Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof deel 18.

 

De foto van het graf is gedateerd 25 september 2016 en kan anno mei 2019 veranderd van uiterlijk zijn en afkomstig van de website https://kimbaharisukolilobaru.blogspot.com/2016/09/arek-love-suroboyo-blusukan-makam-dan.html

 

 

Tja, de kleine Elly.

Het volgende graf  te Peneleh B2616 van de kleine ELLY MANSVELT BECK. Weinig te vinden en is ook niet verwonderlijk, want zij was een klein lief meisje dat plotsklaps een engeltje werd.... Geboren 31 maart 1903 en overleden 5 febr 1904....

Geen tekst zoals bijvoorbeeld "Hier rust ons lief kindje of zoiets"....Kil en koud aandoend.... slechts een kruis met naam en geboorte- overlijdens datum.

 

Dag klein Engeltje, bij deze dan namens mij, 115 jaren na je overlijden, opdat het kille koude verdwijnt.....

"Moge jouw kleine zieltje in de zonnige speelweide daarboven gelukkig zijn met andere kleine engeltjes naast je spelend en dartelend tussen de hemelse bloempjes.... Misschien speel je wel met 3 andere kleine engeltjes die mijn naam dragen, alleen God weet het."

Weet je wie jouw papa en mama waren? Jouw papa was Johan Louis Mansvelt Beck en jouw mama was Emilie Gertrude Madeline van Delden en men noemde haar Lily en jij had broers en zussen. Geloof je me niet? Ik weet dat je kunt lezen, want dat hebben de grote engelen jou geleerd toch; dus kijk maar op de verlofkaart toen jouw familie in 1919 met verlof naar Nijmegen ging.

En jouw papa woonde, lang voordat jij geboren werd in Buitenzorg en werkte daar op de Algemene Secretarie als 1ste Commies. En als ik me niet vergis was er te Buitenzorg een oom van je ook werkzaam als ambtenaar....En later werkte jouw papa als boekhouder bij het Marine Etablissement van Soerabaja waar jij geboren werd en ook te ruste werd gelegd....

En lang na jouw heengaan hadden jouw papa en mama honden in huis en dat waren een grote Sint Bernhard hond, 2 fox-terriers met 2 kindertjes en ook nog een tekkel met 6 kindertjes en zij woonden op Kalisarie II.

En nog wat klein engelnichtje van me: jij had een oudere zus Hermine (roepnaam Mien) geheten en die was weer getrouwd met een oom Adolf van me. En zo zijn jij en ik toch wel weer familie van elkaar en mede daarom deze extra aandacht voor jou, klein engeltje...Dag dag, slaap lekker in eeuwige vrede.... 

 

 

Kalisari II Surabaya, waar het gezin woonde. Ik weet niet welk huisnummer, maar zo ongeveer zag en ziet de straat er heden ten dage uit anno 2018. Klein smal straatje en poppenhuisjes (die heden ten dage natuurlijk zijn verbouwd en bebouwd. Alleen had men vroeger geen zwaar bewaakte hekken rondom de huizen

 

De verlofkaart van het gezin te Nijmegen in 1909. Na het overlijden van kleine Elly werd zoon Francois geboren te Soerabaja.

Dochter Hermine en zoon Johan waren uit een eerder huwelijk van Johan Louis Mansvelt Beck met Eugenie Christine Wilhelmine Overbeek Bloem. Het echtpaar scheidde in 1895 en Johan Louis hertrouwde in 1900. Zoon Johan gaat het huis uit in 1909 en vertrekt naar Kampen. Hij gaat het leger in en wordt Luitenant Kolonel en wordt als krijgsgevangene te Buitenzorg opgepakt. Roepnaam van zijn moeder is Hermine alhoewel zij Wilhelmine heette.....Dochter Hermine (ouder zus van kleine Elly) blijft nog even bij pa en stiefma en gaat er later vandoor met mijn oom Adolf Johannes in 1912 te Buitenzorg. Oom Adolf werd geboren te Jogja in 1889.

 

De interneringskaart van Johan Mansvelt Beck en af te leiden is dat hij te Malang woonde voor de oorlog op de Beatrixweg 24. Hij huwde Carolina Wilhelmina Hirschfeld in 1917. (Tegenwoordig geheten Jalan RETAWU. Zie Google scan.) Het huwelijk werd ontbonden te Bussum (Johan was gelegerd te Koetaradja) op 4 aug 1927. (Openarch.nl).  Met wie Johan hertrouwde is mij onbekend.

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn, moge zij die er niet meer zijn in eeuwige vrede hun rust hebben.

 

Top