Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 25. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.  

 

Hieronder het familiegraf van de familie van Dijk en Davidsz. Jammer dat er wandelende sate kambings bij zitten. Daarom heb ik de grafplaat uitvergroot en de sate's weggehaald. Ik heb de voornamen van de overledenen erbij gezet.

 

Hieronder een overlijdens advertentie van de moeder van Anna Maria Davidsz en ook daar heb ik de voornamen bijgedaan van de broers/zusters van Anna Maria Davidsz. Broer Willem Frederik Hendrik, broer Robert Emile en zuster Wilhelmine Caroline huwden pas NA 1895 (dood van hun moeder).

Opmerkingen bij bovenstaande advertentie:

Johannes Hendrikus (Henricus) huwde 1) Cornelia Charlotta/Charlotte Renne (+ 16-10-1901) en 2) Roohna.

Johannes Albertus Davidsz (zoon) huwde Susanna Carolina Noll te Madioen op 11-3-1890.

Willem Frederik Hendrik Davidsz huwde Maria Geertruida Theresia Lutz 27-11-1897 Soerabaja

Robert Emile Davidsz huwde 24-10-1903 Soerabaja Melanie Henriette Rosalie Perret.

Wilhelmine/Wilhelmina Caroline/Carolina Davidsz huwde 28-4-1898 Soerabaja Emile Eugene Prosper Perret. Hij overleed 15 maart 1942 !!  Oorlog. 

 

W.C. Waltman = Wilhelmina Carolina Waltman, huwde op 21-8-1861 te Soerabaja met Johannes Albertus Davidsz.(RA1862)

Maar: Filmnummer 1357858/100 zegt dat haar moeder W.R. Waltman heette en gehuwd was met J.A. Davidsz

 

Cornelis Theodorus Jacobus van Dijk - geboren volgens grafopschrift te Makassar op 4 maart 1862. RA1890 zegt: Geboren Sidhoardjo/Soerabaja. Hij huwde 18-2-1892 Soerabaja met Anna Maria Davidsz (RA1893). Hij overleed 21 mei 1920 te Pasoeroean (RA1921). Grafopschrift zegt Probolinggo. (Destijds vallend onder Pasoeroean.)

Anna Maria overleden - zie hieronder.

 


 

Hieronder het NUMMER B 1148 van het graf van de familie Halewijn, Wielandt, Polak, Raedt van Oldenbarnevelt. Voor geinteresseerden tenminste nog iets tastbaars wat herkenbaar is. Andere families moeten het doen met foto's van een stapel bakstenen zonder enig kenmerk.

Volgens BRP 12 zou de hieronder genoemde familie er moeten rusten. Ik heb helaas geen foto van het graf.

 


 

Het graf van de familie de Vries. Geinteresseerden kunnen aan de hand van het opschrift verder duiken in de geneaologie.

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten

 

Te vervolgen met de pagina Kerkhof Peneleh deel 26.

 

 

 

 

Top