Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolg pagina op de graven te Peneleh - deel 15.

De foto's zijn afkomstig van de weblog van (behalve waar ze elders vandaan zijn en/of ik het erbij vermeld.)

https://artaazzamwordpresscom.wordpress.com/2015/10/13/jejak-freemason-di-pemakaman-belanda-peneleh-surabaya/ 

Ik heb enkele foto's hier naar toe gedupliceerd en zal er niet al teveel over neerschrijven en of achtergrond details vestrekken, aangezien het families betreft die wel zeer ruimschoots vertegenwoordigd waren en het een hels karwei is om het allemaal exact uit te zoeken.

De gegevens die ik erbij gezet heb zijn afkomstig uit de almanakken, de kranten en of bijv. internetsite zoals My Heritage.. Ik kan ook niet voor de juistheid instaan.


 

Onderstaande foto heb ik ingekort ten koste van de achtergrond, maar de fotograaf stond in vol ornaat erbij en dat vond ik storend voor het beeld.

Maria Paulina Josephina de Bosson, geboren Dordrecht 01-10-1847, dochter van Karel George Willem de Bosson (1819 Dordrecht -1866 Dordrecht) Apotheker te Dordrecht en zijn huisvrouw Johanna Jacoba Bouvy (*1824 Bergen Noorwegen + 1904 Dordrecht)

Hermannus Frederik Verheggen, geboren 10-11-1846 Dordrecht, overleden Surabaya 8-1-1899. Zoon van Johannes Verheggen en Anna Wilhelmina Kluit, beiden uit Dordrecht.

Kinderen van Maria Paulina en Hermannus waren 1) Anna Wilhelmina (*1879) en 2) Karolina Georgina Wilhelmina (*1880).

 

 

Hieronder: De vader van Maria Paulina Josephina de Bosson, de heer Karel George Willem de Bosson gefotografeerd in 1865 =  één jaar voor zijn overlijden in 1866. Foto uit het www.rkd.nl

Extra informatie: Een familie lid van de familie de Bosson (Johanna Jacoba de Bosson gehuwd met Jacobus Johannes Vriesendorp Czn) vertrok naar Menton om gezondheidsredenen en stortte van de rotsen neer in zee, tijdens een wandeling. Ondanks hulp, mocht redding niet baten en verdronk zij op 60 jarige leeftijd in het jaar 1924 in zee met diegene die haar probeerde te redden. (In de Leidsche Crt staat het relaas ook, maar de krant maakte een abuis met de leeftijd van betrokkene.)

Hieronder een foto van haar graf op de begraafplaats te Dordrecht, afkomstig van www.online-begraafplaatsen.nl

Onder: Het graf zag er ook zo uit. http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=F0152D43B036F8A44C2FB9F5C35A2A1B&showbrowse

 

Maar op dezelfde site van de Regionale Beeldbank zag het graf er ook zo uit. Het moet dus minimaal 3x aangepast/gerenoveerd zijn.

 

Anno 9 nov 2021 schoot de fotografe Nathallia Fidrawati in mijn opdracht 2 foto's van het graf Verheggen de Bosson:


 

Onderstaande foto is door de fotograaf niet compleet gefotografeerd. Jammer.

GRAF B 1137: Oost De gestorvene was JOHANNA WILHELMINA DE LANGE geboren 5 sept 1838 te Pasoeroean en overleden 26 januari 1888 te Soerabaya.  Mij is onduidelijk wie haar ouders waren, aangezien te Pasoeroean in die jaren verschillende families de Lange woonden. (Militair alsmede burgerlijk). Zij was gehuwd met RICHARD MAC NEILL (van het handelshuis Mac Neill & CO te Semarang)  op 8 mei 1875 te Bangil en het was zijn tweede huwelijk. Zijn eerste huwelijk was met Wilhelmina Johanna COUPERUS die in 1874 overleed. Na 1890 vertrok hij naar Den Haag alwaar hij te Den Haag ten 3de huwde met Johanna Margarethe Augusta Hübner in 1906. Hij overleed 3 okt 1915 en was de zoon van ALEXANDER MAC NEILL en de Indonesische vrouw SIENAH.

 

 


Onderstaande foto's zijn afkomstig uit www.jelajah-nesia.blogspot.com  en de foto's heb ik gealtered, aangezien het copyright in paarse kleur dwars door de foto's zijn gemerkt. Dit vond ik storend.

Het graf opschrift volgens de Ind. Navorschers luidt als volgt:

Hier ligt het stoffelijk overschot van G.F. Hornoff geb. te BRESLAU 1 aug 1762 overl. te Soerabaya 10 dec 1826. Vrouwe H.C. Hornoff geboren van Muyen geb. te Semarang 27 nov 1769 overl. te Soerabaya 25 oct 1855 & Vrouwe E. Bayer geb. Hornoff geb. te Soerabaya 6 aug 1804 overl. te Soerabaya 14 dec 1864.

Toegevoegd in schuin schrift volgens de In. nav: Clementine Baijer begraven 10 febr 1865, Johan (Christiaan) Watiemina, begr 4 juni 1887, Georgine Sillow, begr. 16 juli 1888, Casper Pieter Sillow, begr. 21 maart 1894.

Persoonlijk hou ik de voorletters van G.F. Hornoff op de voorletters C.F.

Hornoff was lid weeskamer en ooit in het verre verleden op één of ander van God verlaten oord een vertegenwoordiger van het Ned. gezag. 

 

Zie ook Peneleh deel 9 met het aparte graf van de heer Bayer die met mevr. Hornoff gehuwd was.


Graf B177: Anna Magdalena Bisschop werd geboren op 2-1-1822 en overleden 23-7-1859. 

Johan Wilhelm Frederik van Vloten huwde: 

  • Johanna Christina ETTY, landeigenaresse. (geboren Pereira) 
  • Anna Magdalena Bisschop en
  • Maria Lorine Beukman ( huwelijk 17-11-1860 te Pasoeroean) waar hij later van scheidde.

Ouders van J.W.F. van Vloten waren F.C. van Vloten en A.E. Beeckman. Broers van J.W.F waren M.A.A. gehuwd met C.E. Stavers en Th. van Vloten, militair en jong gestorven.

Geen gegevens gevonden over Anna Magdalena Bisschop zelve.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Klik hier om door te gaan naar de pagina Peneleh 16.

Top