Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya - Graf B1190 van de familie ROSE. 

 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.   


  

Hieronder het graf B 1190 van de Anna Marie Therese ROSE. De foto is afkomstig van de webblog van mevr. Intan Primadewati.

 

Let wel: Deze hieronder genoemde familie Göring heeft NIETS van doen met de nazi Herman Göring. !!

 

Haar ouders waren:

Eduard Georg Ernst ROSE (* Dresden ca 1839 + Dresden 14-7-1910) en Anna Maria Louise GÖRING (*20-4-1846 Batavia en + Dresden ??), die op 18-7-1867 te Batavia met elkaar huwden.

De register almanakken geven de volgende geboortes aan te Batavia, na het huwelijk in 1867 van Rose en Göring. Ik kan het niet helemaal staven of er nog meer nazaten zijn van het echtpaar, want er is een behoorlijk aantal jaren verschil in leeftijd tussen de kinderen onderling. (Krantenbericht: In 1870 vertrekt mevr Rose naar Singapore met 2 kinderen, die zouden kind 1 en 2 geweest kunnen zijn.)

  1. Julie Henriette Johanne geboren Batavia 14 mei 1868 (RA1869) + krantenbericht
  2. (Phil) Eduard Friedrich Otto geboren Batavia 6 dec 1869 (RA1871) + krantenbericht
  3. Anna Maria Therese geboren Batavia 23 sept 1877 (RA1877) + krantenbericht
  4. Emile Adolph geboren Batavia 6 aug 1880 (RA1881) Geen krantenbericht
  5. Anna Therese geboren Batavia 21 sept 1887 (RA1889) Geen Krantenbericht

Ad 1) Julie bleef in elk geval t/m 1910 ongehuwd. Krantenbericht overleden te Dresden vader Eduard Georg Ernst Rose, waarin zij tekent met juffrouw. Tevsn ondertekend door mevr de weduwe A. Rose-Göring, mevr. A Rose gebr. Hoijer, de heer dokter Eduard F.O. Rose en kinderen en Paul Göring (neefje van weduwe Rose-Göring.)

Ad 2) Eduard Friedrich Otto huwde met Anna Carolina Maria Hoijer te Soerabaja op 22 april 1905.

Ad 3) Anna Maria Therese overleed Surabaja 13 juli 1889.

Ad 4) Emile Adolph huwde te Kota Radja 15 okt 1904 met de Inlandsche vrouw ANNA.

Ad 5) Anna Therese overleed Batavia 14-1-1890.

 

De heer Eduard Georg Ernst Rose verbleef in Indië zo'n beetje alom: Semarang, Batavia, Soerabaja, Boeroe Ambon, Soemberdadie Djombang; hij diende ook als 1ste Luitentant bij de Schutterijen van Batavia, Semarang en Boeroe Ambon.

Hij was koopman en medevennoot van de firma Moormann & co, gevestigd te Batavia, Semarang en Soerabaja.

 

Hij werd ook gedecoreerd in 1894, hetgeen inhoudt dat de familie Rose in elk geval nog niet terugkeerde naar Duitsland in dat jaar.

 

 

Zijn echtgenote was dochter van de heer F. Göring die gehuwd was met Julie Kinder te Dresden.  Paul Georg Gustav (roepnaam Paul) was een zoon van Herman Gustav Albert (roepnaam Gustav). In 1910 leefde Paul nog (te Dresden) en van de overige familie leden Göring heb ik niets kunnen vinden.

De grootmoeder van de kinderen Göring was mevr. Henriette Kinder overleden te Dresden.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Top