Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh Kerkhof Graf B853 met leden van de familie VOORHOEVE, DRÉGE en PARIZOT.

 

De foto van het graf B853 te Peneleh toont slechts de grafplaat met de begravene als volgt hieronder:

Djonggring Seloko Mahameroe Semeroe VOORHOEVE, een kind van amper 2 jaar oud met een Nederlandse achternaam en voornamen vernoemd naar vulkanen nabij Malang/Pasuruan.....

Djonggring Seloko, een vulkaan nabij de Semeroe

Mahameroe, de top van de vulkaan Semeroe.

 

  

Dat wekte natuurlijk mijn nieuwsgierigheid op en zocht maar eerst in de lijst van Dodenakkers met de graven en namen te Peneleh en vond dat graf B 853 ook nog gebruikt werd voor andere overledenen, te weten:

2 Kinderen WILHELM PARIZOT (+28-4-1882)  en ERNST PARIZOT (+16-10-1883) en bovendien wijlen de heer CHARLES EMILE OSCAR DREGE. (+19-8-1898)

Eerste gedachte die opkwam bij me: Familie dus !

Niet helemaal dus, gedeeltelijk slechts, want een nadere kijk op de lijst van de dodenakkers bracht aan het licht, dat de grafrechten in beheer waren van PARIZOT en ook van VOORHOEVE REISS & Co.

Dus dat werd uitzoeken en na wat speurwerk kwam ik het volgende te weten:

In de almanakken verschenen de namen van LOUIS PARIZOT en GUSTAV PARIZOT, afkomstig uit Duitsland die naar Java trokken. Louis vestigde zich te Soerabaja. Hij was tevens Procuratiehouder van de handelsvereniging REIS en Co. (RA1891) Chef was: H.C. Voorhoeve en eveneens proc.houder was C.J. Textor en C.J. Textor was de broer van Maria Carolina Textor die gehuwd was met de heer Charles Emil Oscar Drege.

Louis moet tenminste reeds in 1871 te Soerabaja verbleven hebben, aangezien hij zich te Batavia meldde in het Marine Hotel in juni 1871 komende uit Soerabaja. Hij was tevens directeur van een Brand Assutantie Mij te Soerabaya die in 1897 werd geliquideerd.

 

Ook in Indië was aanwezig, woonachtig. werkzaam de heer Gustav W(ilhelm) Parizot, die (in 1888) vertrok naar Zanzibar om uit hoofde van zijn ervaring (20 jaar planter te Kedir/Blitar koffie) aldaar namens zijn werkgever Duitsch Oost Afrikaanse Plantage Mij, nieuwe werkterreinen te ontginnen. Hij was in Hamburg geboren. Familie van Louis Parizot??? Broer, vader, neef, oom??? De opzet te Zanzibar mislukte en in april 1890 arriveerde de heer Gustav Parizot om aldaar (Rabaloeng Randjang) een tabaksplantage op te starten.(KB, Soerabajaasch Handelsblad juni 1890). Gustav was al in 1869 te Soerabaja als medewerker/direktielid van König & co. In 1865 meldde hij zich in het Hotel der Nederlanden te Batavia met titel Hoofd Ingenieur. Hij was gehuwd met een zuster Hermine van de heren Bultzingslöwen.(waarvan één Militair was.)

Het is mij onduidelijk wie de ouders waren van de twee kinderen Parizot in graf B853, aangezien in 1876 en 1879 mevr. H. Parizot-Bultzingslöwen te Soerabaya beviel van kinderen. (Trouwens ook het gezin van Louis werd verblijd met de geboortes van kinderen....Louise Katchen Parizot geboren, vernoemd naar vader Louis.)

 

Hieronder het huis van de familie Parizot te Embong Malang Surabaya (Collectie Tropenmuseum). 4 Heren besnord waarvan er één met een baard (links).

 

 

Een foto van het KITLV met bijtiteling: Thuis bij de familie Embong Malang Soerabaya levert ook geen bewijzen op, maar de persoon met de baard staat wel op die foto. Ik vermoed dat de persoon met de baard de heer Gustav moet zijn.Iets meer over de familie DREGE.(Met een accent grave op de eerste "e").

Charles Emil Oscar DREGE huwde te Batavia met Maria Carolina TEXTOR. De RA1875 zegt: Huwelijk op 4-6-1874 met Maria Carolina FECTOR...Nah ja, als het beessie maar een naam heeft toch???)

Te Batavia verscheen een advertentie op 18-4-1891: Te FRANKFURT overleden op 18 maart 1891 CARL JULIUS TEXTOR. Getekend door Maria DREGE - geboren Textor en Charles Drege.

Carl Julius Textor was een plantendeskundige - zie Nationaal Herbarium Nederland en was gehuwd met Emilie Albertine van Baak. De familie Textor was/is vrij uitgebreid en wijd en zijd verspreid.

Overleden 12 april 1928 in het St. Carolus ziekenhuis te Weltevreden Batavia Mver. de Wed. M.C. DREGE-TEXTOR. Getekend door H. Charles DREGE 17-4-1928. (zoon??). Zij werd te Batavia begraven daar waar wijlen haar echtgenoot circa 1000 km verder ligt op Java te Soerabaja.

Het echtpaar DREGE-TEXTOR had tenminste een dochter Louise Alexandrine (*17-6-1885 Batavia), die huwde met Hendricus Daniel BAGINIets meer over de familie VOORHOEVE.

 

De ouders van DJONGGRING SELOKO MAHAMEROE SEMEROE VOORHOEVE waren

HERMANUS CORNELUS VOORHOEVE (1843-1904) gehuwd met MARIA JOHANNA FREDERIKA ELEONORA DE QUAY. (1855-1942). Johanna's voormoeder kwam van NIAS.(Overl. adv. Haarlems Dagblad 6 jan 1942 overleden Oots Indië.)

Andere kinderen van totaal 7 uit dit huwelijk en allen geboren te Soerabaya, waren:

  1. Hermanus Cornelis (1874-1921)
  2. Maria Louis Weliran (1877-1945)...Wederom een naam van een vulkaan nabij Malang
  3. Eleonora Adrienne Christina Widodaren (1879 -??) Naam vulkaan toevoeging.
  4. Bonifacius Antonius (1881-1906)
  5. Jacobus Gustav Adolf (1885-1918)
  6. Otto (1890 - ??)

De familie Voorhoeve moet waarschijnlijk een buitenhuis gehad hebben nabij Malang, want vader Hermanus stierf te TOSARI, maar dat kan ook in het sanatorium geweest zijn. In elk geval: de binding met Malang moet groot geweest zijn gelet op het feit dat 3 kinderen een vulkaan naam als toevoeging kregen.

Gegevens bovenstaand TEN DELE van de websiteen deels aangevuld uit andere bronnen.

http://www.geneagraphie.com/familychart.php?familyID=F201306&tree=1

 

Moge zij allen rusten in vrede.

 

 

 

Top