Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Wederom een speciale pagina over het Kerkhof Peneleh te Soerabaja en wel met name het graf van de familie MACHEREZ nummer B3007.

De oorsprong en copyright rechten heb ik op de foto's geplaats, waarvoor dank aan eigenaar.

Waarom mijn speciale belangstelling voor dit graf B3007?

Om de volgende redenen:

  • De foto's op zichzelf vind ik al zeer bizonder, omdat ik leven en dood zie op de foto's; ik zie ouderdom en jeugd en ik zie dat de wereld gewoon doordraait, wat of wie het ook betreft.
  • De familie Macherez (afkomstig in het verre verleden uit Soissons e.o, Frankrijk en is gerelateerd aande familie van DORT waartoe Wieteke van Dort natuurlijk ook toe gerekend wordt.
  • En de echtgenote van de heer Leon Ernest was mvr. Henriette Bernardine Vincent en daar ben ik op mijn beurt weer aan gerelateerd via de oudste zoon van mijn over overopa Joseph Johannes.

Maar dat allemaal (al die gerelateerdheid etc) ga ik hier dus niet tot in detail openbaren. Ik zal enkele informaties verstrekken en that's all. De rest mag men zelf uitzoeken als men er tijd en zin in heeft.

 

Een spelend klein meisje op een oude graftombe, de was hangt te drogen onder het afdak, beschut tegen de regen en of de te felle zon, hopen vuil zowat overal....en hetgeen een normale aanblik is voor dit kerkhof Peneleh te Soerabaja en rechts op de foto het bewuste graf waar ik hiernavolgend iets over zal openbaren. 

 

 

Een vooraanzicht en de verwonderde blik van het spelend meisje, zich verwonderd afvragend wat in godesnaam de fotograaf aan het doen is, want voor haar is dit domein haar speeltuin en niet iets wat de moeite waard is om nader te bekijken. Weet zij veel? Zij is klein, zij speelt en komt weer naar huis toe als papa of mama haar roepen om te eten.... En als het een feestdag is, dan is er een kip of haan minder aan het rondscharrelen, maar voorlopig dolen zij ook maar rond op zoek naar een paar magere wurmpies of een ander soort kruipend fladderend sjirpend krekelbeestje....

 

 

Opschrift op de grafplaat:

Hier rusten LEON ERNEST MACHEREZ, geb. 20 maart 1852, overleden 3 jan 1914. OTTO ALFRED VEERHOFF, geb. 14 okt 1882, overleden 23 april 1924. MADELEINE HENRIETTE VAN NES - GEBOREN MACHEREZ, geb. 7 nov 1897, overl. 9 aug 1926.

NIET vermeld op de grafplaat maar WEL in dit graf begraven: HENRIETTE BERNARDINE VINCENT begraven op 26 juni 1946. (Bron BRP10 IGV). Zij werd circa 1865 geboren en was een dochter van Frederik Johannes Vincent en Antonia Johanna Bertsch.

 

Toelichtingen:

Leon Ernest Macherez (o.a. koopman/momteur/agent van Cy de Lives - Lille) was gehuwd met Henriette Bernardine Vincent en uit dit huwelijk kwamen meerdere kinderen voort waarvan een enkele op jeudige leeftijd overleden.

Kinderen behalve Magdeleine ook: Louise Jeanne Henriette - roepnaam Wies of Lies;  Leonie Adrienne;  Albert Johannes; Helene Mathilde Emilie).

Otto Alfred Veerhoff (koopman van beroep te Soerabaja) was gehuwd op 8 maart 1917 te Soerabaja met Madeleine Henriette Macherez (dochter van Leon en Henriette). Otto was geboren te Amsterdam 14 okt 1882 en zijn ouders waren Friedrich Veerhoff en Henriette Kothe.

Magdeleine Henriette Veerhoff- Macherez hertrouwde op 28 sept 1925 met Gerard Elias van Nes en Magdeleine overleed nog geen jaar na haar tweede huwelijk.

Genealogische details Otto Alfred Veerhoff:

Ouders: Johann Friedrich Augus Veerhoff, geboren 9-9-1840 Versmold Duitsland, overleden Amsterdam 26-1-1905 en Henriette Franziska Kothe, gehuwd op 17-4-1879 te Amsterdam.

Broers en zussen waren:

Heinrich Friedrich *15-12-1879 huwde Maria Boonacker,

Herman Heinrich * 14-7-1881 huwde Wally Johanna Theophile Seika Bremen,

Wilhelmine Henriette *3-11-1883 huwde Lubbartus Bouman en

Carl Louis *23-12-1886 huwde Hendrika Femmina Scholz.

Hieronder een foto van het ouderlijk huis te Hilversum van Otto Alfred, destijds gebouwd in 1914 in opdracht van zijn moeder. Ik weet niet of Otto nog in dit huis heeft gewoond, aangezien mij onbekend is wanneer Otto naar voormalig Indïe ie vertrokken en lokatie details verstrek ik hier ook niet.

 

 

 

Overige zijdelingse informatie over de familie Macherez:

  • Advertentie: overl. 30 nov 1969 te Haarlem: Heden overleed onze lieve LEONIE VAN NES - MACHEREZ, oud 74 jaar. Getekend uit aller naam: Fred Veerhoff en Ada Veerhoff geboren Schuilenburg. Wat mij opvalt is dat er geen tante of nicht of iets dergelijks geplaatst is in de tekst.
  • Ada Veerhoff Schuijlenburg had een vriendin Netty Lopes Cardozo, die in 1942 een afscheidsbrief schreef aan Ada (vermoord 30 sept 1942 te Westerbork.) Deze is te lezen op de website https://www.joodsmonument.nl/nl/page/379334/afscheidsbrief-uit-westerbork
  • Verloofd 31 juli 1912 te Soerabaja: Leonie Adrienne Macherez met Harry Theodoor Marius van Nes (Let op: Soms ook genoemd van ES !!!) ...Harry overleed 22 april 1927; hij was chemisch adviseur bij de firma Anemaet & Co te Soerabaja en stapte over naar de firma Oei Tiong Ham te Semarang. (Historici, die bekend zijn met voormalig Ned. Indie en boven al Semarang, weten wie de heer Oei Tiong Ham was.)
  • Willy van Dort (arts) * 11-8-1898 Tegal en + 25-10-1958 te Helmond, huwde Helene  Mathilde Emilie Macharez te Soerabaja 12 nov 1924. Zij was geboren 12-9-1902 en overleden Voorburg 27-10-1946. Willy van Dort is gerelateerd aan Wieteke van Dort.
  • Mevr. Henriette Bernardine Macherez-Vincent woonde als weduwe Embong Tjermee nr. 3 te Surabaya. Zij won ook nog eens een prijs voor speciale hondenrassen. (bron KB 1936 of 1939. Vergeten. In 1929 verhuisde zij, ik dacht naar Kajoon te Soerabaja.)
  • Louise Johanna (soms ook Jeanne) Henriette Macherez huwde 24-10-1915 (echtscheiding 27-7-1931) te Soerabaya met Willy Robert Weise. (Almanak noemt bij de vermelding van echtscheidng de trouwdatum als 24-10-1914. ?? ) !! Robert Weise was chef van de firma Resink te Semarang. Nog meer vraagtekens: Haar geboortedatum wordt genoteerd als 16 maart 1888 maar ook als 16 dec 1888 te Pekalongan. Zij werd in 1923 te Jogja gedoopt. (Bron IGV)

 Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

Top