Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof graf B2288.

Een familiegraf met enkele leden van de familie MARTEN.

 

Ik verzocht een Indonesische kennis van me - de fotografe Nathallia Fidrawati om van enkele familiegraven (waaronder die van mij) te Peneleh foto's te maken en waarbij zij tevens wat strooibloemen legde. Zij was toch al aanwezig bij de Dodenherdenking te Kembang Kuning.... Gewoon puur uit het feit om op onze manier de Dodenherdenking te memoreren in plaats van al dat gezeik en gezeur wat deze week hier in Nederland plaats vond.

Voor de zoveelste keer bewees het huidig Nederland dat normen en waarden tot het rijk der Vervlogen Tijden behoren. Het ging helemaal niet meer om het respect en eerbetoon aan alle gevallen, maar puur en alleen om het egootje.....

(Officiëel Nederland deed het ook op het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya en het Ereveld Jakarta).

 

Helaas is de getoonde foto hieronder niet compleet, maar het gaat om de goede wil en op de onderstaande foto gaat het om het linkergedeelte, namelijk graf B2288 van de familie Marten.

 

 

 

 

De hiernavolgende gegevens heb ik uit de almanakken, eventuele krantenberichten en overige stukken gehaald en zijn dus pertinent GEEN verzinsels of aannames of onjuistheden van mij persoonlijk, zoals mij eind april/begin mei 2018, onterecht werd verweten.

Indien men meent, dat het onjuistheden e.d. zijn: dan gelieve men zich te vervoegen tot de bevoegde instanties c.q. personen c.q. verantwoordelijken, die deze informaties publiekelijk hebben geopenbaard.

 

De tekst op dit familie graf luidt - conform de almanak IGV 2000INN13 - als volgt:

"Hier rust ons geliefd kind Jeane Louise Marten geboren 25 jan 1896, overleden 18 nov 1896. Rust zacht lieveling.

"Hier rust Freedje Obdam, geboren 24 april 1905, overleden 13 juli 1905"

"Hier rust onze geliefde moeder J.A. Marten geboren Gabriel, overleden 6 juli 1920 in de ouderdom van 70 jaren."

(Conform dezelfde almanak zijn bijgezet in dit graf:)

Richard Marten, Herman Victor Alexander Marten en Johanna Wilhelmina Marten geboren Deibert.

Op de foto is de bovenste grafplaat van Jeane Louise Marten, de grafplaat rechts is van Freedje Obdam en dan moet de grafplaat links van mevr. J.A. Marten zijn. (Ik zie nog net de datum 1920 staan en het woord "jaren".

Als ik naar de lengte van het graf kijk mag ik aannemen, dat de overige 3 familieleden waarschijnlijk dan begraven zijn in het gedeelte achter de opstaande kolom.(Let op: Dit is dus mijn aanname gebasserd op de lengte van de tombe en het feit, dat er nog een stuk achter de kolom te zien is.)

 

Enkele aanvullende details inzake bovengenoemde familieleden:

  • Johanna Amelia Gabriel huwde 17 aug 1872 met Arnold Marten (deze laatste overleed te Blitar op 9 nov 1928 in de leeftijd van 82 jaar.) In 1879 woonde dit echtpaar te Soemenep Madoera.
  • Johan Theodoor Obdam huwde 5 febr 1898 te Soerabaja met Hermine Clementine Marten en o.a. hadden zij het dochtertje Freedje Obdam.
  • Herman Victor Alexander Marten huwde te Madioen op 17 okt 1900 met Johanna Wilhelmina Deibert. Zij hadden o.a. een zoon geheten Ernest Victor Marten die te Surabaya overleed op 32-jarige leeftijd op 16 juni 1940 en gehuwd was met juf. Lily Lentze. (Filmnummer 1357859 akte 107 jaar 1940). Krantenberichten melden dat in de week van 13 juni het echtpaar Marten-Lentze een zoon kreeg.
  • Herman Victor Alexander Marten was werkzaam geweest als klerk bij het Ass.Residentie kantoor te Soemenep Madoera. 2de Commies Landraad Madoera en was ook voetballer bij HBS (krantenbericht 1922).
  • Verschillende leden van de familie Marten waren te Madoera en Soerabaja verbonden aan het gouvernement als ambtenaar.

 

Voor het overige verwijs ik belangstellenden gaarne naar de pagina Peneleh Kerkhof deel 3 waar ik nog iets meer over de familie naam Marten (en graven) heb gepubliceerd. Klik hier voor Peneleh deel 3.

 

Op de pagina Genealogie Opdam-Obdam kunt u meer lezen over de familie Opdam-Marten: 

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-obdam/I9750.php

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top