Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 29. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.     

 

Een eigenaardige foto. Omgekeerd gefotografeerd door de fotograaf zich noemend Prast013 en hoogstwaarschijnlijk gefocussed op het panorama van de overige graven. Graf rechts op de foto met ijzeren kruis.

Het betreft het graf van de kleine Maria Cavier.

Conform BRP12 luidt de tekst:

Hier rust ons innig geliefd kind Maria Cavier, geb. 14-101882. Overl. 12-10-1890. Rust zacht lieveling.

Er staat Ons innig geliefd kind.... Dus er waren in elk geval een vader en een moeder toch?

 

Echter wat is er nog meer voor eigenaardigs aan, behalve dat de foto van omgekeerde zijde is gemaakt?

De RA 1884 zegt: Geboren Soerabaja MARIA SCHOREELS op 14-10-1882.

De RA 1891 zegt: Overleden Soerabaja MARIA SCHOREELS op 12-10-1890.

 

Zou mijn hieronder geopperde mening de oplossing kunnen zijn?

Er was een Belgische militair geheten Guillaume Schoreels, die een relatie had met een (lokale) dame en daar kinderen bij kreeg (Maria *1882 en Josephina *1883) en vader Guillaume overleed in 1884. De moeder krijgt dan een relatie met een heer Cavier (militair??) en deze adopteerde de twee kinderen zonder echter dit officieel te laten registreren.

Het doopregister Krancher dot com geeft geen uitsluitsel wie de ouders waren van Maria en Josephina.

Josephina huwde in 1909 te Semarang met Martinus Leopold Christoffel geboren Semarang 1874 en overleden Semarang 1910. Hij was militair en zijn ouders waren Martinus Christoffel en TJARIE (lokale christenvrouw).( Studbook Openarch.nl). Uit huwelijk Josephina en Martinus een dochter Regina Odilia Margaretha Aletta (Alettha) Christoffel *Semarang 2-12-1909 en +Rotterdam 30-1-1956 en gehuwd met de heer CLAVIER.

 


 

Hier onder het graf van Meintje (Mijntje)  Maria PEREIRA. (Oudtante van me via Phefferkorn.)

Zij huwde op 26-5-1884 te Soerabaja met Richard Lewis. (RA1885 zegt: Meintje Maria PAREIRA.)

De tekstgraf: Zie scan uit de BRP hieronder.

Ter verduidelijking enkele wetenswaardigheden maar niet alles, want het betreft mijn familie. Dus als men meer wilt weten, gaat uw gang en zoek het zelf op. Van mij geen verdere gegevens als enkel datgene wat ik hier loslaat. Lekker puh.

Johanna Frederika Pereira - Phefferkorn was de mama van Meintje en haar papa was Jan Josef (ph) Pereira. Meintjes echtgenoot Richard overleed in 1914. Zij kregen een dochter Marion (1885-1978). Jan Josef Pereira ligt begraven in B555 samen met leden van de familie Hardy, van Casand en Dekema.

Gerelateerde families: Pereira, Phefferkorn, van Zwieten, Wendelstich, ten Cate, Dom, Boudriot, Johannes, Ronkes, van Casand, Dekema en Hardy...Gaat uwes gang.

Richard Lewis genaturaliseerd KB 11/9/1903 Staatsblad 18. Hij was geboren in Engeland te Elmstone en had als beroep koopman.

 

En als men werkelijk geinteresseerd is, dan zoekt men op deze site, ergens op een pagina heb ik veel meer uit de doeken gedaan.

 

 


 

Hieronder het familie graf Couwenberg van Gijen.

Uit de BRP 6 de tekst + aanvullende opmerkingen

Ernestine's vader was Johannes Bartholomeus van Gijen, gepensioneerd legerkapitein en tevens suikerfabrikant. 

Ernestine en Johannes huwden op 29-10-1867 te Soerabaja (RA1869 schrijft Ernestine Adriana Theodora enz ipv Ernestine Theodora Adriana enz.enz.)

Johannes was opzichter Boswezen, was mede eigenaar van een suikerfabriek te Jombang (welke??) en had een zilvermederij.

Na de dood van zijn echtgenote had hij een relatie met Anna Victoria Guldenaar.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Zie voor vervolg de pagina Kerkhof Peneleh deel 30.

 

 

 

 

Top