Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya - Graf B18 van de familie MOüRITS/van Loenen. 

 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.    


Hieronder een foto van het graf welke ik van de webblog van INTAN PRIMADEWATI gedupliceerd heb.

Het graf nummer B18 rechts vooraan met witte liggende plaat. Helaas niet een foto van het hele graf maar desondanks goed genoeg om er iets aan te wijden en mijn respect te betonen.

Hieronder een uitvergroting teneinde de graftekst beter te ontcijferen. Het kostte me wel wat moeite.

Hieronder de tekst uit de BRP. Ik heb de tekst kunnen vinden door als zoekterm Carolina Wilhelmina te gebruiken.

Meerdere kinderen uit dit huwelijk.

 

Moeder Johanna Wilhemina Dreier ligt begraven samen met dochter Cornelia Wilhelmina Moürits en andere dochter Francina Elisabeth Moürits....

Dochter Cornelia Wilhelmina (*25-5-1847) werd vernoemd naar een eerder geboren en eender van voornamen dochter *16-6-1841 en overleden als baby op 23-9-1841. 

Dochter Francina Elisabeth Moürits werd geboren op 16 mei 1848 en zij huwde op 13 maart 1867 te Soerabaja met de Kapitein Willem Frederik Nicolaas Albert van Loenen, geboren Den Haag 1839.

Ergens in ?? vertrok het echtpaar van Loenen/Moürits voorgoed naar Nederland alwaar zij zich vestigden te Den Haag, daarna te Nijmegen St. Anna en Hatert. In de leeftijd van 42 jaar en gepensioneerd als Kapitein overleed hier de heer van Loenen op zondag 1 jan 1882 te Hatert. Er was ook nog wat gedoe met aan en verkoop van huizen, te Den Haag alsmede St. Anna, Hatert, Nijmegen waarbij hypotheken en notarissen bij betrokken waren...kortom een jonger broertje van de heer van Loenen, geheten Louis Paulus Stephaan van Loenen gezagvoerde Ned.Ind.Stoomv. Mij - was er ook mee gemoeid. Wil men meer weten, dan gelieve zelf maar in de openarch.nl op zoek naar details. Niet mijn zaken verder. (Extra: Met St. Anna bedoelde men de Sint Annastraat/laan, gelegen in het zuidelijk deel van Nijmegen wijk Hatert.)

Wat mij wel aangaat is het feit, wanneer precies de weduwe terugkeert naar Indië, want in 1884 was zij in elk geval nog woonachtig in Delft. Waarom keerde zij terug? Heimwee naar het land van geboorte waar ook nog familie woonde?

Hieronder de dankbetuiging van de weduwe. In beide gevallen van de initialen moet de letter "T" natuurlijk zijn de letter "F".

 

Hoe het ook was, moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top