Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh Surabaya - dec 2019 deel 2

Met foto's gemaakt door de heer Bima Bagus Pambudhi in de maand december 2019, waarvoor dank. 

Het betreft de graven van families/familieleden RITTER, VAN LEUVEN, VAN LIGTEN, KÄMMERER, SMITS REIJNEKE en waar mogelijk aangevuld met enkele details. (Zie ook deel 1 voorafgaand aan deze pagina.)

Alle foto's zijn het eigendom van de heer Bima Bagus Pambudhi, tenzij anders is vermeld.

Bronnen: Ind.almanak, Openarch, KB, Register almanakken en openbare internet sites. 

 


Het familie graf van Smits en Reijneke.

Aanvullende informatie over de heer Leonardus Johannes Smits en zijn weduwe Marie Francoise Cecile Reijneke kan men vinden op de volgende link, te weten pagina 6 en 7 Bijlage Reijneke 1, geschreven door Roel G. de Neve. Ik bemoei me er verder niet mee op deze webpagina. 

https://docplayer.nl/8098383-De-voorouders-en-familie-van-francoise-pauline-marie-boermeester-betovergrootmoeder-van-prinses-laurentien.html   Jaja, u leest het goed: Prinses Laurentien.

Horace Emile William Reyneke heb ik niet kunnen traceren.

Wel als extra het volgende:

RA 1916 zegt: Overleden 31 mei 1915 Marie Francoise Ceciël ReYneke te Surabaya. (Let op afw.datum op graf)

RA 1854 zegt: Geboren 14 maart 1854 Marie Francoise Ceciel ReIJneke te Surabaya.

RA 1881 zegt: Gehuwd 8 mei 1880 te Surabaya Marie FRANCAISE CICIEL REINEKE  met Leonardus Johannes Smits.

 


Jan Cornelis van Leuven. Zo goed als niets kunnen vinden, wat hij voorwerk deed etc.

Hij huwde in de Padangsche Benedenlanden op 8 sept 1875 met de Niasche Christen vrouw Maria Magdalen Dorothea. (RA1876)

Hieruit kinderen, waaronder dochter Cornelia Maria * 6 okt 1876. Zij huwde Johannes Franciscus Padberg op 11-1-1905 te Surabaya.- zie scan IN hieronder. Haar moeder leefde in 1905 in elk geval nog. Haarvader was al in 1901 overleden.

 

 

 


 

Het graf van de heer Ritter.

Hij huwde de Christen vrouw Johanna Wilhelmina Tadje te Surabaya op 14 maart 1867 (RA1868)

Het bijna complegte verhaal van de vader van Joseph Emanuel Wilhelm Ritter, zijnde de militaire arts (als chirurgijn begonnen)  en later ook Adsistent Resident te Borneo en Sumatra de heer Wilhelm Leonard Ritter, kan men lezen via deze link: 

https://www.dbnl.org/tekst/_ind004199101_01/_ind004199101_01_0008.php

 

Moge in vrede rusten.

Top