Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh - een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 Peneleh the last retreat in Surabaya.

 

De hieronder getoonde foto's van de graven zijn screenshots uit bovengenoemde film, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok - kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

 

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA - zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109 

 

 

 

Ter ere en respect voor de overledenen aldaar en voor hen extra die geen of bijna geen heel graf meer hebben, mijn bijdrage opdat zij nooit vergeten moge worden.

 

De rustplaats van mevr. de weduwe Haholij.

Zij werd geboren als JACOBA ANTONIA de SILFAA, geboren Soerabaja 31 maart 1825 en overleden Soerabaja 8 april 1885. (Bron Dodenakkers Peneleh/Krancher dot com. Wie haar echtgenoot was heb ik niet kunnen achterhalen. Haar kinderen, althans 3 zonen, staan onder op de advertentie genoemd. Ik weet niet of er meerdere kinderen waren.

 

De dankzegging voor blijken van deelneming en medeleven door haar zonen.

 

Volgens Openarch Studbook (militairen) wordt geboren te Pasoeroean Charles Ferdinand Constantijn Haholij op 24 juli 1867 uit ouders TOONTJE Haholij en mevr. Nettie.

Vader Toontje zou dus de zoon T. kunnen zijn geweest. RA1907 vermeldt het overlijden van de heer Toontje Haholij. De heer Charles Ferdinand Constantijn werd als militair vermist op 23 aug 1889, wordt 23 okt 1891 teruggevonden en op 24 okt 1891 weer als militair opgevoerd, op 1 nov 1891 wederom als vermist bemerkt en op 29 nov 1891 definitief afgevoerd uit het KNIL.

Bovenstaand: Bron Studbook Openarch.nl en Google Books - zie scan. Het boek verhaalt dat de Schout van Politie de heer Calmer was. Maar de heer Anthon Godfried Calmer werd pas Schout te Soerabaja eind 1892 en was in juli 1891 tijdelijke opziener van het Beri Beri gesticht Buitenzorg. (Bataviaasch Handelsblad 28-7-1891 en 2-2-1893). In de bewuste periode was Schout de heer Jan Cornelis van Leuven. (overl. 1901)

Zoon F. zou zoon Frederik geweest kunnen zijn. Wie zoon L. was heb ik niet kunnen vinden.

 

Tot slot ook nog mijn diep respect voor een nazate van deze familie Haholij geboren te Batavia in 1905. Haar echtgenoot werd door de Jappen opgepakt en hij verloor zijn leven op de Junyo Maru 18-9-1944. De weduwe zag zich genoodzaakt om hun twee dochters alleen op te voeden zonder hun vader. In de oorlogsjaren woonden de weduwe en haar kinderen te Bandung/Tjimahi op de Kebon Kelapa weg. Zij repatrieerden per Zuiderkruis in april 1958 naar Nederland en volbracht haar taak op uitmuntende wijze. Ik buig mijn hoofd in diep respect.


 

 

Het graf of althans een stuk grafplaat op wellicht de plaats waar te rusten ligt:

Henriette Aldolfine Eugenie de Scheemaker.

RA1874 zegt: Geboren te Batavia Henriette ADOLFINE Eugenie de Scheemaker op 24 okt 1872.

RA 1903 vermeldt overlijden Henrietta de Scheemaker op 3 nov 1901.

Zij werd slechts 29 jaar oud.

BRP 11 vermeldt dat in graf B665 ook liggen: Marie Justine Hubertine de Scheemaker, begraven 6 dec 1873. En Johan Adolf Josef de Scheemaker, begraven 24 juli 1880.

 


 

Het graf van de heer Jacob Bijleveld.  Koopman van beroep.

RA 1857: Gehuwd 16-4-1856 te Semarang met Adriana Catharina Johanna Geertruida van Lelijveld. (Zij overleed Den Haag 26 dec 1904 oud 78 jaar. - Geboren Noordwijk 1 nov 1826.)

RA  1876: Overleden te Soerabaja op 11 okt 1874.

Openarch: Geboren Warmond 16 april 1818.

Meer over de familie Bijleveld: http://www.mijnstambomen.nl/leiden/bijleveld.htm


 

Tegen het graf aan van de heer Bijleveld is het graf van Mevr. Wilhelmina Louisa van Vollenhoven, die huwde met de heer John Johnston op 10 mei 1867. Wilhelmina werd te ??  geboren 1837 (zie grafplaat)  en overleed 11 dagen na de geboorte van dochtertje Helen Jane Johnston op 8 nov 1872. Het dochtertje zelve overleed op 21 jan 1873.

(N.B. Er is een website op My Heritage die beweert dat mevr. Wilhelmina Louisa van Vollenhoven te Rotterdam in 1832 werd geboren. Da's een andere zunne !! Deze bewuste dame uit 1882 stierf in 1882 en heeft de zonnige stranden van voormalig Indië nooit egzien bij mijn weten.)

John Johnston werd geboren te Batavia op 8 aug 1843 en huwde ten tweede als weduwnaar met mevr. Sara Antonia Witzenrath. Hij overleed te Soerabaja 17 okt 1894 conform krantenbericht getekend door de weduwe Witzenrath.

(N.B. Er stierven ook de personen geheten John Johnston te Surabaja op 5 aug 1885 en op 15 maart 1912 te Kediri. Onbekend of zij familie waren.) 


 

Hieronder het familie graf van de families de Haan, Stecher, Gill, Reyckers, Aarem Vissers.

Zie verder het grafopschrift uit de BRP11 daaronder,  om te lezen wie er ligt begraven in het familie graf. Het gaat me te ver om het allemaal tot in detail uit te zoeken voor die verdwaalde enkeling die misschien bij de gratie 's langs komt fietsen.

 


 

Moge zij allen in eeuwige vrede hun rust hebben onder de hoede en genade van de Allerhoogste

 

Top