Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het graf B2341 te Peneleh Kerkhof Surabaya.

Een lieve kennis van me te Jakarta, maakte me opmerkzaam op het volgende bericht in de WWW.BERITAMETRO.CO.ID .....Waarvoor mijn grote dank.

Het artikel betreft onder andere een grote schoonmaak van regeringswege uit op het Kerkhof Peneleh, vanwege de aanstaande conferentie van de UN Habitat te Surabaya op 25/27 juli 2016. Nederland zal hierbij vertegenwoordigd zijn....maar of er van Nederlandse zijde straks een bijdrage zal komen????

In elk geval doet de PEMKOT (stadsregering) van Surabaya wel al voorbereidende besprekingen met leiders van diverse politieke partijen om van Peneleh een soort toeristische attractie/openlucht museum te maken, één en andere in navolging van het grote kerkhof Jahe Kober t Jakarta welke nu Taman Prasasti heet.

Hieronder een tweetal foto's van de werkzaamheden in voorbereiding, waarbij door de gemeente Surabaya opdracht is gegeven om het kerkhof Peneleh een grote schoonmaakbeurt te geven.

Toevalligerwijze werd door de krant een foto afgedrukt van het het graf van de familie Scheepe. Ten behoeve van eventuele nazaten en of geïnteresseerden heb ik deze familie iets meer uitgediept. Niet uitgebreid natuurlijk, want het gaat hierom het familie graf en ik ben geen almanak.

 

De schoonmaakploeg van Peneleh en het graf van de familie Scheepe.

Hieronder een foto van het graf anno mei 2019.

Het grafopschrift luidt als volgt:

TER NAGEDACHTENIS VAN MIJNEN GELIEFDEN ECHTGENOOT CAREL FREDERIK SCHEEPE, GEBOREN 26 MEI 1853, OVERLEDEN 30 OKT 1897. ... HIER RUST ONZE INNIG GELIEFDE MOEDER EN GROOTMOEDER CHRISTINA WILHELMINA SCHEEPE, GEBOREN SCHMIDT WEIJMANS GEBOREN 22 MEI 1867, OVERLEDEN 18 AUG 1949.

Tevens ADRIANUS JOHANNES SCHMIDT WEIJMANS BEGRAVEN 4 AUG 1899.

(De Ind. Navorscher vermeldt extra: Het register zegt: Christina Wilhelmina Eaton geboren Schmidt Weijmans)

  • Carel Frederik Scheepe huwde te Soerabaya op 1 juli 1885 met Christina Wilhelmina Schmidt Weijmans.
  • Carel Frederik Scheepe was hoofdboekhouder bij de firma Fraser Eaton te Soerabaya en bij zijn meerderen en de burgerij een gewaardeerd figuur.

Hierna volgend enkele berichten uit de kranten betrekking hebbend op het overlijden en de begrafenis en een nabericht inzake de financiële afwikkeling/nalatenschap. De journalist (Belanda?) schrijft onder andere " Hij, een Indo, van wien men.....etc."...HIJ, EEN INDO.... waarom de nadruk erop leggen dat HIJ, een INDO was??? Was het zo bizonder dat een INDO een selfmade man kan zijn? Was dat privilege alleen bestemd voor diegenen die GEEN INDO waren????

Uiteraard moest de media uitgebreid verhalen over de financiële hoedanigheid van de nagelatenen en ik citeer:

Bovenstaand artikel zegt onder andere: Hij laat een groot gezin achter. Ik heb me slechts globaal verdiept in het gezin Scheepe - Schmidt Weijmans en vermeld enkele geboortes van hun kinderen geplukt uit de kranten.

In nov 1897 hield het gezin Scheepe - Schmidt Weijmans vendu in het huis te Kalisarie Soerabaya en vertrok naar een andere woning te Soerabaya.

Aangezien het echtpaar in 1885 huwde, moeten er meerdere kinderen geweest zijn.

  • aug 1892 geboren een dochter
  • jan 1894 geboren een zoon
  • maart 1895 geboren een zoon
  • 01 nov 1897 geboren een zoon. Dit moet Joseph Scheepe geweest zijn, die op 21 maart 1945 te Malang stierf en als partner had Elioni Tergau. Hij heeft dus niet meer de bevrijding meegemaakt. Joseph's zwager Johan Adriaan Tergau overleed eveneens te Malang op 28 aug 1945, twee weken na de capitulatie. Vader Carel Frederik heeft de geboorte van zijn zoon Joseph niet meer mee gemaakt, aangezien hij een dag eerder overleed.

Uit hoofde van de werkkring van Carel Frederik Scheepe bij FRASER & EATON Co te Soerabaya, lijkt het me niet zo vreemd, dat de weduwe Scheepe - Schmidt Weijmans later huwde met ALBERT EATON op 9 jan 1904 te Soerabaya. Ook dit huwelijk was echter geen lang leven beschoren, want Albert Eaton overleed op 25 aug 1904 te Soerabaya op 60 jarige leeftijd en ligt begraven in graf B2634 te Peneleh.

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

Top