Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh - een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 2 Peneleh the last retreat in Surabaya.

 

De hieronder getoonde foto's van de graven zijn screenshots uit bovengenoemde film, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok - kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

 

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA - zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109 

 

Helaas vertoont het filmpje geen betere volledige beelden, maar daarom is mijn eer en respect voor de begravenen er niet minder om.

Wellicht hebben belangstellende nabestaanden er toch wel iets aan, als is het maar een fractie.

 

Hieronder het familiegraf van Ligten. Deze familie was zeer ruimschoots vertegenwoordigd in het voormalig Nederlands Indië en heb me verder er niet in verdiept. Het gaat me hier slechts om de graven of wat er van over is.

Ter verdere informatie heb ik scans uit de BRP toegevoegd.

Aanvulling: W.D. van Ligten was WOUTER DIRK VAN LIGTEN.... W.A. van Ligten was WILLEM ALEXANDER VAN LIGTEN en A.E. van Ligten is mij helaas onbekend.

 


 

 

Hieronder het familiegraf MIDDELKOOP, SLEEBOS, SWART, MEIJER en aanverwanten. Deze families war zeer ruimschoots vertegenwoordigd in het voormalig Nederlands Indië en heb me verder er niet in verdiept. Het gaat me hier slechts om de graven of wat er van over is.

Ter verdere informatie heb ik scans uit de BRP toegevoegd.

Het is mij onbekend of de grafplaat bij het getoonde graf behoort. Voor het zelfde geld heeft men het maar in een verdomhoekje neergedenderd met de gedachte "Suchen Sie es maar aus." Aan de rechterkant van het hek staan ook een aantal brokstukken bij elkaar gestapeld.

Er moeten meerdere graven van deze families liggen, maar waar ik helaas geen beelden van heb.

Zo weet ik dat ook begraven ligt op Peneleh: Johan Hendrik Swart (29-5-1865 Soemenep / 25-7-1929 Surabaja), zoon van Dirk Swart en Emelia Magdalena Sleebos. Johan huwde Catarina Gasparina van Middelkoop.(17-4-1868 / 2-12-1945). Maar het graf is niet meer herkenbaar.

 

Maar er is in Soerabaja ook nog het "beruchte" spookhuis wat ooit eigendom was van leden der familie van Middelkoop en op het terrein van het spookhuis liggen ook nog diverse graven van enkele leden der familie. (Ik dacht 5 graven). Later werd dit huis aangekocht door een chinese familie en nog later is dit gebouw als Cultureel erfgoed verklaard door de Indonesische regering. Daklozen schijnen er hun domicilie te hebben en verklaarden nog nooit spoken oid gezien gehoord te hebben.

 

 

 

Waar de leden van deze familie precies begraven liggen? Ik weet het zeker: ergens onder de vloeren van de armoedige huisjes van de daklozen.

 

Wil men meer weten over de families SWART en SLEEBOS en aanverwanten, klik dan op de link:  https://www.spincemaille.be/Sleebus/g0/p87.htm

 

 

Mijn wens desondanks: Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top