Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 28. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.    

 

Hieronder het graf van Francisca Wilhelmina van den Els geboren Moerland. Graf E4541.

Ook hier wederom het verhaal dat ik de foto geretoucheerd heb, omdat zo nodig een dame erbij moest poseren, links staande naast de hoofdzuil; dus de dame heb ik netjes weggepoetst omdat ik daarmee mijn respect kan betonen aan de begravene.

De originele foto is gemaakt door Rudy Prayitno jan 2014.

Francisca Wilhelmina Moerland was een dochter van Leonardus Moerland en de Raden Ajoe MENIPE. (Conform Film 1357859 akte 51.)

Zij huwde Mattheus van den Els te Soerabaja op 27 juni 1878. Uit dit huwelijk kinderen.

Zij had tenminste één broer geheten Carl Leonard Moerland, geboren 2-6-1859 te Malang. Conform Studbook Openarch was zijn vader Leonardus Jacobus Moerland en zijn moeder MANIPA.

Hieronder de overl. advertentie van Carl Leonard Moerland. Carl ligt begraven in graf B2813 en de BRP 11 zegt het volgende letterlijk gequoted: "(Basistekst) Echtg. Leonard Moerland geb. 2-6-1859 Overl.25-5-1908. Kapelmeester Schutterij."

Scan boven: De weduwe D. Moerland-Heij was Dorothea Johanne Henriette Davide Heij (geb. 31-1-1866) en zij huwde te Soerabaja op 28 febr 1885 met Carl Leonard Moerland (RA1886). Na de dood van haar echtgenoot vertrok zij naar Malang alwaar zij overleed op 24 mei 1910 en ligt begraven op het oude kerkhof Klodjen Lor = Noord Klodjen te Malang. (Niet meer bestaand, tenzij er ergens in één of andere achtertuin van de kampong nog een verdwaald stukje graf ligt weg te rotten of gebruikt wordt als weetikveelwat. Staan nu grote kantoren en een grote overdekte pasar Klojen.)

De almanak noemt "Klod jenglor" hetgeen fout is.

Ik herhaal voor de behoeftigen die leergierig zijn naar de Javaanse taal: LOR = Noord, KIDUL = Zuid, WETAN = Oost en KULON = West en KULO = ik. OK? Niet vergeten aub, want dat is het minste wat je toch moet weten als je deels Javaanse voorouders hebt gehad en rujak lust.

Haar grafopschrift: "Hier rust Dorothea Moerland - Heij. Geb. 31 jan 1866. Overl. 24 mei 1910. R.I.P. "

De ouders van Dorothea Johanne Henriette Davide Heij waren: Theodor August Daniel Heij en mevr. Demoe (Krancher dot com met opmerking: moeders naam moeilijk leesbaar)

 

 

Ter extra info met vraagteken mijnerzijds:

RA 1885 zegt ook: Gehuwd te Soerabaja op 20-10-1883 CARL LEONARD MOERLAND met ALEXANDRINE MARIANO.

Ik heb niet kunnen vinden of het hier dezelfde Carl Leonard Moerland betreft en zo ja, of Alexandrine dan vroegtijdig is overleden of dat er een scheiding plaats heeft gevonden.

 

Doopregister Krancher dot com zegt:

1854 geboren te Menado en gedoopt register 1862/1868/2351 ALEXANDRINA ROSALINA MARIANO met vader J. Mariano en moeder Maria Magdalena Mollet

Zie verder ook de pagina Kerkhof Peneleh deel 30 voor de genealogie Mariano en Mollet.

Zie verder ook de pagina Kerkhof Peneleh deel 35 voor betere foto's van het graf van Francisca Wilhelimna van den Els geboren Moerlandf.


 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Zie voor vervolg de pagina Kerkhof Peneleh deel 29.

Top