Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 12 ....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 12.

Met hulp van her en der, wederom erin geslaagd om een aantal foto's van de graven van Peneleh bij elkaar te schrapen en te voorzien van de aanverwante gegevens en overige informatie.

De foto's zijn eigendom en copyrights van de genoemde eigenaren en dienen respectvol te worden behandeld. 

Op www.krancher.com is een lijst in te zien, welke personen in welk graf liggen. Belangstellenden kunnen derhalve aldaar hun licht opdoen. Mijn doel is enkel een soort opstapje te zijn voor de zoekenden door hier de foto's van de graven te tonen en indien noemenswaardig ook nog voorzien van enkele wetenswaardigheden.

 

Copyights: Javaisbeautiful.com. Geldig voor de foto's  van Sparks-Byers, van Beek, van Delden en van der Geugten hieronder.

 

Hier rusten het stoffelijk overblijfsel van den Weled.Heer Sparks Byers en..... Moet zijn: De stoffelijke overblijfselen van....

Sparks Byers huwde op 14 april 1841 met Wilhelmina Krijgsman. Hun dochter was Wilhelmina Carolina Gertruida Byers.

De Krijgsman familie heeft een websitehttp://people.zeelandnet.nl/krijgsmanl/zevenh.htm 

Gelet op zijn achternaam Byers (uit Engeland) en zijn voornaam Sparks, zal hij een zoon geweest zijn van Captain Byers uit Batavia. De familie zat in de katoenhandel te Calcutta India. In de kranten zijn veel Engelse artikelen te vinden over Captain Sparks Byers. (Niet de begravene.)!!!

 

 


 

 

Franciscus van Delden was gehuwd te Amboina met Johanna Maria Wilhelmina Duyvenée op 24 mei 1843. Let wel: Alle historische stukken die ik vond, vermeldt de naam als DUYVENé (met één "e".)

Uit BRP10:

 

Het graf van de kleine Emma, 5 1/2 jaar oud slechts. Een announce in de BS van Soerabaja vermeldt haar overlijden, geen rouw advertentie gevonden van de ouders in Delpher.nl

Dochtertje van ??

Op 3 febr 2021 vertrekte de heer Henri Bik op het I4E het volgende antwoord, waarvoor veel dank:

Een interessant bericht met gegevens en foto’s van het Peneleh kerkhof in Surabaya. Daaronder het graf van Franciscus van Delden (1810-1872) echtgenoot van Johanna Wilhelmina Duyvené (1820-1874), dochter van Elisa Duyvené (1794-1829) en Maria Margaretha Bik (1802-1864) zuster van mijn overgrootvader Bruno Bik (1808-1868).

Daarnaast het graf van de kleindochter van Franciscus: Emma van Delden (1883-1889), dochter van Eliza Theodoor van Delden (1849-1925) en Cornelie Pruijs van der Hoeven (1865-1941). Cornelie was een dochter van Abraham Pruijs van der Hoeven (1829-1907) civiel gouverneur van Atjeh (1881-1883) en later Raad van Nederlands-Indië (1886-1893).

Hier staat een uitgebreid verhaal over de familie van Delden:
https://noggenblog.wordpress.com/2018/01/18/de-van-deldens/

 

 

Mevr. van Delden, weduwe/echtgenote van de heer Franciscus van Delden overleed te Menton op 3 juni 1874,  bijna 2 jaar na haar echtgenoot op 54-jarige leeftijd.

 

De website: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-luca-van-delden/I1264.php vermeldt dat de weduwe van Delden overleden was te Menton in 1876 (??) en op genoemde website staan ook de namen van alle kinderen genoemd.

Deze website vermeldt ook niets over Emma.

 

 


Graf B 2037: Majoor Gerardus Johannes Henricus van der Geugten, gehuwd met Willemine van der Worp. Overleden te Soerabaja.

Een dochter uit dit huwelijk was Henriette Cornelia van der Geugten, geboren 21 aug 1871 te Sintang Borneo en gestorven te Utrecht 22 febr 1958 en gehuwd op 16 dec 1889 met Willem August Castens, administrateur Tangoenan Mojokerto.

Volgens almanak ligt in dit graf ook begraven Emil van der Geugten, geboren 21 febr 1873 en gestorven 6 dec 1938.

Indië was ook rijk voorzien van de families van der Geugten en daarom geen uitgebreide verhalen.

 


Copyright: JelajahMedia.com 

Op de familie site van Patrick Wouters is één en ander duidelijker te lezen en te zien. Daar is ook de foto te vinden van het hele graf. Ik heb de foto van Jelajah-media.blogspot.com hieronder geplaatst om de grafplaat beter te kunnen zien. Eventuele lezers gelieve geen aanstoot te nemen aan het feit, dat er geiten op het graf liggen. Het is algemeen bekend, dat Peneleh een puinhoop is en dat sommige graven als vullisbelt in gebruik zijn. Wil men daar iets aan doen? Ik zou zeggen: hang aan de bel bij de regering en maan hen aan op hun verantwoording ten aanzien van de historie van Nederland.

Zie ook de pagina Peneleh 4 om meer over de familie Wouters te weten.


Foto onder Jelajahmedia.com


 

Copyright en eigendom: Laurentiadewi.com

Het betreft hier de rechter grafplaat van Hendrik Jean Veste. Linkerplaat was vrij lastig te ontcijferen voor me. Het moet graf E8442 zijn van Gaston Authier, geboren 15-9-1890 te Soerabaja, gestorven op 22-4-1904 te Soerabaya en op 24 april begraven.

Aanvullende gegevens over J.B. Authier (Sr.) via Boeroeng ontvangen, waarvoor dank. Hij was coiffeur en deed verkoop van aanverwante coiffeurszaken. Zijn echtgenote A.W.J. van der Linden runde een pension. J.B. moet een oudoom zijn geweest van Adriaan van Dis.....

J.B. staat voor Jean Baptiste. Deze mededeling gekregen van een lid van de familie Authier, te weten Rene Authier. (Zie ook het gastenboek.)

Meer weten over de familie Authier? Klik dan HIER.

In de kranten genoeg advertenties van de verkoop van haarmiddelen etc. en hieronder een advertentie van het commensalenhuis Authier uit 1900. Ik vond  circa 150 kranten pagina's met advertenties voor haarmiddelen en zelfs cognac Tjap Roepia....Hoe verzon men het.  Dat moet een geweldige omzet geweest zijn om al die advertenties te betalen.

Ik vermoed dat een schoondochter A. Authier het commensalenhuis vervolgde. Kamers MET kost en het eten is buitenshuis verkrijgbaar en hiermee wordt bedoeld, dat A. Authier ook maaltijden op bestelling leverde aan personen/gezinnen die niet gebruik maakten van het commensalenhuis en geen mogelijkheid hadden om zelf wat in elkaar te brouwen voor de ochtend-/middag- of avonddis.

Overigens, de Overvaartstraat was een vrij drukke straat, gesitueerd in de wijk Bibis nabij de Kalimas, voorzien van bedrijven en ook meerdere hotels, waaronder Hotel Moers, die 3 glds per dag vroeg. (De Kalimas, daarom de benaming Overvaartstraat en de Societeitstraat kruiste de Overvaartstraat.) In de beginjaren 1900 kostte een perceel grond voorzien van 2 aparte stenen met pannen bedekte huizen cira 25000 glds. De bedrijvige buurten van Soerabaja waren een stuk duurder dan de "stille" wijken.

De Overvaartstraat werd zelf menigmaal ook aangeduid als simpelweg Bibis. Er was ook een ijsfabriek gesitueerd, gerund door de firma Olie en Co. (Het graf van Hendrik Olie is te vinden op Paneleh pagina 1.)

 

Het is duidelijk te zien, dat de grafplaat van Veste zomaar ergens is gedeponeerd bij het graf van Gaston Authier. Het is dus hoogstwaarschijnlijk niet de echte rustplaats van Veste en zal naar alle waarschijnlijk vlakbij liggen. Ik neem aan, dat men niet zomaar aan de wandel gaat met zo'n zware plaat. Ik ben niet zo op de hoogte van de plattegrond van het kerkhof.


Het familiegraf B2302 Hayes, Frank, Siau, Scheffers. Zolang de arme vrouw daar woont en kookt blijft het graf tenminste verrampenering bespaard toch en liggen de begrafenen tenminste in de koelte doordrengt van de geuren van het eten. En mocht de voorbijganger (of nazaat) op deze site het erg vinden, dat het graf als decoratie van een arme woning dient; ach, wat let u om het graf te vrijwaren van bewoning...Leef en laat leven is ook een stelregel van de gestorvenen.

 


In de almanak genoemd: J.C. de Wit Onderwijzer 2de rang te Poerbolinggo. Was ook te Banjoemas woonachtig.

Een grote toevalligheid wat betreft de sterfdag van de beide heren hieronder genoemd:

 

  1. De RA 1864 zegt dat overleden is op 22 nov. 1862 de heer Christiaan Cornelis de Wit te Soerabaja. 
  2. De RA 1867 zegt dat overleden is de heer Johan Cornelis de Wit op 22 nov. 1865 te Soerabaja.

 


 

Mijn excuses voor de verminkte foto van de grafsteen. Er stond namelijk voluit bij geposeerd een of andere zich zelf interessant vindende malloot en die heb ik maar weggepoetst. Beter iets dan niets. Mocht een passant toevallig een foto van de komplete grafsteen hebben, dan héél graag. Het is voor eventuele nabestaanden en niet voor mezelf.

Het verhaal van de familie van Leeuwen is een klein beetje ingewikkeld.

De grafsteen van:

Jnkvr. Susanne Elisabeth van der Wijck, *15-5-1840 Gorinchem. Haar vader was Frederik Hendrik Gerrit Jan van der Wijck (1ste Lt. KL Infanterrie) en haar moeder was Henriette van Hemert.

Bij haar ligt haar dochter Henriette van Leeuwen.

Jnkvr. S.E. van der Wijck was gehuwd met Aart Henrie Christiaan van Leeuwen (zijn tweede huwelijk) en was predikant van beroep. Hij begon zijn carriere op 15 nov 1860 te Gapinge NL. De ouders van A.H.Ch. van Leeuwen waren: Pieter van Leeuwen en Cornelia Maria van Oostveen.

A.H. Ch. van Leeuwen werd geboren te Harderwijk op 29 dec 1835.

Uit het huwelijk van Pieter en Cornelia Maria werd ook geboren een zuster van A.H.Ch., geheten Susanna Ignatia van Leeuwen en zij was gehuwd met Paul Frederik Willem Briët (militair) te Tiel op 1 mei 1862 en hij stierf op 12 okt 1867 en werd begraven te Madioen Europees kerkhof graf no. 52 en ligt daar samen met 2 van zijn kinderen en zijn schoonmoeder Cornelia Maria van Oostveen.

Voorheen was A.H.Ch. van Leeuwen gehuwd met Christina Francina van Loon op 27 febr 1861 te Tiel. Zij stierf op 17 jan 1863. Ik meen dat uit dit eerste huwelijk ok een zoon Adrianus werd geboren, doch deze stierf vrij jong.

Wie Marie W. van Leeuwen is, heb ik niet verder uitgezocht. Nichtje?

 

Wie Jacobus Gijsbertus Adrianus van Leeuwen was, is mij onbekend. Een oom?

De advertentie te Nederland geplaatst doro de zuster van A.H. Ch. van Leeuwen. Vermeld: de weduwe de Zwaan. Impliceert dat zij na de dood van haar eerste echtgenoot Paul Frederik Willem Briët is hertrouwd met de heer de Zwaan. Impliceert dat ook de kinderen uit dit eerste huwelijk waarschijnlijk jong gestorven zijn, aangezien de wed. Zwaan in Den Haag verbleef terwijl haar kinderen met Briët in Madioen begraven lagen.

DE heer de Zwaan was Nicolaas de Zwaan, oveleden op 30 okt 1899 Utrecht. Hij was weduwnaar van Sophia Giunta 'd Albani. Een dochter Johanna Andrea Nicoletta de Zaan huwde Hendrikus Johannes Doorman.

Onderstaande adv: Heden dient gelezen te worden als heden 10 okt 1901. De predikant was net in dat jaar 1901 gevestigd te Semarang.

Heden dient hier weer gelezen te worden als Heden 5 okt 1901. Ik vermoed dat de drukker van de overlijdens advertentie een fout heeft gemaakt.


 

Hier het vervolg deel 13

Top