Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 26. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.   


Alle drie foto's hieronder zijn van Tony Fernando Mei 2019.

Hieronder het familie graf van Jan Fabius en zijn echtgenote Félicité Josephine Croese.  Graf B2118

Hieronder het graf van de familie Hoeke.

 

Een bredere opname van de graven van de familie Hoeke links (Graf B2117) en familie Fabius Croese (B2118) in het midden. Het graf rechts heb ik niet kunnen ontcijferen. De BRP vermeld geen nummer B2119

Jan Fabius had een broer genaamd Elias Fabius - Directeur Brand Assurantie Mij de Oosthoek te Soerabaja. In 1898 werd de mij uitgebreid met De Westhoek, De Noordhoek en De Kalimaas.

Elias was gehuwd ten tweede) met Félicité Josephine Croese in Amsterdam op 16-6-1870. Dus opletten aub.

-----

Johan Hendrik Engelbertus Hoeke huwde Banda Neira 1) 24-4-1838 met Apollina Pellepina Hartog. Zij overleed 20-7-1870

Hij huwde 2) Banda Neira 1-5-1871 met Louisa Maeia Elisabeth Boulet.

 

Uit de BRP 11: 

+ / Ter nagedachtenis / aan onze / dierbare ouders / Johan Hendrik

Engelbertus Hoeke / Louise Marie Elisabeth Hoeke / geb. Boulet / en /

Caroline M. Hoeke / J.H.Ch. Hoeke / S.A.E. Hansen geb. Boulet /

Eutropia Hoeke, E.L.J.C.L. Hoeke / R.I.P. / +

[Johan Hendrik Engelbertus Hoeke, overl. 7-2-1892 (RA 1893,407);

Louise Marie Elisabeth Hoeke geb. Boulet, begr. 29-10-1924;

Caroline Marie Hoeke, overl. 20-3-1884 (RA 1885, 288); Jules Hendrik

Charles Hoeke, overl. 26-10-1907 (RA 1909,118); Sophia Antoinetta

Elisabeth Hansen geb. Boulet, overl. 6-3-1886 (RA 1887, 335);

Eutropia Hoeke, overl. 26-12-1918 (RA 1920, 154); Engelbertus

Lourent Julius Carl Lambert Hoeke, overl. 16-11-1897 <RA 1899, 447)]

 


 

Alle drie foto's hieronder zijn van Tony Fernando mei 2019.

 

Hieronder het graf van Mejuffrouw Maria Barendina van Soen. Graf B926 zowelhet onderste deel alsmede het bovenste deel.

Ik vermoed dat Maria (het onderste deel) mede werkzaam was in het mode magazijn van haar broer 

 

Het bovenste deel van graf B926. Hier rust mijne geliefde echtgenote Anna Maria Engelina van Soen geboren de Ruyter  'sGravenhagen 26 aug 1853 Soerabaja 16 nov 1881.

Zij was gehuwd met de heer J.M. van Soen, broeder van Maria Barendina van Soen.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten

 

Voor het vervolg zie pagina Peneleh Kerkhof deel 27

Top