Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya.

Het graf B2953 van de kleine RUDOLF RENE VAN DEN BOSCH (Jhr). 

 

(Niet te verwarren met Mr. Landrechter Rudolf Rene van de Bosch (1890 Utrecht -1945 Cimahi), alhoewel er wel een familieverband bestaat, althans volgens de almanakken en krantenberichten en diverse genealogische sites.)

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh. 


 

De naam van de bron moet zijn: Bima Bagus Pambudhi en is door mij foutief geschreven op de foto.

Tja, wat kan ik hierover zeggen. Niet veel. Wat me opvalt is de tekst: "Hier rust mijn innig enz. enz..."".....  Mijn, waarom niet "ons innig geliefd...."  Dat kan m.i. duiden op 2 factoren/feiten: 1) Of de moeder is overleden, waarbij dan echter de vraag direct bij mij opwelt waarom de kleine Rudolf dan niet bij zijn moeder ligt te rusten...of 2) de moeder was niet in tel om welke reden ook??? Lieve kleine Rudolf: wie was jouw mama? Die veel verdriet gehad moet hebben toen jij afscheid nam van jouw aardse jonge leventje...En jouw papa natuurlijk ook....

Waren er nog broertjes en zusjes?

De Register almanak vermelden: 

  1. RA 1908/64: Geboorte aangifte te Malang en geboren te Pasoeroean 31-7-1906, erkenning en titel dragend van jhr.
  2. RA 1911/126 Overleden aangifte te Soerabaja op 13-6-1910.

Enkele familieleden van den Bosch hadden al decennia lang bindingen met het cultuurwezen op Java en bijvoorbeeld Trenggalek/Soerabaja/Malang/Probolinggo/Pasoeroean en in Probolinggo was gevestigd onder andere de SF Soember Kareng met hoofdkantoor te Amsterdam Cultuurmij Soember Kareng.

Tja, welke adelijke afstammeling van de familie van den Bosch heeft zijn innig geliefd zoontje op jonge leeftijd verloren? Welke nazaat was in die jaren werkzaam in die contreien? Ik zou het niet weten, omdat ik er niet al te diep in ben gedoken...het gaat me om het kleine jongetje per slot van rekening.

 


 

Goed, waarom MIJN bizonder extra belangstelling voor dit kleine jonkheertje Rudolf Rene van den Bosch?

Vanwege het volgende voorbeeld van de relatie tussen leden van de familie van den Bosch met leden van diverse families uit mijn stamboom en de lezer mag er zelf zijn gevolgtrekkingen uit halen. Het is ondoenlijk voor mij om de hele ratteplan hier op deze pagina neer te plonken en beperk me slechts tot onderstaand voorbeeld. (Er is bijvoorbeeld in mijn stamboom ook een relatie tussen de families Swaving/van den Bosch/Johannes)

 

Kortom, voorbeeld:

De heer Pieter Matthijs van Laren jr (1824-1891) was gehuwd met Louise Elisabeth Johannes (1834-1867) en zij was de jongste dochter van Agha Hovsep Hovahhnes Amirkhan (1778-1835) en deze laatste was mijn over over grootvader. (Zijn Hollands naampje hem aangepraat door de heren ambtenaren destijds, was Joseph Johannes of bij de gratie Gods ook wel eens Joseph Johannes Amier/Amire/Amir).

Pieter Matthijs van Laren jr  had een zuster geheten Wilhelmina Jodoca van Laren (1819-1886) en Wilhelmina Jodoca was gehuwd met Johan Georg Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt (1806-1857).... Alles nog te volgen tot hier toe?

Johan Georg Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt had een zus en die heette Johanna Adelaide Bartholde Henriette Adolphine von Schmidt auf Altenstadt (1813-1867) en zij huwde Johan Hendrik van den Bosch jhr (1807-1854).

Uit dit huwelijk werd geboren zoon Johan Hendrik Willem van den Bosch jhr (1840-1902) die huwde met Dorothea Wilhelmina Beukman van der Wijk (1841-1917) en uit dit huwelijk werd geboren zoon:

Johan Wilhelm Frederik van den Bosch (1872-1962) te Pasuruan geboren, die huwde te Den Haag op 14 maart 1908 met Dorothea Wilhelmina Varkevisser (oud 30 jaar) (1877-1969). Johan Wilhelm Frederik van den Bosch was werkzaam als employee op de sf Soember Kareng te Probolinggo en ingeschreven als inwoner van Probolinggo. Na hun huwelijk keerde het verse echtpaar weer naar Probolinggo. (Krantenbericht/RA Geboren dochter Catharina Wilhelmina van den Bosch te Probolinggo op 29 juli 1911.) In de eindjaren 1920 en later was de familie in Den Haag, getuige diverse overlijdensberichten van familieleden in de kranten.

Hieronder de huwelijksakte in 2 delen gesplitst.

Ik vraag me af of men in die tijden wel precies wist wie nu wie was en wie met wie gehuwd was?

Oh, de familie van den Bosch had natuurlijk ook bindingen met andere bekende familie namen, zoals bijvoorbeeld Rost van Tonningen(Lt Gen.), Kreischer, en anderen. Maar da's andere koek.

 

De behuizing van de ex sf Soember Kareng in de jaren 1920. (Foto bron: Mooi Indie op Pinterest).

Moge zij die niet meer zijn in eeuwige vrede rusten, waar dan ook.

Top