoon Julius Dominicus Mispelblom Beijer, *5-6-1878 en +3-4-1960. (Administrateur SF te Japara) Gegevens uit www.humanitarisme.nl
 2. dochter Emilie Mathilde Mispelblom Beijer,  (Roepnaam Melie) *20-4-1885 en gestorven 18-11-1923. Zij ligt begraven te Weltevreden graf 229. Gegevens uit de Indische Almanak, te zoeken onder Hoedt (haar moeder's naam)

Onderstaande scan is afkomstig van www.humanitarisme.nl 

 

Ik memoreer aan het grafopschrift hierboven op deze pagina !!! Ik heb geen eventuele datum van echtscheiding kunnen vinden.

Echter, volgens de website: www.henny-savenije.com worden uit het huwelijk van Julius Dominicus Mispelblom Beijer en Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van den Berg wel twee andere kinderen genoemd, doch niet de geboorte van J.F.I.M, Mispelblom Beijer.

Op deze laatst genoemde website worden de volgende kinderen vermeld:

 1. Anna Louise Florentine, * 1852 Salatiga en +13-11-1918 Ermelo.
 2. Isoline Theodore Jacomine , *4-6-1856 Madioen en +24 dec 1925 Amsterdam.

Op de website van Henny Savenije staan trouwens een flink aantal foto's. Best de moeite waard om er rond te neuzen. Zier er verzorgd uit. !!!

 

 

Op de website genealogie.com (stamboom Driessen) krijgt het gezin Mispelblom Beijer - van den Berg slechts één kind toebedeeld en dat is dan

 1. Theodoor Martinus * 12-1-1859 Bezoeki en + Lawang 24 juni 1912. Hij was administrateur van de SF Kraksaan.

 

De moeder van de notaris (als ik dus de gegevens van www.humanitarisme.nl volg) was mevr.Huberta Gerarda Florine Henriette Isoline van den Berg, een kleindochter van (haar moeders kant Cornelia Maria 'd Abo, te weten): Erland Nicolai 'd Abo en Elisabeth Douglas.

En de koloniale wereld in voormalig Indië was klein, héél klein, want... zie lijstje hieronder (Bron privé) in verband met verwantschappen van mijn opa Julius Boers met d'Abo/Douglas. (4de van onderen). Zou opa Julius het geweten hebben? Ik heb een idee dat opa het wel wist, dat hij tegen een achterneef moest getuigen, maar er zijn mond over hield...(gelet op het feit, dat opa's getuigenis heel vlak was.)

 

 

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn of nog steeds zij en wat mij betreft nogmaals:

Opdat J.F.I.M. Mispelblom Beijer zijn eeuwige vrede moge hebben, ondanks wat er ooit door hem op aarde is gedaan of niet gedaan. Er zijn door anderen veel ergere gebeurtenissen gedaan/veroorzaakt en waarvan de daders alsnog hun laatste respect kregen.

Planning (mits ik de juiste en volledige feiten boven water kan krijgen): Ik ben bezig te onderzoeken de zaak van een gepleegde moord te Kedirie in 1902 door een familie lid d'Abo. Heeft niet veel te maken met deze pagina.

Op 4 april 2015 een pagina geplaatst over deze moord en dit is te lezen op de pagina Moord te Kediri 1902. (Met Story en Weekend roddels, manieheus.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Top