Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya  Graf B933 Henry Adrian Henderson. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.   


 

Onderstaande foto's  zijn screenshots van een video gemaakt door Tony Sharing febr 2020 en foto uit may 2019.

 

Grafopschrift: 

 

Iets over zijn ouders: (Bronnen Delpher.nl)

 

 • George Henderson lid Kamer van Koophandel per april 1877 en ontslag eervol op eigen verzoek nov 1883.
 • George was koopman en Chef van de firma Fraser, Eaton en Co te Soerabaja.
 • George richtte op de fabriek "De Volharding" per 10-1-1880 samen met de heren J.G. Cook, S.L. Huizer en Mr. J.J.C. Enschedé.
 • George was commissaris van de "Stoombootveer Soerabaja" in 1879.
 • George overleed in de leeftijd van 41 jaar op 2 juni 1887 te London. Hij moet dus ca 1846 geboren zijn.
 • George huwde te Soerabaja met Anne (Annie/Anna) Cornelia Mounier en meerdere kinderen uit dit huwelijk.(Denk ik).
 • George en Anne verloren een ander kind te Semarang: "Sacred to the memory of Mary Annie, infant daughter of George and Annie Henderson who departed this life May 23rd 1874".  Bron BRP6 Graven Engelsen Semarang.
 • George's echtgenote Anne Cornelie Mounier had tenminste de volgende zusters. (Bron overl. adv. Delpher.)
  • Petronella Hillegonda Mounier die ten 2de huwde Louis Annassus Dittlof Tjassens te Soerabaja op 6 nov 1876. Petronella geboren Den Bosch 21-7-1847 en zij overleed Den Haag op 2-5-1927. (Zij was voorheen gehuwd met Robert Campbell Forbes).
  • Catharina Adriana Mounier (*Batavia 11-3-1852) die huwde met Johan Willem Frederik Führi Snethlage te Soerabaja op 30-7-1877. In 1927 was Catharina nog in leven te Den Haag. Zij overleed 15-5-1933 Den Haag
  • Henriette Pierrette Mounier die huwde met George IJsbrand Cornelis Fraser te Soerabaja op 27-6-1867. In 1927 was Henriette nog in leven te Den Haag.
  • Anne Cornelie was in 1927 toen haar zuster Petronella overleed, woonachtig te London.
 • De ouders van Anna Cornelie Mounier en andere kinderen waren: Adriaan Abraham Theophille Mounier en Henriette Pierrette Le Noble. (Bron overlijdens akte Den Haag van dochter Henriette Pierrette Mounier).

 

 

Moge zij allen in vrede rusten......

 

 

 

 

Top