Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 31. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh. 


 

Hieronder een foto van het graf van de heer JAN SEVENHUIJSEN. Let wel, de foto toont enkel de grafplaat van de heer Sevenhuijsen en helaas niet het bovengedeelte, want hij ligt samen met zijn eerste echtgenote in dit graf.

Jan Sevenhuijsen werd geboren te Helder op 24 febr 1854 uit ouders Jacob Sevenhuijsen en Gerhardina Asman. Jan was werkzaam bij de marine

Hij huwde 1) Jeannette Josephina Vermandel (*18-1-1860 Palembang + 18-1-1882 Soerabaja - Let op de dag 18-1) te Soerabaja op 28 mei 1881.

Hij huwde 2) Maria Carolina Duijshart  ( *8-9-1865 +  ??) op 6 maart 1886 te Soerabaja. Na het overlijden van haar echtgenoot Jan Sevenhuijsen huwde zij ten 2de te Medan op 18-9-1890 met Hendrik Anthonius Reijdon.

Bovenstaande foto is afkomstig van Deskgram zonder naam erbij. 


 

Een stukje graftekts van een graf. Gelukkig zijn de datums nog leesbaar en kon ik in de almanakken opzoeken wie hier lag.

Ik vermoed dat haar ouders waren JAMES MUNRO en MARIA JOHANNA THESING die elkaar huwden te Soerabaja op 18-8-1886. ( Een gedwongen huwelijk??) Ik kan er naast zitten. Is slechts een veronderstelling omdat omstreeks die genoemde jaren geen andere Munro genoteerd staat.


 

Dan hieronder een stukje van een beeld (engel??) waar slechts de tekst op staat: RUST ZACHT 20/2/1918. Helaas vond de fotograaf het destijds slechts interessant omdat het beeld op de grond lag en geen foto maakte van het graf waar het bij hoorde. Jammer. Ik heb me rotgezocht in de BRP bij welk graf dit beeld behoorde en niets gevonden.

In de RA's vond ik slechts de volgende overleden tweeling met de volgende gegevens:

* 20-2-1918 Soerabaja: Ferdinand Erich en Hermanus Erich.

+ 20-2-1918 Soerabaja: Ferdinand Erich.

+ 22-2-1918 Soerabaja: Hermanus Erich.

Hun ouders waren Hoofdonderwijzer Hermanus Erich en echtgenote Everdina Lucia Maria Rijzewijk. Dit echtpaar verbleef circa 8 jaren in Indië (vanaf 1912) en vertrok in 1920 terug naar Nederland met groot verlof, keerde terug naar Indië en ging in 1933 met pensioen.

Wil men meer weten over de familie ERICH, dan verzoek ik u teklikken op de volgende link: https://www.erich.nu/getperson.php?personID=I226&tree=1  Prachtige oude foto's.

Let wel: Ik beweer ten stelligste NIET, dat de foto van het stuk gevallen beeld in verband staat met het de familie Erich. Pertinent NIET. Ik heb de link naar de familie Erich slechts gelegd vanwege de datum 20 febr 1918 en omdat deze datum negens anders naar toe gelinkt kon worden door mij. Maar het zou kunnen dat er inderdaad wel een link bestaat.

In de genoemde website van de familie ERICH is een oude foto te vinden van het graf van de  genoemde tweeling. Het was destijds genummerd met graf J 182. Er is op de foto van het graf ook geen spoor te vinden van een beeld. Het kan natuurlijk zo geweest zijn, dat in latere instantie (voor het vertrek terug naar Nederland) het graf vernieuwd werd. In de almanakken komt ook de letter "J + nummer" NIET voor. (Evenmin in de Krancher dot com lijsten en informatie). Wel vak J met graven genummerd met de letter "B".  Mij is onbekend of later de graven hernummerd zijn.

Hieronder nog een screenshot uit het filmpje van okt 2019 van het beeld dat nu rechtop geplaatst staat. Het lijkt alsof er nu de datum 28/2/1918 staat... Het lijkt....maar is schaduwvertekening. 

Een uitvergroting van het grafnummer links van het beeld had wellicht uitsluitsel kunnen geven, maar dat verrekte plantje bedekt een stukje... Wat zou het kunnen zijn? B.2629? B.2639? B.2829? B.2839? Via deze aanwijzingen ook niets gevonden.

 

Hoe het ook was, moge zij allen in vrede rusten.

  

Top