Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 14....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 14. 

Foto's copyright :Cak Ndeso Banget / Mas Gregori.us (Lah, kok jenenge Ndeso??? Ndeso mlaku neng Suroboyo tah naik BeTor?)

https://plus.google.com/+CahNdesobanget/posts/2sfTvDSaLMX?pid=6142235200942896498&oid=117190370965138488529

Met dank/Matur nuwun Cak.


 

Hieronder het graf van Castalie Aline Louise Perret en verwanten. Castalie was geboren te Surabaya 16-12-1875 en gestorven te Surabaya op 17-07-1950. Zij was gehuwd met Johan Rups  op 22-08-1903 te Surabaya en hij was eigenaar van de tuinbouw-onderneming BETUWE te Batu/Malang. Haar ouders waren: Constant Charles Felix Perret gehuwd geweest met Jacoba Wilhelmina Stoelman en gescheiden van elkaar op 18-06-1881.

Een zus van haar was Celeste Leonie Augusta Perret en gehuwd met een oom van me de heer Nahapiet. Zij slaagde in 1884 voor de acte Hulp Onderwijzeres.

De familieleden Perret waren zeer ruimschoots vertegenwoordigd in Surabaya en Pasuruan. De Gebr. Perret waren commissionairs en er was een C. Perret die een foto atelier had te Soerabaja.

Op het familie graf staat het volgende:

 • Ter nagedachtenis aan Henriette Stoelman, geboren 10 mei 1833 en overl. 21 juni 1871. Rust in vrede.
 • Gewijd aan de nagedachtenis van onzen innig geliefden zoon Jules Perret ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 14 jaren. Rust zacht geliefde doode tot de eeuwigen morgen gloort 22.9.82
 • Castalie A.L. Rups-Perret geb. S'baia 16 dec 1875 overl. S'baia 17 juli 1950.

 


 

 

Het graf van mevr. Hermina Fredrika Trompheller geboren Bruins.

Ik ben er niet helemaal wijs uit geworden en heb derhalve hiernavolgend maar een summary neergezet over wat ik heb kunnen vinden. (Is het nu Bruins of is het Nicolaas? Of is het dezelfde persoon?) Er zal best wel een verklaring voor zijn, mocht één of andere belanghebbende er tijd en energie voor over hebben om het allemaal precies uit de doeken doen. Hoe het ook zij:

Moge mevr. Trompheller-Bruins haar eeuwige vrede hebben.

 

Ik noem de gevonden feiten hiernavolgend op, echter niet in volgorde. Ik heb letterlijk de initialen en namen overgenomen zoals zij staan vermeld.

 • George Harald Trompheller huwde op 01-04-1857 te Semarang met HERMINE FREDERIKA NICOLAAS.
 • RA1856 *Emma Catharina 08-07-1855 te Semarang. Ouders Georg Harold Trompheller en Frederika Hermine BRUNIUS (Bruins dus), ongehuwde lieden.
 • RA1855 *Mathilde Hermina Catharine 24-10-1853 te Willem I Semarang. Ouders H.G. Trompheller en Hermina Frederika Nicolaas. Extr.Verl 16-12-1853 (wat dit laatste ook moge betekenen.)
 • RA1858 *Friederieka Wilhelmina 13-01-1857 te Semarang. Ouders George Harald en Hermine Fredrika Nicolaas. Gehuwde lieden. (Vlgs almanak huwden zij pas op 01-04-1857).
 • RA1853 *Georg Bernhard Ernst Nicolaas, 14-07-1852 te Amboina en overleden 17-10-1853 te Semarang, één week voor de geboorte van zijn zusje Mathilde, zoon van Georg Trompheller en Hermine Nicolaas.
 • BRP10 Isaac Gerard KRAK huwde op 08-0-1873 met Mathilde Hermine Catharine Trompheller geboren te Semarang, dochter van Georg en Frederika Nicolaas.
 • BRP10 Thijs Risselada huwde op 24-08-1876 met Emine, dochter van Georg en Frederika Nicolaas.
 • BRP10 Peneleh graf 2896 : Hier rust mijn echtgenoot en vader Th. Risselada, in leven gep. apotheker 1ste Kl. Geboren 2 juli 1841. Overl. 9 sept 1909. Plus de namen: Frederika Wilhelmina Trompheller, begraven 13 aug 1919, Emma Catharina Risselada geboren Trompheller overl. 4 mei 1944. Hermina Remel Helena Emilie Risselada, begraven 3 mei 1947.
 • BRP10 Peneleh graf E8799: Mathilde Hermine Catharine - Wed. Krak geboren Trompheller, begraven 22-07-1907.
 • Naturalisaties: Volledige naam was Bernhard Georg Harald Ludwig Frans TROMPHELLER.
 • De overlijdens advertentie van George Harald Trompheller, getekend door H.F. Trompheller geboren Nicolaas. Hier wordt gesproken over 3(drie) nagelaten kinderen. Kind George overleed 17-10-1853 Semarang. Immers: Mathilde huwde Krak en overleed 1907, Emma huwde Risselada en overleed 1944 en Frederika Wilhelmina huwde niet en overleed 1919.

Hieronder een scan van de kwartierstaat van Thijs Risselada uit de stamboom van Schothorst - www.nikhef.nl Hier wordt gesproken over naturalisatie 1861....maar hij was toch in 1859 overleden. Duurde een aanvraag dan zoveel jaren??? Verder de opmerking over de achternaam Brunius(Bruins) en ook Nicolas....

 


 

Het graf van J.J.C. Francken. Weinig bizonderheden over de heer Johannes Jacobus Cornelis Francken.

Hij werd geboren op 01-12-1838 te Leiden en overleed op -06-02-1864 teSoerabaja en oefende het vak uit van Translateur/Tolk in de Chinese taal.

Hij was de zoon van Jacobus Johannes (winkelier te Leiden) en Wilhelmina Adriana Hoogenstraten en was de oudste van totaal 7 kinderen uit dit gezin. Werd op zijn 23ste eleve-translateur te Soerabaya in sept. 1862 en was ongehuwd. Vermoedelijk is hij aan een tropische ziekte bezweken? Of erfelijk? Zijn vader namelijk, overleed op 44-jarige leeftijd.


 

Het familiegraf van de familie BRENKMAN.


 

Scan onder: Links Vrouwe Caroline Helena Regina Calicher. Geboren te Pasoeroean 03-01-1846 en overleden Soerabaja 06-03-1906. Zij huwde (grafplaat midden) op 26-04-1865 met Cornelis Johannes Jacques Brenkman geboren Soerabaya 11-04-1842 en overleden Soerabaya 09-06-1910 en hadden onder andere een zoon (plaat rechts) geheten Anthonie Theodorus Willem Henri geboren te Semarang 13-04-1866 en overleden Djember 13-01-1898. (Hij was commies bij het spoor). Vader Cornelis Johannes Jacques was vendu commissionair op de Willemskade te Soerabaya en was oorspronkelijk kapitein NIL, gepensioneerd in 1866. Zijn ouders waren Cornelis Johannes Brenkman en Susette Guillette Michelle Doorschodt, gehuwd Banjoemas 05-05-1841

Grafplaat links: Vrouwe Caroline Helena Regina Calicher. In Amsterdam werd geboren Hendrik Calicher, die  (7-7-1838 te Soerabaja) huwde met Caroline Helena Kolmus (*27-2-1821 Soerabaja) wiens moeder Regina Cornelia Vlijsman heette. Hendrik werd uiteindelijk notaris te Soerabaya , maar was voorheen gestationeerd onder andere te Pasoeroean. Ik heb geen nadere informatie kunnen vinden wie nu exact de ouders waren van Caroline Helena Regina Calicher, maar ik hou het erop, dat Hendrik en echtgenote de ouders geweest moeten zijn, gelet op de voornamen en het gebruik destijds om te vernoemen en de plaats van vestiging/geboorte namelijk Pasoeroean. Er was geen andere familie Calicher te Pasoeroean woonachtig in die jaren. In 1854 wordt een andere dochter C.M. te Pasoeroean geboren, die later huwde met G. van Zalingen 1Lt leger. (Huwdatum 15-7-2870 Soerabaja en zij werd weduwe op 17-8-1875.)  Weduwe van Zalingen-Calicher tekent een rouwadvertentie met mededeling: Namens de familie is overleden oud 84 jaar op 24 okt 1905 de weduwe M. Calicher-Kolmus.

Hendrik overleed te Soerabaja op 30 dec 1894. Er waren meerdere kinderen uit het huwelijk van Hendrik Calicher en Caroline Kolmus, maar dat mag men zelf uitzoeken. Hendrik was in 1846 trouwens 1ste Luitenant van de Schutterij van Pasoeroean.

 

Aanvulling 28 juli 2016 verkregen van Hans Immink, waarvoor dank.

Quote: 

Hier nog wat asal oesoel betr. Calicher-Kolmus (Peneleh deel 14) :

Hendrik Calicher, Zoon van Henri Calicher en Elisabeth Wildschut, Geb. Amsterdam 29 okt 1816 (of 1817 vlg. Kweekschool v.d. Zeevaart A'dam), Overl. Soerabaja 30 dec 1894, Huw. Soerabaja 7 jul 1838 Carolina Helena Kolmus, Dochter van Frederik Cornelis Kolmus en Regina Carolina Vlijsman, Geb. Soerabaja 27 feb 1821, Overl. Soerabaja 24 okt 1905.

Unquote.


 

Scan onder: Jules Richard Clarens Brenkman. Geboren Soerabaja 31-05-1882 en overleden 20-04-1891 Soerabaja.

Volgens de Ind. Navorscher zijn bijgevoegd: Edwind Brenkman (zoontje) begraven 18-06-1924;  Otto Neville Arthur (zoon), begraven 03-12-1929 en hij was gehuwd met Helena Christina Adolfine HANDT;  Hendrikus Cornelis Adrianus v.d. Griendt  - schoonzoon (begraven -1-05-1932) en hij was gehuwd met Lena Marie Julia Brenkman.

 

Extra informatie verkregen via Maudy Limrahwana ( Met dank) wat betreft een voormalig vakantiehuis van de familie van Zalingen te Tretes en verwees me naar de webblog welke ik bovenaan de foto's heb geplaatst. 

Ik ben zo vrij geweest om de foto's van deze webblog te dupliceren, wel met de vermelding erbij dat dit het copyright en prive eigendom is van de webmaster/eigenaar van de webblog.

 


 

 

 

Klik hier om door te gaan naaar de pagina Peneleh 15.

 

 

 

Top