Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh - de familie Schrant en Kervel.

Ooit werd geboren de heer Nicolaus Schrant en hij huwde te Bemmel op 27 mei 1820 met mej. Maria Everard; hij zag het voor gezien in Nederland, ging naar voormalig Ned. Indië en vestigde zich aldaar als notaris en stichtte er zijn gezin.

Uit dit huwelijk kwamen veel kindertjes uit voort; sommigen werden groot en een paar anderen overleden al vroeg als baby of kleuter/peuter helaas en tot zeer groot verdriet van beide ouders en familieleden.

Bij de research van deze familie heb ik mij slechts beperkt tot twee van hun dochters en uit ere en respect voor deze familie derhalve hier iets over hen, opdat de wereld hen niet vergete, want de familie werd wel heel vaak getroffen door leed.

 

Het graf B107 hieronder:

De peuters Petrus Christianus Henrikus *25-12-1851 en Franciscus *30-11-1849 Kervel waren de helaas vroeg overleden kinderen van de zuster van Henriette. Zie verder onder.

Verderop ligt nog een graf B131 van de familie, doch ik heb daar helaas geen beeld van. Volgens BRP11 moet dit het grafopschrift zijn. Dit was een broer van Henrietta en ook hierbij te ruste gelegd een vroeg overleden kind Lucia Joanna Maria * 13/6/1855 van haar zuster. (RA 1856 zegt: Rudolphus Godefridus Johannes Schrant). Hij was ambtenaar.

 

Hieronder een portret van de kleine Henrietta, die op 18/18 jarige leeftijd wegens ziekte overleed te Soerabaja en een scan van haar bidprentje.

 

De oudere zuster van Henriette was geheten Maria Catharina Schrant geboren circa 1828 en zij huwde de heer Petrus Joannes Antonius Kervel en zie verder de advertentie hieronder getekend door de heer Jacobus Johannes Hubertus Kervel, een broer en Jacobus was gehuwd met Laurina Frederika Theresia Roessingh van Iterson. (De krant spelde haar naam verkeerd.)

Maria Catharina overleed enkele dagen na vertrek van de boot uit Padang en zij kreeg een "zeemansgraf" evenals haar echtgenoot de heer Kervel die 2 maanden later op zee overleed.

Voor diegenen die genealogie als interesse hebben: de families van Krieken en Eibracht zijn gerelateerd. 

 

Moge zij allen in vrede rusten waar dan ook te land of te zee.

Top